Home

5de Linie 1940

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger onverwachts België binnen. Het 5 Linie was paraat en stond vanaf de eerste dag klaar om in actie te komen te Flémalle (Luik). Gedurende de dagen die daarna volgden, bezette het 5de Linie op 16 mei 1940 een verdedigingslijn ter hoogte van het kanaal te Humbeek (Grimbergen) De 5de Linie op 17 mei 1940. Onderstaande tekst komt van Wikispaces: 18daagse Veldtocht. Staf/5Li. Na een nachtmars van 40 km komen de eenheden van het 5Li vanaf 07u00 aan te Humbeek Kwatrecht, het 5é Linie in mei 1940 Elk jaar herdenkt het 5 Linie zijn gesneuvelden en slachtoffers van de Slag om Kwatrecht (Wetteren) van 20, 21 en 22 mei 1940. Een delegatie van de Vereniging 5 Linie is altijd aanwezig op de plechtigheid die door het gemeentebestuur van Wetteren georganiseerd wordt

pagina historiek Humbeek - vijfdelinie

Leraars en Leerlingen: De 5de Linie op 17 mei 194

Nog geen drie weken later en amper 10 dagen voor het uitbreken van de oorlog komt het alweer tot een nieuwe opdracht en op 28 april 1940 verplaatst het regiment zich naar Vlijtingen en Vroenhoven om de Ondersector Vlijtingen (Vroenhoven-Veldwezelt) over te nemen van een regiment van de 5de Infanteriedivisie (5Div) Antwerpen - 5de Linie: 5 de Linie: Gijzenzele: Kwatrecht: Algemene Ledenvergadering : V.Z.W. Vijfde Linie: www.vijfdelinie.be: 5de Linie: 5 de Linieregiment te Soest: 1962: 5 de linie regiment: 5de Linie: 5de linieregiment: 5de Linie regiment Soest: 2009: Humbeek: Aan alle oudgedienden 5de Linieregiment: Oudgedienden 5 de Linieregiment: Antwerpen 26 october 200

Nostalgie van BSD: Museum BSD Soest: Mooie site met 360° beelden van de traditiezaal: Vriendenkring Bevrijding - 5Li - vzw: Koninklijke vereniging 5 Linieregimen Op Dinsdag 14 Mei 1940 werd het centrum van de grote havenstad door de Luftwaffe gebombardeerd; met de dreiging van andere overeenkomstige bombardementen voor zich en beseffend dat hulp van bondgenoten uitgesloten was, besloot generaal Winkelman, opperbevelhebber van de Nederlandse land- en zeemacht, te capituleren

Op 14 januari 1940 wordt werkelijk alarm afgekondigd: alle stellingen worden bezet, maar er gebeurt niets. Tijdens de dagen die volgen worden de alarmmaatregelen stelselmatig afgebouwd. Op 29 maart vertrekt het regiment naar Leopoldsburg om in het kader van de 2de Infanteriedivisie deel te nemen aan een schiet- en manoeuverperiode te Beverlo De Koninklijke Verbroedering 1940 - 1945. Historiek van de Verbroedering der 5de - 17de - 35ste - 55ste Linie regimenten. In januari 1938 nam Alphonse Coveliers het initiatief een vereniging op te richten met als doel alle militairen die na 11 november 1918 gediend hadden in het 5e of 17e Linie te hergroeperen .Deze vereniging was aangesloten. 10 mei 1940. 10 mei. Heel vroeg in de morgen, rond drie uur, worden vele soldaten en burgers gewekt door een merkwaardig, zoemend geluid. In nachtkleding gestoken turen ze de hemel af en ontwaren een reusachtige luchtvloot, die naar het westen vliegt. Op de laagvliegende toestellen zien ze de Duitse herkenningstekens Staf/6Li In vredetijd behoorde het 6de Linieregiment (6Li) al tot de 2de Infanteriedivisie (2Div) en was gestationeerd in Antwerpen. Als actief regiment werd het 6Li op oorlogsvoet gebracht bij de afkondiging van Fase A van het mobilisatieplan op 25 augustus 1939. Het regiment bracht van eind september 39 tot eind maart 40 zijn mobilisatieperiode door achter het Albertkanaal ter hoogte van.

