Home

Wat doet de AIVD

De zes taken die de AIVD staan opgesomd in artikel 8, tweede lid van de Wiv 2017: onderzoek doen naar organisaties en personen die een dreiging vormen (a-taak); veiligheidsonderzoeken uitvoeren (b-taak); veiligheidsmaatregelen bevorderen (c-taak); inlichtingen over het buitenland inwinnen (d-taak); dreigings- en risicoanalyses opstellen (e-taak) De AIVD werkt aan de veiligheid van alle Nederlanders, door alert te zijn op nationale en internationale risico's en gevaren. Uniek werk dat ons een grote verantwoordelijkheid en een sterke motivatie geeft. Achter de schermen. Wij zetten stappen die anderen niet zetten. In ons werk moeten we achter de schermen en onder de oppervlakte kijken Wat doet de AIVD om spionage tegen te gaan? Als de dienst een vorm van spionage onderkent, kan dit leiden tot verschillende maatregelen. Zo informeert de AIVD overheidsinstanties die bevoegd zijn om maatregelen te nemen en (in specifieke gevallen) instanties die het doelwit vormen van inlichtingenactiviteiten

AIVD doet naslag in eigen bestanden Wij maken aan de hand van de bedenkingen van de partijvoorzitter een eigen afweging: kan de persoon vanuit de positie die hij of zij krijgt een gevaar vormen voor het voortbestaan van het democratisch bestel? Alleen als het antwoord op deze vraag 'ja' is, nemen wij het naslagverzoek in behandeling De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland verzamelt En bovenal: wat kan je doen om je te weren tegen deze cyberaanvallen? Interessant voor u omdat. De deelnemer leert welke cyberdreigingen de AIVD ziet en wat voor impact dit heeft op onze samenleving. Ook leert de deelnemer wat hij of zij kan doen tegen deze cyberaanvallen. Type sessie. Cyberwebinar. Thema(s) Kennisdelen. Wannee Bij de AIVD werk je mee aan de veiligheid van Nederland. Hier worden dreigingen en risico's in kaart gebracht die nog niet zichtbaar zijn voor het grote publiek. Daarbij gaat het om heftige issues, zoals terrorisme, spionage, extremisme of het verspreiden van massavernietigingswapens AIVD: dit doet de geheimzinnigste organisatie van Nederland - YouTube. AIVD: dit doet de geheimzinnigste organisatie van Nederland. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If.

Wat ze dan doet bij de AIVD? Haar functie wordt intern 'audiobewerker' genoemd, maar die term dekt de lading niet helemaal, vindt ze. Ze is eerder taal- en cultuurspecialist De AIVD werkt aan de bescherming van de veiligheid van Nederland en zijn inwoners. We zoeken naar onzichtbare dreigingen en zijn alert op gebeurtenissen in binnen- en buitenland die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen De AIVD doet wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. Ons werk doen we niet alleen. De AIVD heeft zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid van Nederland beschermen

Taken van de AIVD AIV

De diensten werken samen met de AIVD in de CT Infobox, waar gegevens worden uitgewisseld tussen negen overheidsdiensten. Aftappen/inbreken. Het aftappen van telefoons, volgen van gps-signalen. In Nederland kunnen we meestal gewoon doen wat we leuk, belangrijk of zinvol vinden en werken vitale voorzieningen. Dreigingen als terrorisme, spionage of digitale sabotage lijken ver van ons bed, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. De AIVD is alert op deze risico's en gevaren Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Dit is de Nederlandse 'geheime dienst'. De organisatie doet in binnen- en buitenland onderzoek naar dreigingen en risico's voor de nationale veiligheid. De AIVD is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en valt zodoende onder de verantwoordelijkheid van.

