Home

Boete RSZ zwartwerk

Celstraf en boete wegens zwartwerk voor zaakvoerder van bakkerijketen 'Le C. betwistte de feiten niet en verklaarde zich bovendien bereid om alles in orde te brengen qua lonen en bij de RSZ Niet-aangegeven arbeid of zwartwerk is een vorm van sociale en fiscale fraude. Als iemand in het zwart werkt, betaalt noch hij, noch zijn werkgever sociale bijdragen en belastingen op het werk dat hij verricht. Bovendien is bij illegale arbeid de werknemer niet aangegeven bij de diensten van d

De uitbaatster van twee privéclubs in Heist en Lissewege heeft een boete van 28.800 euro, waarvan 7.200 effectief, gekregen voor zwartwerk. Bij drie controles bleken in totaal vijf dames en één. Zwartwerk kan heel wat kosten. loopt ook een fundamenteel risico om voor een correctionele rechtbank een veroordeling tot gevangenisstraf of zware boete op te lopen Zwartwerk politie). Wie op zwartwerk wordt betrapt, kan zich aan zware straffen RSZ-bijdragen die je betaalt op je loon. Als je dat allemaal optelt loop je al gauw heel wat euro's mis. boete riskeren. Bij een dodelijk ongeval, draaien de nabestaanden o De boetes kunnen in ieder geval tot in de tienduizenden euro lopen per persoon/geval en tot paar honderduizend Regionaal RVA of RSZ kantoor eens contacteren kan wonderen doen... het RIZIV zal u ook danken. ganapathi tantra Berichten: vandaar een absolute nultolerantie naar zwartwerk toe RSZ-bijdragen -418,24 -418,24 Belastbaar 2.781,76 2.781,76 Bedrijfsvoorheffing administratieve boetes Niv. Geldboete 1 ¤ 10 - 100 2 ¤ 25 - 250 3 ¤ 50 - 500 4 ¤ 300 - 3.000 A. Zwartwerk (2) Retroactieve betaling RSZ • Werkgeversbijdragen: 35% • Werknemersbijdragen: 13,07

Celstraf en boete wegens zwartwerk voor zaakvoerder van

 1. gen werkte in 2011 in het zwart
 2. Nochtans zijn vorig jaar niet meer onderzoeken uitgevoerd naar zwartwerk en andere vormen van sociale fraude. In 2018 waren er 13.710 onderzoeken tegenover 13.837 in 2017. Niet.
 3. Voortaan zal iedereen die zwartwerk verricht, een sanctie kunnen krijgen. Momenteel is dat enkel mogelijk indien de zwartwerker een uitkering trekt, maar d..
 4. De twee zaakvoerders van het voormalige café Den Heilige in Oostende riskeren elk een fikse boete voor zwartwerk van enkele personeelsleden. Eén werknemer kreeg ook niet z'n volledige loon.
 5. Niet-aangegeven arbeid, doorgaans 'zwartwerk' genoemd, is in ons land een dagelijkse realiteit. Deze sociale fraude heeft schadelijke gevolgen, zowel voor de markt (deloyale concurrentie) als voor de staat, en dus de gemeenschap, die grote verliezen aan fiscale en sociale inkomsten lijdt
 6. imaal 32 % van het loon). U zult als werkgever echter ook de werknemersbijdragen (13,07 %) moeten betalen en u mag ze niet.
 7. In het kader van zijn strijd tegen zwartwerk heeft de overheid een aantal tools uitgewerkt die toelaten om het tewerkstellingstraject van een werknemer te volgen: de in- en uitdiensttreding (Dimona); de loon- en arbeidstijdgegevens (DmfA); de onderwerping aan de sociale zekerheid (A1-formulieren en Limosa). Deze gegevens vormen een rode draad doorheen het tewerkstellingstraject van een.