Nummer Toegang: 2.13.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht, 1813-192 Van Doorslaer Jozef Lodewijk. Kapitein-Commandant 3de Grenadiers. Gestorven aan zijn verwondingen Brugge 30.05.1940 23.05.1940. Depamelaere Marcel. Gewond te Nieuwpoort 26.05. Gestorven De Panne 27.05.1940. Delanghe Jean. Soldaat 38ste linie. Gesneuveld Poperingen 24.05.1940. Deschacht Albert. Gesneuveld Zeveren 23.05.1940 In 1940 verliet het 5de Linie de kazerne om zijn opdracht te vervullen tijdens de 18-daagse veldtocht. Het keerde er nooit meer weer. De kazerne werd gesloopt in 1941 Ministerie van Oorlog / Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog. Samenvatting van de inhoud van het archief. Tot de jaren-1920 werden de dienststaten van militair personeel bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Een centrale klapper ontbreekt

77 zoekertjes voor linie in Verzamelen. Kopen en verkopen op 2dehands. Lot soldaat 2de linie. Een lot van een soldaat die in mei 1940 bij het 2de linie heeft gevochten Zoekt Gustaaf Van Dijck was bij het 5de Linie in Soest klas 1968. 11-02-2011: Freddy De Wit: Zoekt Willy Hermans van het 5de Linie Soest periode 1969. 29-01-2011: Pascal De Clopper: Zoekt vrienden 6 Genie NBC compagnie Dellbrück kazerne Moorslede 1988-1990 : 24-01-2011: Marco Spaas: Zoekt jongens van de B-Cie Bataljon Bevrijding Leopoldsburg 1979-1981 Na 15 mei 1940 (voor Zeeland 19 mei) werd de demobilisatie van de infanterie geregeld door de oprichting van nieuwe regimenten Infanterie, genummerd 50 t/m 61. Hierin werden de oude regimenten als bataljons, of onderdelen daarvan, opgenomen

Het 5de Linieregiment - SeniorenNe

  1. Soldaten weigerden de bevelen uit te voeren en zowat vijfhonderd man poogde te betogen tegen de schorsing van de verloven. Mensen van het VNV en communisten uit Mechelen hadden voor heibel gezorgd bij het 15de Linie op 19 januari 1940. Op 21 april 1940 ontstond er oproer onder de soldaten van het 3de Linieregiment, dat te Hasselt gelegen was
  2. Gesneuveld Menufontaine 10.05.1940. Charlier Camille. Soldaat 2de reg. karabinier-wielrijders. Gestorven als krijgsgevangen Prenzlau 04.08.1940. Closter Georges Léopôld Francois. Gesneuveld Passchendaele 27.05.1940
  3. In de deelgemeente Moorsele sneuvelden o.a., op 25 mei 1940, Onder-Luitenant Willy Destordeur en de soldaten Jozef Verraest en André De Geyter van het 4de Linie Regiment. Om 16.00 uur zal een herdenkingsplakette met de naam van deze helden worden onthuld aan het bestaande monument voor de Moorseelse gesneuvelden aan de Salinusstraat te Moorsele
  4. Commandant van het 5de Linie Regiment (1909-1913), Commandant van de 7de Gemengde Brigade (1913-1915), Commandant van het 2de Legerdivisie (1915-1920). Bouw: 1847-1849. Adres: Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen. Militair gebruik (niet limitatieve lijst): 5de Linieregiment (5 Li) (circa 1849 - 1940) 12de Linieregiment (12 Li) 122ste.
  5. Op 30 april 1940 had de 7de Infanteriedivisie, een divisie van eerste reserve die onder leiding stond van generaal Eugène Van Trooyen en die deel uitmaakte van het 1ste Legercorps onder bevel van generaal Alexis Vander Veken, de posities overgenomen van de 5de Infanteriedivisie van Briegden tot Lixhe aan het Albertkanaal
  6. Maar 10 januari 1940 moest de Messerschmitt Bf 108 Taifun van majoor Erich Hönmanns een noodlanding maken in Vucht, Spoorwegtroepen 5de Compagnie. Het Groot Hoofdkwartier beveelt de terugtocht van het veldleger van de K.W. Stelling tot achter de linie Terneuzen-Gent-Oudenaarde
  7. De KW-linie: wijzigingen tot op het laatste moment Op 10 mei 1940 was de oorspronkelijk voorziene linie zo goed als klaar. Voor het zuidelijkste deel van de KW-linie werden de plannen in de loop van de bouw echter gewijzigd. De verbinding met Namen werd vijfmaal herzien en zou niet meer vanuit Waver vertrekken, maar vanuit Leuven

