Home

Oefening ijsbergmodel

Reflecteren met het IJsbergmodel: In een eerder bericht stond ik stil bij de samenhang van denken, voelen, handelen en willen binnen het professionele handelen. Reflectie geeft zicht op welke van deze aspecten dominant aanwezig is of onderbelicht blijft. In dit bericht vertel ik over een reflectiemodel dat tot verrassende inzichten kan leiden Het ijsbergmodel van McClelland geeft aan dat voor gedragsverandering men zich ook moet richten op de componenten onder de waterlijn. Wanneer deze niet worden meegenomen zal de verandering niet effectief zijn. Veranderen onder de waterlijn is dus de crux bij veranderen van gedrag. Ho De IJsberg van McClelland is een gouden tool om te snappen waarom je dingen doet die je eigenlijk niet wil doen, of waarom je dingen niet doet die je wel zou willen doen. Ik zal je vertellen hoe ik de IJsberg van McClelland inzet. Wanneer ik met mensen aan het werk ga is er altijd een coachvraag. Om die vraag helder te krijgen ga ik in gesprek. De IJsberg. Uit onderzoek is gebleken dat het bewuste deel slecht voor 5 % en het onbewuste voor 95 % verantwoordelijk is voor wat we doen. Feit: Het ijsberg model is een van de meest gebruikte modellen door coaches en trainers omdat het helpt bij het bespreken en ontwikkelen van competenties. Kern van het model

Reflecteren met het IJsbergmodel - Karin de Kneg

Rob Segers: McClelland - iceberg model

Waarom doe je niet gewoon wat je wil? De IJsberg van

Tools en Methodiek. De Lewis aanpak van Deep Democracy, kent een aantal specifieke gespreksmodellen, tools en technieken. In het boek Deep Democracy - de wijsheid van de minderheidl staan deze uitgebreid beschreven. Op deze pagina een overzicht van de meest belangrijke tools, met afbeeldingen uit het boek. Boek kopen De ijsberg met de vier niveaus van communicatie. Communicatie speelt zich grofweg af op twee niveaus: het eerste niveau noemen we de inhoud of ook wel de bovenstroom. Daarbij gaat het om datgene wat er letterlijk gezegd wordt. Het tweede niveau noemen we het betrekkingsniveau, of ook we de onderstroom Op zich een leuke en succesvolle eerste oefening. Er werd opnieuw een afspraak gemaakt voor een 2de gesprek waarin ik het Ijsbergmodel van McLelland zou toepassen. Terug thuis in Overland begon ik echter over het gesprek na te denken. Ik dacht aan de oefening die ik gemaakt had in de opleiding Systemisch Coachen Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi.. Module inhoud. 0% voltooid 0/7 stappen. Interculturele samenleving. Pinto - 3 stappen methode. UI-model Hofstede. Motivatie & Waarden - IJsbergmodel - David McClelland. Vooroordelen. Non-verbale interculturele communicatie

afbeelding window of tolerance - Google zoeken | Beelden | Pinterest | Trauma, Psychology and