Wat verdient een Documentair Informatiemedewerker AIVD? De Documentair Informatiemedewerker werkt tussen de 24 en 36 uur per week. Vanaf intreding krijgt de Informatiemedewerker loon betaald, tussen de €2280 en €3082, waar bovenop een AIVD-toeslag wordt gegeven (variërend tussen de €127,69 en €386,65 euro per maand, afhankelijk van hoelang men voor de AIVD heeft gewerkt) De MIVD richt zich vooral op vredesoperaties en internationaal terrorisme. Veiligheid binnen en buiten Nederland raakt steeds meer verweven. Daarom werken de MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nauw samen. De AIVD richt zich vooral op dreigingen en risico's voor de Nederlandse samenleving

Inlichtingen en veiligheid. Veiligheidsonderzoek. Industrieveiligheid. Bezoeken aan het buitenland. Samenwerking inlichtingendiensten. Tapstatistieken. Inzageverzoeken. Misstand melden. Werken bij Wat verdient een Registrator AIVD? De Registrator werkt 36 uur per week. Vanaf het begin van de interne opleiding krijgt hij loon betaald, waar bovenop een AIVD-toeslag wordt gegeven (variërend tussen de €127,69 en €386,6 per maand, afhankelijk van hoelang men voor de AIVD heeft gewerkt). Tevens wordt er een keer per jaar acht procent vakantietoeslag uitgekeerd Maar ook met de oude Wiv uit 2002 hoeft u niet bang te zijn dat de AIVD meekijkt wanneer u een vertrouwelijk berichtje stuurt op Whatsapp. De AIVD heeft, met de radicaliserende groepen in ons land, echt wel wat beters te doen De schimmigheid van het werk is wel te begrijpen, maar volgens D66 ook het probleem. 'Niemand weet wat de AIVD wel en niet doet. Maar er moet toch wel enige controle op zijn. Als de overheid maar iedereen kan aftappen, komt de discussie over in wat voor wereld we willen leven,' aldus Kamerlid Kees Verhoeven dinsdag

De schimmigheid van het werk is wel te begrijpen, maar volgens D66 ook het probleem. 'Niemand weet wat de AIVD wel en niet doet. Maar er moet toch wel enige controle op zijn Wat verdient een Vertaler AIVD? De Vertaler werkt 36 uur per week. Nadat er begonnen is aan een interne opleiding voor de functie wordt er gelijk loon uitbetaald, dat ligt tussen de €2280 en €3082. Daar wordt een AIVD-toeslag bovenop gegeven (variërend tussen de €127,69 en €386,65 per maand, afhankelijk van hoelang men voor de AIVD heeft gewerkt)

De Tweede Kamer moet in een hoorzitting met deskundigen en betrokkenen worden bijgepraat over wie wat kan en doet in het geheime inlichtingenwerk. Dat vindt D66. De partij hoopt de andere fracties dinsdag nog mee te krijgen in het plan voor de bijeenkomst AIVD: 'Over alles wat we goed doen hoor je nooit iets'. De Nederlandse geheime dienst AIVD is daadwerkelijk een geheime dienst. Er wordt nooit gepraat over de werkwijze en lopende onderzoeken. Wat de AIVD doet, kan niet De AIVD zou inbreken op de servers van internetfora, waarbij de gegevens van alle gebruikers worden gekopieerd. Een interview met Nico van Eijk, hoogleraar. Wat de CTIVD niet doet. Wat niet bij de taken van de Commissie hoort, is het toetsen van de werkzaamheden van de AIVD en de MIVD op doelmatigheid. Bij doelmatigheid gaat het erom of de doelen die beleidsmatig zijn vastgesteld op effectieve wijze worden bereikt

In Nederland kom je al snel bij de AIVD terecht als je geheim agent wilt worden. Zoek je een groter avontuur, dan kun je ook eens bij de Amerikaanse CIA kijken. Doel van deze organisaties is om de nationale veiligheid van de samenleving te waarborgen. Er zijn vele risico's die de veiligheid van de bevolking in gevaar kunnen brengen Tegenstanders: onder die nieuwe wet gaat de AIVD meekijken met alles wat je doet Een vrouw klapt tijdens het ontbijt haar laptop open. Haar webcam verandert in een oog dat de kamer begint te scannen De krijgsmacht heeft betrouwbare informatie nodig om in Nederland en tijdens missies de juiste beslissingen te nemen. Lees meer op Defensie.n