Monument 5de Linieregiment Kwatrecht - Wetteren

Snaaip wrote:En hier de mutsinsigne van de Eerste mediaan Bataljon Bevrijding/5de Linie, vroeger gekend als Regiment Bevrijding - 5 Linie.Vandaar de vermelding op de insigne Regt Bvr - 5 Li. Het stelt het Steen van Antwerpen voor dat vroeger werd gebruikt door de 5de Linie en de Leeuw op een schild met gele kruis dat werd gebruikt door de Bataljon Bevrijding De BN-linie werd bewaakt door de 5de Compagnie Grenswielrijders van Lanaken. De grenskanalen zullen al op 10 mei 1940 vallen als linie en tijdens de oorlog werd de linie door het Duitse leger ontmanteld. Op 12 oktober 1946 werd de linie definitief gedeclasseerd. Van de 11 voorziene en gebouwde bunkers van de BN-linie blijven er vandaag nog 8 over 59 23 5de Regiment Infanterie van Linie 1ste Bataljon 1805 - 1806 60 24 5de Regiment Infanterie van Linie 2de Bataljon 1805 - 1806 61 25 5de Regiment Infanterie van Linie 3de Bataljon 1805 - 180

Het 9é en 12 Linie ontvingen tezamen met het 2é Jagers te Paard een dertigtal van deze uniformen, 1-2-4-5de eskadron op moto Gillet met side-car, Op 25 mei 1940 stopt het Regiment iedere vijandelijke aanval op de Leie Soldaten van het 5de, 16e en het 21ste Regiment Infanterie werden ingekwartierd bij de bevolking. Het 16e Regiment Infanterie was in de omgeving van Amersfoort gelegerd. Toen op 11 mei 1940 bekend werd dat op verscheidene plaatsen in Nederland Duitse parachutisten waren geland, verwachtte men bij Amersfoort ook een aanval van vijandige luchtlandingstroepen Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal historische of historisch gerelateerde films van ca 1940 tot het heden. Een film in deze lijst is niet noodzakelijk 100% historisch correct, maar geeft wel steeds een goed beeld over een specifiek historisch onderwerp of een bepaalde historische periode die we behandeld hebben of zullen behandelen in de les

Gedenkplaat voor de slachtoffers van de 5de Linieregimen

Lijst van brochures en organen van de Arbeiders Jeugd Centrale uit de periode 1922-1940 (niet volledig).. De grafische kunstenares Fré Cohen (FC) tekende voor de meeste van onderstaande brochures het omslag en de koptitels van de organen. Deze koptitels hebben een zeer eigen stijl van belettering, het werd het Fré Cohen-alfabet genoemd.Het vakkundige aspect van haar werk sloot goed aan bij. 75 jaar geleden: het verzet betaalt een zware prijs bij de bevrijding van België. Bij de bevrijding van België speelt het verzet een niet onbelangrijke rol en ondersteunt op allerlei manieren de oprukkende geallieerden. Maar de prijs die daarvoor betaald wordt, is hoog Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal historische of historisch gerelateerde films van ca 1830 tot ca 1939. Een film in deze lijst is niet noodzakelijk 100% historisch correct, maar geeft wel steeds een goed beeld over een specifiek historisch onderwerp of een bepaalde historische periode die we behandeld hebben of zullen behandelen in de les Een 600 tal soldaten van de 6de linie aangevuld met een bataljon van de 5de Linie op de grens met Kwatrecht bezetten stellingen achter de huidige N42. In steun voor Gijzenzele ligt de 28ste linie in Landskouter. 10 mei 1940 Hevige strijd In de vroege namiddag van 20 mei overvliegen Duitse vlieg- tuigen het Belgisch front. Daarna. 80ste verjaardag van de slag van Gijzenzele mei 1940. 5de en 28ste reservelinie van het begin van de Tweede Wereldoorlog te Gijzenzele en Kwatrecht verhalen (op kindermaat) van het oorlogsgebeuren via gidsen van ons genootschap en militairen buiten dienst van de 6de linie. Op 16 mei keren we terug in de tijd van 80 jaar geleden