Zwartwerk en sociale fraude Vlaanderen

Bij 'gewoon' zwartwerk wordt een administratieve boete van zo'n 2.400 euro opgelegd, maar het kan ook zijn dat je forfaitair opgelegde RSZ-bijdragen van zo'n 2.900 euro per werknemer moet. De werkgever dient deze boete te betalen voor elke werknemer voor wie geen (correcte) Dimona-aangifte is gebeurd, maar met een maximum van 687.500 €. Indien er verzachtende omstandigheden zijn, kan de geldboete verminderd worden, maar ze mag nooit lager dan 40% van het minimumbedrag zijn. In geval van herhaling kan de straf verdubbeld worden Rechter legt uitbaters manege zware boetes op voor zwartwerk Beeld REUTERS. Een 47-jarige man en een 35-jarige vrouw, uitbaters van een manege in Maaseik, kregen van de correctionele rechter in. Kliklijn zwartwerk. Zwartwerk melden kan vanaf 1 oktober anoniem via een kliklijn bij de overheid. Volgens staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein (Open Vld) zou het geen anonieme kliklijn worden, maar nu blijkt dat iedereen de gegevens ongecontroleerd kan invullen, dit zonder enige controle of deze wel dan niet kloppen zwartwerken

Man uit Sint-Martens-Latem moet RSZ 1,6 miljoen euro betalen wegens fraude met poetsvrouwen. Gent/Sint-Martens-Latem Een man uit Sint-Martens-Latem is woensdagvoormiddag in de rechtbank van Gent schuldig verklaard aan sociale fraude. Via een frauduleus systeem van onderaannemers en vennootschappen zette hij poetsvrouwen aan het werk in hotels De RSZ voert regularisaties door op basis van de controles op zwartwerk die de diensten van de sociale inspectie verrichten. Het spreekt voor zich dat de bewijsvoering allesbehalve gemakkelijk verloopt. Meestal kan de RSZ zelfs enkel voor de dag van de controle achterstallige bijdragen vorderen

Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt. Deze feiten zullen aan de bevoegde diensten worden overgemaakt om na te gaan of de wetgeving, die zij moeten controleren, werd overtreden De RSZ-inspectie stelde 2 inbreuken vast voor zwartwerk en deed 2 vaststellingen van inbreuken op deeltijdse arbeid. Daarnaast bleek 1 zelfstandige niet correct te zijn aangesloten bij de RSVZ. De FOD Financiën stelde 2 inbreuken vast op het bijhouden van het ontvangstregister. De betrokkenen riskeren een boete van 1750 euro Op zwartwerk staan zware boetes, tot 33.000 euro per zwartwerker. maar de teler hoeft maar 37,42 procent RSZ te betalen op een geplafonneerd forfaitair dagloon van 16,92 euro

Controles op zwartwerk brengt uitbuiting aan het licht. Het wijkteam van Merksem ging dit weekend op pas met een inspecteur van de RSZ. Er werden instellingen gecontroleerd op mogelijk zwartwerk. Op de Bredabaan werd in een eetgelegenheid een ruitenwasser gecontroleerd. Hij bleek illegaal in ons land en werkte in het zwart Bij een arbeidsongeval sta je er alleen voor. Wie zwartwerkt, betaalt uiteraard geen RSZ en belastingen op zijn loon. Als jobstudent ben daar echter al grotendeels (op 2,71% na) van vrijgesteld. De kans bestaat dat je feestdagen niet betaald krijgt. Met een contract heb je daar recht op. Zwartwerk is illegaal. Je kan betrapt worden Uitbaters van manege krijgen zware straf wegens zwartwerk. kregen van de correctionele rechter in Tongeren ieder een boete van 165.000 euro, waarvan 55.000 euro effectief. Ze werden veroordeeld voor het illegaal tewerkstellen van vijf Brazilianen. (RSZ). De twee beklaagden. - Aan de hand van een attest van de RSZ kan een particulier niet altijd nagaan of een aannemer àl zijn werknemers en voor de volle arbeidstijd heeft gedeclareerd. Vandaar dat de Confederatie Bouw het wetsvoorstel slechts een kleine stap vindt, die in sommige aspecten ongelukkig gezet is. Om het zwartwerk effectief aan te pakken, is meer vereist