De AIVD trekt het allemaal na. Wat wel en niet kan is niet precies te zeggen. 'Het is heel persoonlijk en ligt eraan wat je gaat doen. De een kan afvallen om een reden die voor een ander geen probleem is', vertelt Barends. Heb je alles doorstaan Eind dit jaar wil de AIVD een tweede toegankelijkheidsscan laten uitvoeren. Het streven van de AIVD is om op de hoogste score uit te komen. Marieke: Dat heeft voordelen voor alle bezoekers. Want als je website het goed doet op toegankelijkheid, scoort hij vaak ook beter op vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Maar natuurlijk. De AIVD heeft ook een PRISM-account lopen bij de Amerikanen. Aldus de Telegraaf.Eén belletje naar de NSA en AIVD-agenten krijgen toegang tot uw e-mail, chatberichten, video s, foto s, opgeslagen data, voice-chats, uitgewisselde bestanden, videoconferenties, -tijden, telefoongegevens en profielen op sociale netwerken Wat de AIVD precies doet, weten we niet. Daar zijn ze de geheime inlichtingendienst voor. Wat we wel weten is dat de Nederlandse overheid veel minder belang lijkt te hechten aan de privacy van burgers, aldus Zwenne

Werken bij de AIVD AIV

Van mij mag de AIVD alle bevoegdheden krijgen om te doen en laten wat ze willen met data, mits dit zwaar wordt gecontroleerd door specialisten en rechters die er ook daadwerkelijk verstand van hebben Geinig: je eigen AIVD-dossier opvragen. 109 reacties. Zo is het keurig brave Nederland dan ook wel weer. Als je wilt, mag je best even in de persoonsadministratie van de AIVD duiken om je eigen dossier in te zien. Moet je wel wat voor gedaan hebben, en wel wat voor doen ook. Dat eerste is een ruim begrip in Nederland, privacy hatend afluisterland De Nederlandse burger heeft recht op een objectieve voorlichting door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV), stelt Kees Cools in de Volkskrant van maandag 8 juli. Dat gaat mij veel te ver, zeker voor wat betreft de AIVD

Wat doet de AIVD om spionage tegen te gaan? AIV

De Dienst is een zesdelige podcastserie van en over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Liesbeth Rasker kruipt in de huid van een nieuwe medewerker van de AIVD. Ze doorloopt in de podcast de basistraining die iedere inlichtingenofficier volgt. Liesbeth doet onderzoek naar een terroristische dreiging en ontmoet haar nieuwe collega's De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een Nederlandse geheime dienst, die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie onderzoek doet naar de veiligheid van de krijgsmacht en militaire inlichtingen uit en over het buitenland verzamelt.. De MIVD ontstond in 2002 uit de vroegere Militaire Inlichtingendienst (MID) en is gevestigd op het terrein van de.

AIVD: 75 jaar bijzonder | Nieuwsbericht | AIVD

Sindsdien werkt de rijksoverheid intensief aan terrorismebestrijding in Nederland. Sinds 1 juli 2011is er in Nederland één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing, namelijk de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Eindelijk nu kan de AIVD eens wat gaan doen voor de mensen die door Russische trollen worden gekoeieneerd met psyops en kreten als Jason Bourne en Killing Season. Doet de AIVD dat niet namelijk. De AIVD doet navraag bij de Deense inlichtingendienst over mogelijke spionage van doelen in Nederland door de Amerikaanse geheime dienst NSA. Dat heeft minister Ollongren op vragen van GroenLinks. Drugsbendes als die van Taghi opsporen, wat kunnen AIVD en MIVD doen? Zonder publiek, journalisten en hoofdverdachten ging vandaag het Marengo-proces verder. In de zwaarbeveiligde rechtbank bij.

Wat doet de AIVD aan screening van kandidaat-Kamerleden

Studenten bekeken ook Samenvatting Basisboek Integrale Veiligheid Wouter Stol; Wouter Philip Stol, college(s) 1 Proef/oefen tentamen april 2015, vragen en antwoorden Veiligheidskunde 2 - College aantekeningen - samen Samenvatting Basisboek Integrale Veiligheid - Hoofdstuk 7-10,19,20 Veiligehidskunde 2 samenvatting VK 2 SV alle hoofdstukke De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben de zogenoemde bulkinterceptie via de kabel nog niet in de praktijk ingezet. De systemen zijn klaar, maar er is volgens de toezichthouder op.