De IJsberg - RAA

 1. Het rekenen kan met een ijsberg worden vergeleken. Aan de top staat het formele deel van de discipline - die wij ook heel graag en intensief bekijken. Het is niets nieuws, om zich in het bijzonder met het dragende deel onder de wateroppervlakte bezig te houden
 2. Al die oefeningen zorgen ervoor dat de kinderen bij het maken van sommen begrijpen waar ze mee bezig zijn. Of, anders gezegd, zij zijn het drijfvermogen van het rekenon-derwijs. Het moge duidelijk zijn, dat het drijfvermogen ervoor zorgt dat het kind een stevige basis heeft om met inzicht te kunnen reke
 3. Kennis over en oefening in luisteren, samenvatten en doorvragen. Inzicht in hoe het ijsbergmodel bewoners met burenoverlast kan helpen inzicht te krijgen en zelf stappen te zetten richting een oplossing of anders om te gaan met de situatie
 4. der aandacht voor functioneel gebruik; onvoldoend
 5. ijsbergmodel (figuur 2) geeft een visuele uitwerking van het handelingsmodel, aan de oppervlakte zien we de bewerkingen (formele sommen) Daar is oefening voor nodig. Als leerlingen beschikken over te weinig strategieën, dan hebben ze ook veel moeite om door te kunne
 6. Oefening over teveel reflecteren: Plenair gesprek over discussies die steeds weer terug komen: 'Ken jij een situatie waar jullie al lang over spreken maar niet tot actie komen?' Plenair uitvragen van het thema, hoe lang dat al speelt, wat Het ijsbergmodel van de communicatie kun je al
 7. Deze oefeningen doe je zelf al tijdens de training, zodat je ervaart wat het effect ervan is. Kijken naar je eigen overtuigingen. Een van de uitgangspunten van de training is het ijsbergmodel van McLelland. Boven de waterlijn zie je een ijsberg: je zichtbare gedrag

1 Boven en onder de waterlinie verwijst naar het bekende IJsbergmodel van David McClelland. Boven de waterlinie: kennis en gedragsvaardigheden, onder de waterlinie successievelijk zelfbeeld, normen en waarden, oefening 'De levenslijn', waarbij de cliënt patronen en thema's ontdekt in zijn leven en daaraan betekenis weet te geven Dit model, De logische niveaus van Bateson, of De logische niveaus van denken, leren en veranderen gaat ervan uit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand zit is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie Handelingsniveaus bron: Ernstige RekenWiskunde. problemen en dyscalculie. P 137. Aan de hand van onderstaand model kan je als leerkracht gericht observeren en signaleren hoe de reken en wiskundige ontwikkeling van een leerling verloopt. Dit bied aanknopingspunten voor het afstemmen van het rekenonderwijs. Het handelingsmodel is een schematische. Het is een schematische weergave van verschillende gedragsmogelijkheden en het effect daarvan op anderen. De Roos van Leary geeft inzicht om bewust keuzes te maken in actie en reactie. Bij het sturen van gedrag kan je invloed uitoefenen op wat je zegt, maar ook op hoe je het zegt. De Roos van Leary gaat vooral over hoe je iets zegt

Waarom doe ik wat ik doe? Uitgelegd aan de hand van het

Het G-schema of de 5 G's: gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag, gevolg. Niet de gebeurtenissen bepalen hoe jij je voelt en hoe jij je gedraagt, maar je gedachten bepalen dat. Een voorbeeld om het G-schema te verduidelijken. Je loopt in de stad en je ziet een vriendin en je zwaait naar haar (gebeurtenis Met rekengesprek snel probleem en oplossing in kaart. Het rekengesprek is een praktische gesprekstool waarmee je rekenproblemen kunt analyseren met leerlingen en snel tot de kern van het probleem én de oplossing kunt komen. Wiskundeleraar Hendrik Jan Timmerije laat zien hoe zo'n gesprek verloopt. Lees meer over deze methodiek Het ijsbergmodel geeft de samengesteldheid van het begrip competentie goed weer: Leerstijlen. Wat is nou een leerstijl? Is iemand visueel ingesteld of auditief. Bij reproductieve stijl is het uitgangspunt de oefening en uitwerking hiervan en bij toepassingsgerichte stijl kan er het beste begonnen worden met een voorbeeld Figuur 1, handelingsmodel Figuur 2, ijsbergmodel (Bron: Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011) (Bron: Boswinkel & Moerlands, 2003 In de eerste twee fases gaat het om (handelend) rekenen in concrete situaties. Dit is de onderste en basale fase in het handelingsmodel en geldt als voorwaarde voor het handelen en functioneren op d