Uitbaatster van twee privéclubs krijgt forse boete voor

 1. De correctionele rechtbank van Tongeren heeft woensdag een 61-jarige bedrijfsleider uit Bilzen een boete van 312.500 euro opgelegd voor het op grote schaal laten verrichten van zwartwerk en het.
 2. 3) Brief de werknemers kort. Wanneer een sociale inspectiedienst een bezoek aankondigt, breng je best de werknemers kort op de hoogte, zodat zij weten wat er exact aan de hand is en wat ze kunnen verwachten. Leg hen uit dat een verhoor mogelijk is. Laat je werknemers bij verhoor een kopie vragen van het proces-verbaal van verhoor
 3. Het wijkteam van Merksem en de Luchtbal controleerde dit weekend samen met de sociale inspectie handelszaken op hun grondgebied. Uiteraard ging het om zaken die deze periode geopend mochten zijn. De inspecteurs van de RSZ schreven maar liefst 12 pv's voor zwartwerk enandere inbreuken. Eén kok van een pizzeria werd betrapt voor een inbreuk op het rookverbod, hij stond achter d
 4. Verslag `Zwartwerk ` Belastingheffing en boete: Als de belastingdienst ontdekt dat een werkgever zwart heeft laten werken, dan volgt er een onderzoek. Dan wordt niet alleen de achterstallige loonbelasting geheven, maar ook de omzet- en de inkomstenbelasting van de werkgever zelf Zwartwerk buurman melden kan nu via anonieme kliklijn
 5. Boetes voor bekende horecazaak. Zwartwerk in Grand Café die niet volgens de voorschriften waren aangemeld bij de RSZ Café De Singel krijgt een boete van 36.000 euro.

(Belga) De Brugse strafrechter heeft een 47-jarige sierteler uit Gistel veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor zwartwerk. Kris P. kreeg ook een boete van 38.400 euro opgelegd. Zaakvoerder danscafé Suite 17 riskeert fikse geldboete voor zwartwerk. De zaakvoerder van danscafé Suite 17 in Brugge staat terecht voor zwartwerk en het niet-naleven van de sociale regelgeving. Sampson T. (31) hangt een geldboete van 38.400 euro boven het hoofd Wat 't Appartement betreft is deze enigszins gepikeerd zelf een boete voor zwartwerk te hebben moeten betalen. Ik weet het is niet fair als er intern mensen zijn die klikken uit wraak, of misprijzen. Als iedereen in een VME ( spreek hier over de kleine, middelgrote ) een beetje inschikkelijk is en bereid af en toe ( occasioneel ) een handje toe te steken; bespaart men veel ellende en kosten

Zwartwerk kan heel wat kosten - Gazet van Antwerpe

 1. Door Vlabel werd voor 33 000 euro aan achterstallige betalingen en boetes geïnd. Enkel voertuigen werden ook getakeld. Door de dienst RSZ werden vier processen-verbaal opgemaakt omwille van inbreuken op de Dimona-aangifte, vijf voor inbreuken op het deeltijds werken, één voor zwartwerk en één proces-verbaal voor illegaal verblijf
 2. Er is iets dat zwartwerken vreselijk aantrekkelijk maakt. Of beter gezegd: er is een heleboel aan de hand bij zwartwerken. Dit zijn de 10 redenen waarom we de verleiding van zwartwerken niet kunnen weerstaan. Eerst even dit. Volgende week gaat er bij mij thuis een schilder aan de slag. Ik had een offerte opgevraagd, maar die vond ik te hoog
 3. Zware boete voor aannemer die overuren in het zwart betaalde. Een aannemer uit Opglabbeek die in de periode 97-99 voor meer dan 500.000 euro aan patronale en RSZ het zwartwerk uitvoerden.
 4. Overtredingen zijn strafbaar met een politionele straf (maximum 7 dagen gevangenisstraf, maximum 150 EUR boete, maximum 45 uur werkstraf). Wanbedrijven zijn strafbaar met een correctionele straf (gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar, geldboeten vanaf 150 EUR, werkstraffen vanaf 45 uur)

Zwartwerken ('zwarte economie') is het tegen betaling verrichten van arbeidsactiviteiten waarbij zowel de werkgever als de werknemer geen belasting en sociale zekerheidspremies afdragen.. Loon waarover geen loonheffing is ingehouden wordt zwart loon genoemd. Vaak is hier sprake van loonbelastingfraude. De werknemers krijgen loon betaald zonder dat de werkgever de overheid daarover in kennis stelt Boete zwartwerk student - een vraagje voor de specialisten In totaal werden 666 fraudeurs betrapt. In 335 gevallen werd de uitkering beëindigd, Al die vernieuwingen maken dat de meest ingewikkeld te bewijzen fraudezaken overblijven: zwartwerken en het niet melden van samenwonen.