In de nieuwe inlichtingenwet staat dat de AIVD en de MIVD informatie mogen verzamelen op de kabel, Wat moet je weten over de nieuwe mogen ze dat doen via de computer van een bekende van de. Daarin kwam ook de digitale veiligheid in Nederland aan de orde, wat in een aantal jaar een steeds belangrijker onderdeel van de bezigheden van de veiligheidsdiensten is geworden. De nood is hoog, zo zei Erik Akerboom, de directeur-generaal en daarmee de hoogste baas van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD) Ronald Plasterk en zijn AIVD werft arme kinderen, journalisten en arme student als 'Judas-informant'. Het ministerschap van Binnenlandse Zaken is niet meer wat het geweest is. Toen het ministerie in 1813 werd ingesteld had het de verantwoordelijkheid voor een trits van zaken Op 23 september 2016, informeert de NCTV alle grote gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de AIVD, de MIVD en zelfs buitenlandse veiligheidsdiensten over zijn online uitlatingen. 3 minuten geleden. Bericht afkomstig van Twitter. Linde. ter kennisgeving my ass. dat doen ze om je leven een hel te make

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - Wikipedi

 1. elen worden daardoor opgepakt? +1 CH4OS @Kapotlood • 30 april 2021 16:5
 2. De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) is een gezamenlijk onderdeel van de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD en is gericht op het afluisteren van radio- en satellietverkeer en het verkrijgen van inlichtingen via cyberoperaties.De JSCU is begin 2013 opgericht en per 15 juni 2014 operationeel geworden
 3. Listen to De Dienst on Spotify. De Dienst is een zesdelige podcastserie van en over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Liesbeth Rasker kruipt in de huid van een nieuwe medewerker van de AIVD. Ze doorloopt in de podcast de basistraining die iedere inlichtingenofficier volgt. Liesbeth doet onderzoek naar een terroristische dreiging en ontmoet haar nieuwe collega's
 4. 01-06-2021 | 12:02. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die vooraf toetst of de inzet van specifieke bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD (de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten) rechtmatig is. Het oordeel van de TIB is bindend

Welke cyberdreiging ziet de AIVD en wat kan je doen om je

Het geheime leven van een AIVD'er - Werken voor Nederlan

Volkskrant Ochtend: Hoe de AIVD een Russisch complot tegen VS blootlegt | Wat doet Trump in Davos? Goedemorgen. Heeft u ons verhaal al gelezen over hoe de AIVD bewijs leverde voor Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen? Lees hier ook hoe journalist Huib Modderkolk samen met Nieuwsuur in contact kwam met anonieme bronnen binnen de Nederlandse en Amerikaanse inlichtingendiensten Geen wonder dat de TIB vooraf wil weten wat de AIVD en de MIVD gaan doen met de data die worden binnengehaald via een tap of - en dat komt nog altijd vaker voor - een computerhack

Ipv dat de AIVD mensen gaat hacken zou het zich bezig moeten houden met het verdedigen van Nederlandse infrastructuur. dat de CTIVD daar inhoudelijk wat aan doet De AIVD leidt een klager naar het webformulier van de Rijksoverheid. Uitleg over wat wij met uw gegevens doen. Cookiebeleid. Uitleg over de gebruikte cookies op onze site en app Op 21 maart kun je stemmen voor de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wiv. Tegenwoordig ook wel bekend als de sleepwet. Deze wet gaat over wat de Nederlandse veiligheidsdiensten, AIVD en MIVD, mogen doen. Om voor of tegen te kunnen stemmen, moet je eerst weten waar de wet over gaat en wat er gaat veranderen Dossier AIVD. In acht afleveringen nemen Constant Hijzen (universitair docent Intelligence Studies) en Wil van der Schans (onderzoeksjournalist bij Reporter Radio) je mee in de geheime wereld van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Ze spreken mensen die er werken, of gewerkt hebben, en duiken in hun geheimen en de opwinding.