IJsbergmodel van McClelland Een ander instrument is het ijsbergmodel dat McClelland ontwikkelde. Slechts een klein deel van de ijsberg is aan de oppervlakte te zien, het grootste deel zit onder water. Het spreekwoordelijke topje van de ijsberg staat in dit model symbool voor gedrag en kennis, samengevat onder het kopje Doen Voice Dialogue laat je in gesprek komen met je innerlijke stemmen, zodat we ze leren accepteren en respecteren. Elk facet van je persoonlijkheid verdient de aandacht en mag er zijn. Het gaat om bewustwording, ontwikkeling en zelfaanvaarding. Wie vertrouwd raakt met al z'n 'ikken', kan ze leren sturen en inzetten wanneer je ervoor kiest Passende perspectieven - rekenen gaat daarentegen uit van het ijsbergmodel (Boswinkel en Moerlands, 2003) en van het handelingsmodel (Van Groenestijn, 2009/2010) en maakt al in een terugkomen op deze oefening en daarbij de foto's gebruiken. Ook een korte beschrijving va

12 IJSBERGMODEL VOOR HET BEGRIJPEN VAN GEDRAG Een mens kan je zien als een ijsberg. Boven de waterlijn bevindt zich het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden. Onder de waterlijn zit het niet zichtbare denken en willen. Het leren begrijpen en het ontwikkelen van gedrag doen wij aan de hand van het ijsbergmodel. Bron: IJsbergmodel, McLleland 1 Oefeningen die zijn gemaakt met Educaplay krijgen een eigen internetadres, zodat ze gemakkelijk met anderen kunnen worden gedeeld. Ook kunt u oefeningen bundelen en via één internetadres beschikbaar stellen. Daarnaast is het mogelijk om oefeningen te embedden op uw eigen website of weblog. Of bijvoorbeeld in de Elo van school

IJsbergmodel van McClelland - PAK organisatieontwikkelin

 1. Het ijsbergmodel (figuur 2) geeft een visuele uitwerking van het handelingsmodel, aan de oppervlakte zien we de bewerkingen (formele sommen) Daar is oefening voor nodig. Als leerlingen beschikken over te weinig strategieën, dan hebben ze ook veel moeite om door te kunne
 2. IJsbergmodel van McClelland o.a. om normen, waarden, drijfveren in kaart te brengen; werken met het onbewuste: de praktische Jung (leren om je eigen onbewuste beelden bloot te leggen en kritisch te onderzoeken); de werking van de hersenen (het drie brein model) o.a. rondom trauma en stress
 3. Teamverbinding door de kracht van kwetsbaarheid. 05 januari 2018. Met vertrouwen in de basis. De basis voor teamsportprestaties is vertrouwen. Vertrouwen ontstaat vooral door het delen van persoonlijke ervaringen en behoeftes. Het gaat er dus om dat teamleden bereid zijn om zich kwetsbaar op te stellen. Dat zij durven te vertrouwen op de goede.
 4. Nieuw: CATdatabank voor verpleegkundigen. Peter Vink, bekend EBP-docent, is met zijn bedrijf Omni Cura Academy de gratis CATdatabank.nl gestart. 'Het werd tijd dat er een landelijke database kwam.'. De CATdatabank.nl bevat op het moment ruim 80 CAT's (Critically Appraised Topics)
 5. Deelproject competenties instructeurs lichamelijke oefening en sport Het deelproject competenties instructeurs lichamelijke oefening en sport, is uitgevoerd voor het De combinatie is gevonden in het ijsbergmodel van Spencer en Spencer gecombineerd met het holistische model van Hager c.s. Beide geven een benadering welk

Zij willen belangrijk gevonden worden, willen controle en anderen sturen en beïnvloeden. Volgens David McClelland gaat dit type mens graag de competitie aan, met als doel te winnen. Wanneer deze behoefte groot is, staat men niet open voor feedback. Deze behoefte kan bestaan uit persoonlijke macht (personal) en uit algehele macht (institutional) Het ijsbergmodel van Jim Cummins. Cummins stelde de talen die je verwerft voor als ijsbergen. De afzonderlijke ijsbergen boven het wateroppervlak zijn de zichtbare en hoorbare aspecten van de verschillende talen die je leert. De hoogte van de toppen hangt af van je talenkennis. Niet elke taal verwerf je immers even grondig Echtscheiding - Ouders. In dit programma krijg je als ouder informatie over echtscheiding en wat daar allemaal bij komt kijken. In het programma ga je door middel van verschillende oefeningen werken aan een goede omgang voor jullie kind. Je start het programma met informatie en feiten over echtscheiding volgens mij is deze dus ook niet compleet psychologie van het leren week begrip leren (h1 en h2 van leertheorie) algemeen beeld van het fenomeen leren wi