S

Het verhaal van Nard Van Loy, Leonard Van Loy, Oeve

V

Belgische baretgesp 5 de Linie regiment Infanterie

G

CORNELIUS JANSSENS 1882-1940; ROSALIA PHILOMENA JANSSENS 1883-1980; MARIA THERESE JANSSENS 1887-1958; THERESIA PHILOMENA JANSSENS 1888-ANGELINA JANSSENS 1890-1983; JOSEPHINA JOANNA JANSSENS 1892-1972 Notities Aantekeningen. Hij maakte deel uit van de groep Patrouilleurs van het 5de linie.Hij werd bevorderd tot Korporaal op 26 december 1914.Hij. Militaire Politie kentekens. 4 verschillende kentekens van militaire politie in prima staat, prijs verzending inbegrepen. Ophalen of Verzenden. € 15,00 19 jun. '21. Bilzen 19 jun. '21. pierreanto Bilzen Find De gebroken vleugel van de Duitse adelaar. Inventarisatie van Duitse verliezen in de luchtoorlog van mei 1940 boven Nederland. by Brongers, E.H - 201 Ludwig van Beethoven - Piano Concerto No. 5 in E♭ major, Op. 73 EmperorKrystian Zimerman, piano, Vienna Philharmonic Orchestra conducted by Leonard Bernste.. 1940-1945 De namen van onze medeburgers die werden omgebracht omdat zij Jood waren. Velen kregen geen graf, alleen hier een gedenksteen. De herinnering aan hen en hun lot blijft bij ons leven. Status: Volledig Coordinaten: 52,716982,6,471397 Graven: 205 Opp. plm.: 1.400 m²: Oude Joodse Begraafplaats Wilhelminastraat Hoogevee

Luitenant-kolonel BRUNEAU, °Biévène, 2 februari 1916.Krijgsgevangene in 1940. In oktober 1944 vervoegt hij het 5de Fuseliersbataljon en in december 1944 gaat hij over naar de infanterieschool. In februari 1945 maakt hij deel uit van Groepering II in Leamington-Spa (centraal-Warwickshire, UK) . Op 8 juni 1949 vervoegt hij het Regiment Commando met de graad van luitenant Hendrik (Henny) van der Weide is geboren op 9 december 1940 in Lonneker, Overijssel, Nederland, zoon van Hendrik (Henk) van der Weide en Tonia Bonhof. Hij is getrouwd op 2 augustus 1962 met Cornelia Hendrika Helena Fuhren. Hij is overleden op 25 november 2011 in Enschede, Overijssel, Nederland. Deze informatie is onderdeel van Genealogie Slot van Fake Slot op Genealogie Online Re-eneactment verenigingen en platformen: een overzicht. Misschien hebben we je in dit overzicht gemist? Of staat hier iets onjuist? Mail dan naar info@robesandcloaks.com! Het Landelijk Platform Levende Geschiedenis ()Nederlandse Vereniging voor Militaire Levende Geschiedenis - 16e tot 20e eeuw (MARS Grade - Régiment/Graad - Regiment : Soldat de 2ème classe - Soldaat 2 klasse, 5ème - 5de Ligne - Linie, 3/2 Plus d'infos/Meer info: Milicien 1913. Première inhumation: Kessel, AN, BE, tombe n° 205, cercueil V.123B (Sources [4] et [38]). Membre du personnel des cristalleries du Val-Saint-Lambert à Serain

De Christelijke klchool in de oorlogsjaren 1940-1945 een tijdlang gehuisvest in het gebouw voor Mijnbouwkunde aan de Mijnbouwstraat. De foto onder is van na die tijd, uit de zomer van 1946, toen de school weer aan de Nassaulaan zat. De kinderen op de foto, gefotografeerd met juffrouw Ranselaar, gingen na de zomer over naar de lagere school Op deze pagina willen we hulde brengen aan de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. ROGER VAN DEN DAELE († 27-10-1944, 23 jaar) vader: Gustave Emile Josse François Jean Ghislain van den Daele moeder: Emilie Célestine Charlotte Julie Eduardine Roze student menswetenschappen aan het Landbouwkundig Instituut in Gembloux ongehuwd woonplaats: De Bergen 5 (nu D

18de Linieregiment De Achttiendaagse Veldtoch

Tijdschrift Die neue linie februari 1940 ingekaderd. [ Afgelopen op: 31/03/2021 - 18:55 ] Gewonnen door Brusselsfly € 5.25 Omschrijving. 37 x 27 cm voor het tijdschrift, in een houten kader van 43 x 33 cm. Wat slijtage aan hoeken en randen tijdschrift. De. Omschrijving. Krant, nr 22 van de 5de jaargang van 'Het Nationale Dagblad', een nationaal-socialistisch orgaan; 8 genummerde pp. Gedateerd; l.b.: Dinsdag 26 November 1940 (Slachtmaand) Om legermakers of kameraden terug te vinden : Let op : verwacht niet dat je binnen de 8 dagen al een reunie kan doen. Soms kan het weken of maanden duren voor je iemand vind. Door jouw te registreren is de kans groter dat ze jou terugvinden. Kom regelmatig kijken , de laatste nieuwe (30) toegevoegde registraties staat op de 1ste pagina Beschrijving. De Belgische militaire begraafplaats van De Panne heeft een rechthoekige plattegrond, met een oppervlakte van 270 are. Het terrein is hoger gelegen ten opzichte van de burgerlijke begraafplaats en genivelleerd. Vanaf de gemeentelijke begraafplaats wordt toegang verschaft tot de militaire begraafplaats via een brede trap 5de Linie 5 2 1 geen Nee; DECOMMER Edmond Soldaat 2de Jagers te Voet 3 2 geen geen Ja; DECROCK Jozef Soldaat 13de Artillerie Nee; DECROCK Oscar 7de Linie 3 4 geen geen Nee; DELPORTE Denis Soldaat 23ste Linie 5 8 Het Monument der Gesneuvelden 1914-1918 en 1940-1945. Medailles W.O.I

Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1929-1939 (, 1939) (pag. 10) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n 1: The glass triangle 1940 (De glazen driehoek) UMC283 [zonder Jack] 2: The fifth key 1947 (Het geheim van de 5de sleutel) UMC294 [zonder Jack] 3: The hollow needle 1948 (De holle naald) UMC268 [zonder Jack] 4: The hidden key 1963 (De verborgen sleutel) UMC272 5: The reluctant heiress 1965 (De eigenwijze erfgename) UMC24

Homepage van de 5de Linie Staf en Diensten Ci

Het 5de Linieregiment

We leggen het dan voor u klaar zodat u het ter plaatse in de leeszaal kan raadplegen tijdens de openingstijden van het Archief. We brengen u op de hoogte zodra het document ter beschikking ligt. U kan maximaal 10 nummers per leeszaalbezoek aanvragen. U kan dit document ook laten reproduceren Felicien‑Franciscus‑Ghislain AERDEN, geboren op 09‑10‑1942 te Genk, overleden op 06‑12‑1961 te Leuven op 19-jarige leeftijd, erelid van de bond van het H.Hart en andere godvruchtige genootschappe, milicien bij de 5de Linie

L. de Jong, De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede - dbn

A second passage in Geschiedkundig Overzicht der 5de, 15de en 25ste Linieregimenten mentions the use of the French Gras rifle. It indicates that the 5th Line Regiment was located near Lombardsijde (coastal area), during the night of October 18 to 19, 1914 Gedurende de Medische Oorlogen had de Koning der Perzen van een plaats naar een andere een linie wachtposten opgesteld die elkaar met de stem berichten overbrachten. tijdens de oorlog 1940-1945, Het 5de Regiment TTr wordt 5de Bataljon TTr en gaat over naar de BVS. Het. Hij had zich voorgenomen op de Spelen in 1940 in Tokio beter te presteren. Het lot besliste anders: hij zou wel in Japan komen, maar als dwangarbeider in de mijnen. De colonne kreeg versterking van het linkerhalf 5de Bataljon Infanterie want deze was oorzaak dat we bij de omtrekking van het uiterste punt der linie niet werden opgemerkt

W1 | meetjesland1940MBataljon Bevrijding - 5de Linie :194

uCoin.net is een Internationale Catalogus Wereld Munten. 05 hrs Sri Lanka 20 roepies, 2020 (Central Bank of Sri Lanka) 05 hrs Frankrijk 20 francs, 1815 05 hrs Westelijke Sahara 100 pesetas, 1993 (Brontosaurus) 05 hrs China - Rijk 7 mace 2 candareens, 1897 05 hrs Congo - CDR 10 francs, 2003 (Lockheed F-117 Nighthawk) 05 hrs Andorra 1 diner, 1997 (Verdrag van Rome) 05 hrs Frankrijk 20 francs. Oefentoetsen van alle tien tijdvakken over verschillende onderwerpen en thema's. Oefen hiermee je kennis van een aankomende geschiedenis toets of examen Maarten Jan Knottenbelt (Batavia, 3 december 1920 - Den Haag, 19 augustus 2004) was verzetsstrijder en militair tijdens de Tweede Wereldoorlog.Na de oorlog werd hij overtuigd pacifist.. Op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Knottenbelt reserve eerste luitenant van het Wapen der Infanterie en studeerde hij aan de Universiteit van Oxford.Hij was volledig Engels opgevoed. De gemeente heeft het onderhoud van de begraafplaatsen en het uitvaartbeheer uitbesteed aan Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV. Telefoon: 023 562 2390 De begraafplaats is in medio 2003 gesloten i.v.m. aanleg van de 5de baan t.b.v. Schiphol, er word nog wel bijgeplaats, maar geen nieuwe g... Status: Volledig Coordinaten: 52,325892,4,72140