zwartwerk - JuridischForum

 1. Zwartwerk, bijvoorbeeld, of het tewerkstellen van mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Of als laatste middel. Dus krijg je een mondelinge of schriftelijke vermaning, maak er dan werk van om het probleem zo snel mogelijk op te lossen
 2. Op donderdag 14 mei 2020 heeft de politiezone TARL in samenwerking met de RSZ-inspectie patrouille uitgevoerd gericht op inbreuken op sociale wetgeving. De RSZ-inspectie en de politiezone TARL controleerden sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik
 3. Meer specifiek in dit verband zal de RSZ, wanneer alle basisvoorwaarden van de detachering zijn vervuld, een attest van Toepasselijke wetgeving A1 afleveren waarmee wordt bewezen dat de betrokken werknemer zijn Belgische sociale zekerheidsregime behoudt. Regelgeving
 4. Onlangs velde het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest over het A1-formulier (zie ons artikel van 26/02/2018). Wij maken van deze gelegenheid gebruik om enkele vragen en antwoorden over dat formulier toe te lichten. Wanneer is een A1-formulier vereist? Het A1-formulier is een document dat moet worden aangevraagd bij detachering of gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.
 5. Zwartwerk absoluut vermijden! Werken in het zwart houdt enorme risico's in en kan u als bouwer/verbouwer heel duur komen te staan. Als u werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt, wordt dit beschouwd als zwartwerk. De wet verbiedt expliciet dat u als bouwheer gebruikmaakt van diensten van iemand die in het zwart werkt

Hij riskeert zware boetes en zelfs een tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor zwartwerk. Kris P. kreeg ook een boete van 38 400 gemeld bij de RSZ en waren dus gewoon. GENK. Boete voor zwartwerk Een 27-jarige bedrijfsleider uit Genk is bij verstek veroordeeld tot een boete van 22.000 euro, omdat hij RSZ-bijdragen ontdook en werknemers zwartwerk liet doen Op 8 december 2020 heeft de politiezone TARL op haar grondgebied gepatrouilleerd in samenwerking met de RSZ-Inspectie. Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik Binnen elk arrondissement bestaan er daarom overlegorganen (de 'arrondissementele Inspectiecel') met als betrokken partijen onder meer de controledienst van de RVA, de Politie, de Douane en Accijnzen, de FOD Economie, de RSZ Inspectie, het Toezicht op de Sociale Wetten, de controledienst van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Surf via het onlinelesmateriaal naar de website Belgium.be. a Bestudeer de risico's en gevolgen van zwartwerk. b voor zwartwerk. Kris P. kreeg ook een boete de RSZ en waren dus gewoon in. Loopbaan. Wim Van Roeyen is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (KUL 1986) en licentiaat in de rechten (UIA 1990 - werkstudent). Wim Van Roeyen is jarenlang werkzaam geweest in de privésector alvorens in 1994 de overstap naar de balie te maken In de strijd die de RSZ voert tegen het zwartwerk, zijn er een aantal wijzigingen opgetreden in de werkmelding, ook wel werfmelding genoemd. 1 Ter herinnering: wat houdt deze werkmelding in? 1.1 Principe. In het kader van controle van arbeiders op een bouwwerf wil de RSZ op voorhand weten welk bedrijf wanneer op een werf actief zal zijn Arbeidsauditoraat Antwerpen - Strafrechtelijke opdracht. In strafzaken staat het arbeidsauditoraat in voor de sociale handhaving. Het onderzoekt de strafbare inbreuken op de sociale wetgeving en verleent hieraan een passende vervolging. Het auditoraat ontvangt hiertoe de klachten en processen-verbaal, kwalificeert de feiten en voert de. 4. de in te vorderen administratieve financiële sanctie en/of boete minder bedraagt dan 350 euro of het equivalent van dat bedrag; 5. uit onderzoek duidelijk blijkt dat de verwachte kosten of middelen van de invordering van de boete niet in verhouding staan tot het in te vorderen bedrag of grote moeilijkheden zouden opleveren