passie-oefening 1 Een eerste stap om je passies manifest te maken en meer greep te krijgen op je drijfveren kan zijn om heel eenvoudig twee briefjes te nemen. IJsbergmodel van McClelland Een ander instrument is het ijsbergmodel dat McClelland ontwikkelde. Slechts een klein deel va NLP master Oplossingsgericht werken RET Mindmappen Creatie spiraal Kernkwadranten Roos van Leary Maslow Belbin IJsbergmodel McClelland Familie opstellingen Paul Ekman Voice Dialogue EMDR RDI Mindfulness Co actief TA Analyse Team coaching Levenswiel Dramadriehoek Winnaarsdriehoek Ademhalingstechnieken Stilte oefeningen Kuil methode Vier inzichten Metaforen Non verbale communicatie Intuïtie. Voor aanvang van de training vullen de deelnemers een intakeformulier in, zodat de trainer rekening kan houden met individuele wensen en leerbehoeften. Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Aan de vele oefeningen en rollenspelen gaan korte theoretische inleidingen vooraf Samenvatting van het boek van P. Nullens. Verlangen naar het goede. samenvatting van: naar het goede: bouwstenen voor een christelijke patrick nullens Oefening: coachen onder de waterlijn met de theorie van het IJsbergmodel van McClelland. Rol van pedagoog: gut-model en correctieladder. Workshop met my Inside out. Afspraken maken. Dag 5: Terugblikken op de vorige bijeenkomst. Reflecteren als onderdeel van ons persoonlijk meesterschap. Bespreken van de theorie van Marijke Lingsma

De ijsbergtheorie McClelland - Kerntaak

 1. We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen
 2. Praktijk oefeningen met direct feedback en bijsturing. Als afsluiting worden eigen ervaring behandeld waarbij in gegaan wordt op herkenningspunten en de risico inschatting. Aanbevolen wordt, onder andere, een praktijkgerichte opleiding te organiseren voor het personeel va
 3. Echtscheiding - Ouders. In het programma krijgen ouders informatie en handvatten om de scheiding zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het programma heeft als doel dat ouders gezamenlijk ouders kunnen blijven en met elkaar in gesprek blijven. Het programma start met informatie en feiten over echtscheiding. Daarna wordt er stilgestaan bij de.
 4. Je team komt letterlijk in actie. Ik gebruik hiervoor praktische en eenvoudige oefeningen die gegarandeerd prikkelend zijn. Met mijn aanpak doorbreek ik het ingesleten gedrag van je team. Hoe creatiever en levendiger de oefeningen, waarin je team situaties echt beleeft, des te leerzamer
 5. Begrijpend Lezen 2 bestaat uit 58 oefeningen en 2 diagnostische en evaluerende toetsen. Er zijn 88 uitlegschermen met korte informatie. In totaal worden in dit programma 704 vragen gesteld en worden tientallen teksten gepresenteerd. Bij het programma wordt ook een uitgebreid digitaal woordenboek geleverd. Het bevat vele Nederlandstalige woorde
 6. Transitie oefening De oefening nabespreken Hechten en loslaten Noem 3 voorbeelden Verandering en transitie Fasering van het transitieproces. Persoonlijk proces Oorzaken weerstand bij verandering Afweerreacties Hoe veranderen mensen gedrag Moeilijkste stap ijsbergmodel Waarnemen van de werkelijkheid Perceptie