AIVD: dit doet de geheimzinnigste organisatie van

De AIVD en MIVD zoeken altijd zo gericht mogelijk naar informatie over personen die een dreiging vormen voor Nederland. In alles wat zij doen, is het doel: onze democratische rechtsorde en de nationale veiligheid beschermen. Juist zodat iedereen zich vrij kan blijven uiten. De vrees dat de veiligheidsdiensten online voortdurend over iemands. Stel dat je mag rondsnuffelen bij de AIVD. Stiekem kijken wat onze Inlichtingen- en Veiligheidsdienst allemaal uitspookt. In deze spannende NPO Radio 1-podcast van de KRO-NCRV nemen we je mee. Maker Wil van der Schans: Dit jaar bestaat de AIVD 75 jaar.In die 75 jaar zijn wij slechts mondjesmaat iets te weten gekomen over deze veiligheidsdienst. Met Dossier AIVD willen we de gesloten deuren een beetje openen, en mede vanachter de schermen laten zien hoe een geheime dienst werkt

AIVD doet aangifte tegen Volkskrant-journalist | Binnenland | Telegraaf

Dana luistert mensen af voor de AIVD: 'In bed worden de

De NOS gebruikt de term 'Inlichtingenwet', omdat dat wat ons betreft de meest neutrale benaming voor de wet is. Op dit moment mag de AIVD dit niet doen, aldus Bertholee Informatie van de AIVD, wat moet je ermee? Dat is niet terecht, zeggen zij, het werkt demonisering in de hand en leidt tot groeiend wantrouwen onder moslims jegens de overheid Tussen Nederland en de VS bestaat zeer waarschijnlijk ook een overeenkomst. Wat daar in staat is niet publiekelijk bekend. Als die vergelijkbaar is met de Israëlische MoU, kan de AIVD eenvoudig de Nederlandse wetgeving omzeilen. De toezichthouder gaat hier onderzoek naar doen. Het is de AIVD bij wet verboden om ongericht het internet af te.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - Werken voor

 1. De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD doen precies datgene wat de Amerikaanse NSA van ze vraagt. De Amerikanen zien de Nederlanders als ondergeschikten die altijd onbegrensde toegang bieden. Dat zegt de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden,.
 2. Wat bezielde de AIVD om Stuxnet te helpen plaatsen? De AIVD moet dat ook geweten hebben, even onverwachte als spectaculaire verklaring komt dat 'de inlichtingendiensten niet weten of Iran aan een atoombom werkt'. Daarmee kwamen de diensten terug op de eerdere constatering uit 2005 dat Iran wél daarmee bezig geweest zou.
 3. De inlichtingendienst moet Nederland veilig houden door onderzoek te doen naar personen of organisaties die de staat in gevaar brengen. Voor die taak heeft de AIVD vergaande bevoegdheden
 4. Over de grootte van de groepen doet de AIVD dan ook geen uitspraken. We willen mensen niet wijzer maken over wat we wel en niet weten, aldus een woordvoerder
 5. Wat doet de geheimzinnigste organisatie van Nederland? In het jaarverslag 2016 van de AIVD blijkt dat de dreiging tegen Nederland is toegenomen door terrorisme en digitale aanvallen. Maar hoe komt de dienst nou eigenlijk aan deze informatie? Bron: NOS. Overheid
 6. uten leestijd. Werken voor de AIVD, hoe is dat nu eigenlijk? Hoe kom je om te beginnen bij de geheime dienst? En hoe anders is dat nu, dan vroeger? En dan ben je geheim agent, wat doet dat dan met je privéleven? Wat vertel je je partner en wat merken je vrienden er van? Kortom: hoe geheim is het om te werken voor de geheime dienst

Een leipo die interessant wil doen. De AIVD kan hem toch gewoon gaan volgen? Doen ze (zogenaamd) met de 500 levensgevaarlijke moslimterroristen die in Nederland wonen ook. Van hun net zo moordzuchtige neefjes hebben we deze week weer het een en ander gezien in Brussel.. Lieden die hun intenties op internet gooien zijn niet serieus te nemen. M.a.w. de AIVD en zijn corrupte VVD- Baas Arthur Docters van Leeuwen en de eveneens corrupte VVD Minister Hans Dijkstal van 'Binnenlands- Corrupte- Moorddadige zaken' wisten dus dat de GIA en FIS in Amsterdam zat en gedoogde dat om op die manier buiten het conflict te blijven, gezien het feit dat als zij GIA en FIS leden zouden aanhouden' wat Frankrijk en België uiteraard wilde' er.