Ook dan spreken we van zwartwerk. Op deze manier betaal je geen inkomensbelasting, dat is misschien voordelig voor zowel de werkgever als werknemer. Dit is de RSZ-bijdrage. Je kan bijvoorbeeld juridisch vervolgd worden, zware boetes oplopen, schorsing van je werkloosheidsuitkeringen,. De Brugse strafrechter heeft een medewerker van een halalslagerij in Kortrijk veroordeeld tot 8.000 euro boete, waarvan...Lees meer. Bekijk. Nieuws. 13 Bij een controle van de politiezone Vlas en de RSZ-inspectie zijn op een bedrijfsterrein van een farmaceutisch bedrijf Discotheekuitbater uit Geluveld krijgt boete voor zwartwerk Zwartwerk: vooral een werkgeversprobleem . Dat zal achterstallige sociale bijdragen en een boete moeten betalen. en dan is ze mede-zaakvoerster en dus zelfstandige. Het is een courant probleem, maar de RSZ doet nooit moeilijk, want er worden hogere sociale bijdragen betaald Zwartwerk is toch één van de meest voorkomende inbreuken, tevens ook een zware inbreuk. Daarnaast het tewerkstellen van illegale werknemers. Als je niet in orde bent, moet je een boete betalen. Krijg je eerst een PV zoals een politie agent die zou opstellen? Inderdaad. Die boetes kunnen zeer hoog oplopen een nieuwe boete ingevoerd. zwartwerk en koppelbazen. De principes van de registratiewetgeving waren tot 2006 de volgende: - elk verplicht om een deel van de facturen in te houden en door te storten naar de RSZ en de fiscus.

Zwartwerken niet zonder risico's StampMedi

Casus: Plichten van werkgevers aan RSZ om beschuldiging van zwartwerk te vermijden Enkele belangrijke plichten in verband met zwartwerk die de werkgever moet nakomen zijn aangiften doen enerzijds en het betalen van lasten en bijdragen aan de RSZ op het loon van de werknemers anderzijds.47 Dit is maar een onderdeel van waar de werkgever aan moet voldoen om binnen de lijnen te blijven, maar wel. De grootste schuldeiser was RSZ die een schuldvordering indiende van ongeveer 1.650.000,00 EUR. Deze schuldvor­dering resulteerde grotendeels uit een onderzoek naar zwartwerk, waarbij de vennootschap samen met de zaakvoer­ders strafrechtelijk is veroordeeld voor ontduiking van RSZ -bijdragen in de pe­riode 30 september 2004 tot 31 januari 2011 Dimona is een hoeksteen in het beheer van de Belgische Sociale Zekerheid. De overheid gebruikt de Dimona-gegevens onder meer om: op ondubbelzinnige en uniforme wijze de band vast te stellen tussen een werknemer en werkgever; aan werknemers sociale voordelen toe te kennen. Het is belangrijk om uw Dimona-aangiften juist en tijdig uit te voeren Zwartwerk, onrecht- matig als verzwarende omstandigheid mee bepalen of er strafrechtelijk zou worden ver- volgd dan wel een administratieve boete zou worden doen intensief aan detectie, analyse en kennisvergaring. Daarnaast heeft de RSZ een aparte stuurgroep voor fraudebestrijding onder voorzitterschap van de administrateur-generaal.

Arbeidsinspectie ontdekte vorig jaar meer zwartwerk De Tij

In bijna een op de twee van alle gecontroleerde horecazaken stuiten de sociale inspectiediensten op sociale fraude, vooral zwartwerk De RSZ koos voor de maximale boete, zijnde 5% van het totaalbedrag der werkzaamheden: 5% van 37.971.385 BEF = 1.863.569 BEF of 46.196,67 EUR, niettegenstaande geïntimeerde de keuze heeft om een boete op te leggen van minimaal 5% van het totaalbedrag der niet-gemelde werkzaamheden, zijnde 5% van 5.692.516 BEF = 284.625 BEF of 7.055,67 EUR Ze kunnen ook zwaar bestraft worden 'Gewoon zwartwerk' wordt doorgaans bestraft met een administratieve boete van zo'n 2.400 euro. Een strafrechtelijke boete kan oplopen tot 48.000 euro. Horeca, bouw en kleinhande . Als je iets koopt, dan heb je recht op een goed product Vroeg of laat krijgt elk bedrijf de sociale inspectie over de vloer. Dat betekent niet noodzakelijk dat je een overtreding hebt begaan. De inspectiedienst gaat vooral na of je de sociale wetgeving juist toepast, in orde bent met de arbeidsveiligheid, correcte RSZ-aangiftes doet, inbreuken op het arbeidsreglement, zwartwerk, enzovoort