Coaching pt. 2. De vorige keer was je heel snel met je reflectie, maar neem nu maar even de tijd ervoor. zei mijn coach de laatste keer tegen mij. Nu een week later merk ik dat ik er als een berg tegenop zie om te gaan reflecteren wat er in de laatste sessie allemaal is gebeurd en dat ik er misschien ook wel een beetje voor ben 'weg. Het ijsbergmodel Dit model (Webb, Boswinkel & Dekker, 2008) werd ge-bruikt tijdens de zomercursus van 2007 om het belang te laten zien van toenemende formalisering. Als leerlingen een nieuw wiskundig onderwerp leren, bouwen ze voort op eerder opgedane informele en preformele kennis over het onderwerp. Hieronder staan twee voorbeelden, he

Rekendidactiek - RekenApp Overzich

 1. IJsbergtheorie Heinrich IJsbergtheorie - Wat u moet weten over veilig gedra . IJsberg theorie. De driehoek van Heinrich, piramide van Heinrich, veiligheidspiramide, ongevalsdriehoek of ijsbergmodel is de verhouding die zou bestaan tussen ongevallen zonder letsel, ongevallen met licht letsel en ongevallen met ernstig letsel en dodelijke ongevallen
 2. NLP opleidingen Een NLP opleiding bij NLP-NU. Van harte welkom bij NLP-NU. We hopen dat je net zo enthousiast wordt over NLP als wij dat zijn. Als NLP instituut onderscheiden wij onszelf door vanuit een brede en integrale visie (holistisch) naar NLP en persoonlijke ontwikkeling te kijken. De woorden NLP en NU zijn in onze opleiding verbonden met elkaar
 3. De training Coachend Leiderschap is bestemd voor teamleiders, managers en projectmanagers die in staat willen zijn optimale commitment binnen hun team te genereren. Op basis van inzichten en technieken het beste uit hun teamleden willen halen en hun op basis van eigenaarschap verder willen laten groeien
 4. IJsbergmodel McClelland. Oefening: Goud leren zien •vertel een verhaal, waar je zelf een rol in speelde en waarbij je denkt dat je iets beter of anders had kunnen doen. •Je vraagt door reflecteert en vat samen •Je luistert naar het verhaal en schrijft op welke kwaliteiten je in de ande ; ijsberg-Mcclelland-interpretatie.jpg (1172×65
 5. IJsberg McClelland boek. Het IJsbergmodel van de Amerikaanse psycholoog David McClelland kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar [ McClelland laat aan de hand van een ijsberg zien hoe verandering van gedrag gerealiseerd kan worden. Boven de waterlijn (het topje van de ijsberg) wordt vergeleken met zichtbaar gedrag en kennis
 6. Leerpad 2 inleiding in dit leerpad: belang van zelfonderzoek zelfkennis verhogen grondhouding koppelen aan beroepshouding omgaan met spanningen projectie

Oefening. Vul nu de 3 stappen hieronder voor jezelf eens in. Dit kun je n.a.v. een recente gebeurtenis doen of door een gebeurtenis uit het verleden naar boven te halen. Sigmund Freud als David McClelland hebben hun theorieën over het onderbewustzijn en ons gedrag en leggen dat uit in hun ijsbergmodel IJsbergmodel voor meten en metend rekenen. Hieronder zie je het ijsbergmodel voor optellen tot 20. We maken dan ook enkel de oefeningen in het werkboek en eventueel extra werkblaadjes voor verrijking en remediëring, maar staan niet stil bij de dagdagelijkse voorbeelden IJsbergmodel McClelland. Een ander voordeel van het stellen van vragen is dat je met coachee de diepte op kunt zoeken. In dit ijsbergmodel zie je de verschillende dieptelagen van een mens. 1. Gedrag, kennis en vaardigheden. 2. Opvattingen, overtuigingen en normen . 3. Waarden, identiteit en drijfvere Figuur 2, handelingsmodel Figuur 3, ijsbergmodel (Bron: Groenestijn, Borghout & Janssen, 2011) (Bron: Boswinkel & Moerlands, 2003) In de eerste twee fases gaat het om (handelend) rekenen in concrete situaties. Dit is de onderste en basale fase in het handelingsmodel en geldt als voorwaarde voor het handelen en functioneren op de twe