Massavernietigingswapens | AIVD

Vacature: Front-end developer, AIVD - Werken bij de Overhei

 1. AIVD is niet transparant genoeg in zijn jaarverslag. Eind april verscheen het jaarverslag van de AIVD over 2020. De grootste dreiging voor Nederland komt volgens de AIVD van het jihadisme. Daarnaast is er een serieuze waarschuwing voor 'anti-overheidsactivisme en -extremisme', al dan niet gevoed door rechts-extremisme
 2. Hoe word je een spion? In Nederland werken spionnen bij de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst). De AIVD heeft als missie de nationale veiligheid te bewaken. Daarvoor doet de AIVD onderzoek naar personen en organisaties die mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor Nederland. 'Spionnen' is eigenlijk niet het juiste woord, het.
 3. Werken voor de AIVD, hoe is dat nu eigenlijk? Hoe kom je om te beginnen bij de geheime dienst? En hoe anders is dat nu, dan vroeger? We spreken met oud-AIVD'ers en mensen die er nu nog werken, en het voormalig hoofd van de dienst, Rob Bertholee. En dan ben je geheim agent, wat doet dat dan met je privéleven
 4. Podcast Dossier AIVD. In de podcastserie gaan onderzoeksjournalist Wil van der Schans en universitair docent Constant Hijzen samen op pad om als een inlichtingenteam te onderzoeken hoe de AIVD werkt
 5. Ben jij de jurist die het leuk vindt om een schakel te zijn tussen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 en de uitvoering door onze operationele-en inlichtingenteams? Dan maken wij graag kennis met jou én je vakkundigheid. Wat ga je doen? De AIVD mag in het belang van de nationale veiligheid bijzondere bevoegdheden inzetten

Vragen over wat de AIVD is, doet en onderzoekt mochten wel beantwoord worden, evenals vragen over de vlakken waarop de AIVD actief is, wat haar bevoegdheden zijn en hoe de sollicitatieprocedure eruitziet. Enthousiasme Niet alleen wat het leger doet, moet aan de kaak worden gesteld, maar ook de inmenging door de inlichtingendienst in prodemocratische, activistische bewegingen. Hier zou content moeten staan van bijv Van der Woude en Peters willen ook weten wat de minister gaat doen om het bewustzijn te vergroten. Erkent u, naast de dreiging van ransomware aanvallen, de dreiging vanuit statelijke actoren als het gaat om spionage, met name gericht op het verkrijgen van hightech kennis en informatie, en sabotage De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan. 0 /1000. Plaats reactie. Verberg reacties. AIVD = Algemene Inlichtingen en VeiligheidsDienst MIVD = Militaire Inlichtingen en VeiligheidsDienst

De Dienst (podcast) - AIVD | Podcast ZoekerTbs met dwangverpleging voor gijzeling in NPO-gebouw | Nieuws | RechtspraakDe Telegraaf is een goede krant - SargassoHet maakt niet uit wat er gebeurt, mensen blijven blind voor de situatie waar ze in zitten

De AIVD benadrukt dat de geheime dienst niet opeens met jouw e-mails en WhatsApp-berichtjes mee gaat lezen. We hebben niet eens de capaciteit om iedereen in de gaten te houden, aldus een medewerker De huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 is beperkt in zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele inlichtingenmethoden als volgen, observeren, het opvangen van telefoongesprekken uit de ether en van radioverkeer en het gericht afluisteren, dreigen de AIVD en de MIVD informatie te missen Verslagen AIVD en MIVD (29.924); brief regering; Beleidsreactie CTIVD onderzoek inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en de MIVD (TK, 208) 15 april 202