Voortaan sanctie voor iedereen die zwartwerk verricht

Zwartwerk bepaalde beroepen g Uitkeringsfra de e n Soci bijdra Verplaatsen bel. basis • In de tijd spreiden normaal verschuldigde belasting + boete 74,4% 84,6% 78% 60% OiiOpinie over catiëtegorieën meest vatbaarvoor zwartktwerk 1) RSZ-aangiften, statistieken buitenlandse handel en betalingsbalans, gezinsbudgetenquête,. Zwart werk leveren is tegen de wet, als je over meer dan 200,- belasting moet betalen moet je. Hij kan niet bewijzen dat hij er gewerkt heeft, want er staat niks op papier. Hij ka Wat is schijnzelfstandigheid? Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Vanwege die gezagsrelatie zouden zij normaal gezien in loondienst moeten zijn. Schijnzelfstandigheid is een vorm van sociale fraude, die zware. Om zwartwerk en oneerlijke praktijken in de bouwsector aan te pakken, bent u als aannemer verplicht om registratie te doen van de werf én van alle aanwezigen. Wat. Vroeger diende u voor de aanvang van de werken een verschillend aantal meldingen te doen, o.a. bij de RSZ, de algemene directie toezicht op welzijn van het werk, enz

Zaakvoerders café riskeren forse boetes voor zwartwerk van

Jobstudent en zwartwerk. ABVV-jongeren raden je in elk geval aan geen zwartwerk te doen. Veel jobstudenten denken immers dat ze met zwartwerk meer kunnen verdienen omdat ze geen RSZ-bijdragen of belastingen moeten betalen. (De werkgever zal het zwartwerk zelf nog trachten te promoten omdat het voor hem heel wat voordelen oplevert). Niets is. zwartwerk _____ 28/10/2014 met hoge boetes en voortdurende controles tot gevolg. Zij worden enerzijds een stuk goedkoper voor de werkgever (geen Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)-bijdrage van 25 % of 33 %) en zijn anderzijds ook financieel gunstig voor de werknemer zelf :. Zwartwerk -werk dat jij doet zonder dat je werkgever dit 'aangeeft' en waarop hij dus geen bijdragen voor de sociale zekerheid (rsz) of belastingen (bedrijfsvoorheffing) betaalt- was al strafbaar voor de werkgever. Nu wordt ook de werknemer strafbaar, dwz dat je kan veroordeeld worden tot een boete tot 600 euro Een risico, want de boetes en straffen zijn niet mals. Pak het slim aan en zorg voor financiële stabiliteit zonder zwartwerk te moeten doen . Over zwartwerk wordt verschillend gedacht, blijkt uit reacties op artikelen die de afgelopen weken in deze krant verschenen. Economie 29 december 2010 09:11 Volgende keer vragen we de

In werkelijkheid blijken zwarte premies en achterstallen bij de RSZ tot de bedrijfscultuur te behoren van de Brusselse afdeling van de socialistische mits het anoniem betalen van een boete van 6% (bij herinvestering werden hierdoor in feite ook gestraft ten opzichte van de illegalen die hier jarenlang leefden van zwartwerk Als u met pensioen bent, mag u bovenop uw pensioen nog bijverdienen. Hoeveel u juist mag bijverdienen, hangt af van uw leeftijd, uw beroepsloopbaan en het soort pensioen dat u krijgt De werkgever van het viertal mag zich verwachten aan een boete van minstens 144.000 euro en een celstraf tot drie jaar. Wat in de volksmond zwartwerk heet, en twee inspecteurs van de RSZ Diverse bedrijven op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw werden zaterdag gecontroleerd bij een gecoördineerde actie van de politiezone Zennevallei. De resultaten werden maandag bekendgemaakt: in totaal werden meer dan veertig inbreuken vastgesteld. Het gros ging om zwartwerk en illegale tewerkstelling