Reflectiemodel MCClelland (ijsbergmodel): jouw 3

 1. Logische Niveaus van Bateson Jezelf Zijn: Oefening - 'Ik ben!' De volgende oefening is een oefening van Boeddhistische monniken. Eerst noteren zij en mijmeren zij over alle rollen die zij hebben, en vervolgens ontkennen zij. Noem 20 verschillende rollen. Een rol is geen kwaliteit. Een rol is iets dat je kunt geven aan een acteur
 2. Handelingsmodel. Geplaatst op 19 oktober 2013. 28 april 2021. door Inger. Voor de studie heb ik het handelingsmodel moeten uitwerken tijdens het thema gecijferdheid. In onderstaande tekst worden de verschillende niveaus van het handelingsmodel doorlopen om in het laatste niveau, formeel handelen, te komen van de som die hieronder staat afgebeeld
 3. Fase 5 - Volhouden (maintenance) Nieuw gedrag moet een gewoonte gaan worden ander bestaat het risico van een terugval. In deze fase moet men het nieuwe gedrag volhouden en integreren met andere activiteiten. Ik wil het volhouden want ik zie dat het werkt.. Men verplicht zichzelf om het nieuwe gedrag, of de nieuwe gewoonte, vol te houden
 4. Goed communiceren is moeilijk. De 4 lagen van communicatie geven inzicht. Patricia de Wit Coaching biedt coaching en loopbaanadvies

Leren rekenen met breuken. Uitleg, oefenen, werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Basisschool en VO De vraag is natuurlijk hoe je het patroon doorbreekt dat zo'n team collectief in stand houdt en samen stappen kunt zetten in de richting van het gedroomde team! Dat kan door het team een ander, zogenaamd systeemperspectief te laten ervaren. Om uit te leggen wat ik daarmee bedoel, neem ik je graag mee in een verhaal over een astronaut Het ijsbergmodel om helderheid te brengen in het verband tussen: gedrag, oordelen, gevoelens en behoeften Onze visie op coaching Verzamelen van informatie om leerwensen te kunnen formuleren en de With (de oefening, die ik ook in de LVL ga inbrengen in blok 5 met zijn IJsbergmodel. 25 Levende Talen Magazine 20165| met behulp van oefeningen uit de communicatieweten-schap, te werken aan bewustwording van de eigen cultu-rele kaders. Eerst maken de studenten kennis met de 'vijf dimensies van Hofstede' (zie kader 1). De Nederlands Bijlage 1: Oefening rond het vertrouwd geraken met de verschillende niveaus binnen het ijsbergmodel 31 Bijlage 2: Minister van slib 33 Bijlage 3: Mentale modellen de case van sluikstorten 34 Bijlage 4: Verrijken, valideren en verdiepen van de verbandenanalyses 35 Bijlage 5: Draai de stroom om 5

Identiteit en ethiek Over ijsbergen - Het StudentenCaf

Het ijsbergmodel vond ik zeer verhelderend! Ik zoog deze informatie binnen en het maakte me veel duidelijk over hoe het nu werkt. Vooral de grenswerkwoorden zijn bij mij het keerpunt geweest en hebben mij de spiegel voorgehouden. Ik ben erachter gekomen dat veel van mijn situaties voorkomen kunnen worden als ik mijzelf meer laat mogen Het geeft namelijk inzicht in de handelingen van anderen, in combinatie met het eigen handelen. Het Johari venster is een eenvoudig hulpmiddel voor het illustreren en verbeteren van zelfbewustzijn en wederzijds begrip tussen individuen. Het model kan tevens gebruikt worden om de relatie van een groep met een andere groep te verbeteren De Roos Van Leary is een interactiecirkel in de vorm van een windroos en geeft een schematische weergave van verschillende gedragsmogelijkheden en het effect daarvan op anderen. Het geeft inzicht om bewust keuzes te maken in actie en reactie. Bij het sturen van gedrag kan je invloed uitoefenen op wat je zegt, maar ook op hoe je het zegt IJsbergmodel. Spencer en Spencer (1993) definiëren competentie als de onderliggende karakteristieken van een persoon die causaal verband houden met performance in een (werk) Vakmatig - Methodisch deeltaak oefening. workshop . training. zelfstudie. practica. praktijk simulatie. stage Angsten en belemmerende overtuigingen: voorbeelden en oefening. Wanneer angsten, emotionele blokkades en belemmerende overtuigingen je leven beheersen dan ben je meer bezig met de problemen, die deze berg aan emotionele rotzooi veroorzaakt, dan met wat je wilt bereiken in het leven

Oefening 'Wat als ' In veel situaties loopt het voor een nieuwe werknemer vaak mis in het werk omdat hij/zij het groter geheel niet kan zien, zich benadeeld voelt of minder makkelijk geduld heeft met een situatie. Hiervoor zijn bepaalde competenties en attitudes noodzakelijk om de mogelijke problemen aan te kaarten De tweede oefening is sensing-journeys. Onderneem diepgaande 'leerreizen' naar de plaatsen die de meeste potentie bevatten. Een 'sensing journey' is geen benchmarkttoer. Het is een diepe duik in een organisatie of gemeenschap die er toe doet in de situatie/bij het vraagstuk waar je mee te maken hebt Allerlei oefeningen die helpen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, verlangens en drijfveren, en een plan te maken hoe je jouw situatie kunt verbeteren. Tips. Drie tips als je toe bent aan een instant sabbatical. #1 Doe het niet alleen. Met haar boek helpt Verberg je op weg om jezelf te coachen De e-learning Talentvol samenwerken en projectmanagement is een 'Toolbox voor professionele ontwikkeling voor samenwerken met opdrachtgevers'. Met behulp van methoden en modellen leer je wat je talenten zijn, hoe je die effectief kunt gebruiken om te netwerken en samen te werken met opdrachtgevers aan een project

onderstroom in teams - kijken naar basisbehoeften van je

Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag van Marijke Lingsma & Roy de Brabander is het praktijkboek dat hoort bij 'Aan de slag met teamcoaching'. - Managementboek.nl - Onze prijs: 21,5 Omgaan met sociale druk is een essentiële vaardigheid om je doelen te realiseren. En dat kost tijd en oefening. Net zoals leren deadliften, het langzaam verhogen van je hardloop afstanden of het leren koken met kruiden, wordt je er beter in naarmate je meer en meer oefent. Waar in het begin 'nee' zeggen ongemakkelijk is of zelfs een tikkeltje ongepast voelt, wordt het uiteindelijk net zo.

Het ijsbergmodel - YouTub

Marijke Lingsma en Roy de Brabander Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag PRAKTIJKBOEK TEAMCOACHING AAN DE SLAG.indb 1 26-09-18 16:0 Door middel van oefeningen, gesprekken en zelfreflectie ben ik uiteindelijk gekomen waar ik nu ben; een zelfverzekerde vrouw die weet wat ze wil en met vertrouwen op haar doel afgaat. Erica is een fijne, persoonlijke coach. Ze is professioneel, betrokken en denkt met je mee. Ze helpt waar mogelijk en geeft je vertrouwen Stappenplan drijfverenscan Als je besluit een drijfverenscan te willen dan starten we met een kort intakegesprek waarin je aangeeft wat je verwachtingen zijn ten aanzien van de scan. Dan volgt een eenvoudige online vragenlijst die je rustig thuis in ongeveer 25 minuten maakt. De terugkoppeling van de drijfverenscan vindt plaats in twee gesprekken

Zoveel leerstijlen, zoveel werkvormen - Tumul

Acht veranderstappen van Kotter. Professor JP Kotter heeft acht succesfactoren voor verandering beschreven, die succesvolle organisatieverandering ondersteunen. Voor het slagen van een verandering, moeten volgens hem acht factoren in een logische volgorde aandacht krijgen, waaruit acht veranderfasen ontstaan Wie. is. Get. In. Motion. Hi, leuk dat je komt kennismaken. Ik ben Natasja en kom van origine uit Den Haag. Ik ben naast moeder en vrouw, initiatiefneemster van het kleinschalige Get In Motion sinds 2006. Ik studeerde ooit af als sociaal cultureel werker waarbij ik bewegen, sport, spel, dans en theater inzette als middel om volwassenen en. Ijsbergmodel van Mc Clelland. Positieve gezondheidsvisie. De piramide van Lencioni. Het Levenswiel. Talentmanagement . Verandermanagement. Missie, visie. Ikigai Inhoud, doelstellingen en werkwijze af te stemmen tijdens het intakegesprek. Te vertrekken vanuit de noden van de organisatie. Ter plaatse in bedrijf/organisatie. Duur 3

Oefening Hoekenwerk, zie bijlage 1.3 . Toelichting:De begeleider kan ervoor kiezen om de discussie tijdens de presentatie met het hele team aan de hand van de stellingen te voeren. Als er een veilige sfeer in het team is, met veel respect voor elkaars mening, is ook mogelijk de oefening 'hoekenwerk' te doen met het hele team Het ijsbergmodel van McClelland laat zien hoe gedragsverandering gerealiseerd kan worden. In deze theorie worden mensen vergeleken met een ijsberg. Het zichtbare gedrag bevindt zich in het topje van de berg en het grootste gedeelte is onzichtbaar, onderwater. Eén van die methoden is de ijsbergmethode. Deze methode laat op een eenvoudige wijze. Het ijsbergmodel: de competentiestructuur. Zichtbaar: Kennis en vaardigheden Onzichtbaar: Zelfconcept, stabiele persoonlijke eigenschappen, motieven en intenties. Bij competentie leren gaat het niet om het 'weten', maar om het adequaat leren handelen inde beroepspraktijk of het kunnen uitvoeren van beroepstaken

Leergang Loopbaancoaching en begeleiding voor (interne) jobcoaches, (loopbaan)coaches die in korte tijd achtergronden, visie, houding en vaardigheden van coaching willen begrijpen en inzetten (mindset en gedrag/tools) weergegeven in een ijsbergmodeL Hoofdstuk VIII: Voorbeeld oefening. Deze oefening heb ik gemaakt in het begin van mijn stage periode, na een cursus gegeven door Kees Kemps over het SMS. McLelland (IJsbergmodel) Rudy Vandamme (persoonlijke ontwikkeling) Het verband tussen deze bronnen leggen en de betekenis voor het eigen persoonlijk leiderschap kunnen bepalen. De vertaalslag maken naar de eigen (beroeps) praktijk. Groei in persoonlijke effectiviteit en leiderschap: inzicht in belangrijke leiderschapsprincipes. Voor wie IJsbergmodel McClelland; inzicht in waarden en normen; benutten van vragende stijl en richten op kleine successen De verschillende leer en werkstijlen van de medewerkers en hoe hier mee om te gaan Keuze uit: waarden, visie en missie, kwaliteiten, energiebalans, timemanagemen Populaire studieboeken voor Economie en Bedrijf. Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs. Basisboek Bedrijfseconomie R. Brouwers, W. Koetzier. Bedrijfskunde integraal P. Thuis, R. Stuive. Business Model Generatie A. Osterwalder, Y. Pigneur. De kern van de administratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxel. Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management. Trainingen voor leidinggevenden en professionals. De Baak is het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap voor mensen met een hbo en wo werk- en denkniveau. Bekijk hieronder ons aanbod per thema. Of bekijk het totaaloverzicht van de trainingen. Wil je graag het totaaloverzicht in een brochure ontvangen? Klik dan hier