Niet-aangegeven arbeid Belgium

De strijd tegen zwartwerk verscherpt. 02/11/06 om 00:00. Bijgewerkt om 00:00. De omvang van het zwartwerk blijft in België erg hoog. Maar volgens nieuwe cijfers is de tendens dalend. Lagere fiscale en loonlasten en meer controle lijken hun vruchten af te werpen. En minister Peter Vanvelthoven staat klaar met een batterij maatregelen Ambtenaren van de overheidsdienst Financiën gaan de komende maanden 10.000 horecazaken bezoeken die zich nog niet geregistreerd hebben voor de witte kassa. Ze hadden daarvoor tot vorige week de tijd. Zo'n witte kassa moet zwartwerk onmogelijk maken. De ambtenaren zullen de uitbaters duideli. Vorige vrijdag heeft de Politiezone Meetjesland Centrum samen met de sociale inspectiediensten RSZ en RVA controles uitgevoerd op lichte vrachtwagens die hoofdzakelijk dienst doen als koeriers. Aan de actie namen 11 agenten deel en 5 sociaal inspecteurs. Afgeleid naar de weegbrug langs de Ringlaan te Eeklo werden bestuurders en passagiers onderworpen aan een grondige controle

Wat kan zwartwerk u kosten ? - mijntipsenadvies

boetes, die niemand kan betalen. Opmerkingen over die hoge boetes worden vaak weggewuifd met het argument dat de rechters die meestal niet opleggen. Dit betekent dan wel dat telers op de goodwill van de rechter moeten rekenen. Als een rechter ooit een zware boete oplegt, dan hangt het betrokken bedrijf een faillisse-ment boven het hoofd In bepaalde sectoren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deeltijdse arbeid om zwartwerk te camoufleren. Een werknemer wordt deeltijds aangeworven en dat wordt zo aan de RSZ gemeld. De bijdragen worden betaald op het deeltijds loon. Maar in de praktijk werkt de werknemer voltijds en wordt er dus een deel van het loon in het zwart betaald

De bvba wordt beschuldigd van zwartwerk en zou tussen oktober 2007 en juli 2008 217.834 euro RSZ-bijdragen niet hebben betaald. Het bedrijf zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan fraude met tijdelijke werkloosheid met 26 personeelsleden. De arbeiders moesten twee weken eerder verschijnen voor de rechter Berekenen sociale bijdragen zelfstandigen. Hoeveel sociale bijdragen je betaalt, hangt af van: je statuut - als zelfstandige in hoofdberoep betaal je doorgaans meer sociale bijdragen dan in bijberoep. je netto belastbaar inkomen, dus wat je overhoudt van je bruto-inkomsten na aftrek van je betaalde sociale bijdragen en beroeosten

Zwartwerk en clandestien werk boete van €80 tot €800 te krijgen =>uitzonderingen •RSZ inspectie (focus: sociale zekerheidsbijdragen, vaststellen arbeidsrelatie, ) •Procedure Voor de rechtbank •Pro deo advocaat, Rechtsbijstand •Strafrechtelijke procedur CAW is een initiatief van de overheid (RSZ) die sociale fraude (zwartwerk) en sociale dumping wil tegengaan door verplicht alle aanwezigheden op bepaalde werven te laten registreren. De wet is reeds in voege sedert 1 april 2014 maar er was om diverse redenen een tolerantiebeleid dat echter op 31/12/2014 werd beëindigd

Lex4You - Nieuwe werknemer in dienst? Zware boetes indien

Zwartwerk in horeca neemt af 10/07/16 om 09:20 Bijgewerkt om 09:36 De 'witte' loonmassa in de horecasector lag in het eerste kwartaal van 2016 50 miljoen euro hoger dan in het eerste kwartaal van 2015, zo blijkt uit cijfers van de sociale secretariaten Als u niet meewerkt riskeert u een ernstige boete voor het verhinderen van hun inspectiebevoegdheid, het sociaal strafwetboek vermeldt zelfs u beroep doet op onderaannemers en eventuele subonderaannemers kijkt men dan weer naar de mogelijke sociale dumping en zwartwerk. Werd de meldingsplicht aan de RSZ tijdig en volledig. RSZ nummer aanvragen; Vóór jouw 1 ste werknemer start, wordt dit in de volksmond zwartwerk genoemd. Dit willen we natuurlijk vermijden en uiteraard ook de bijhorende dan wacht jou een fikse boete. De premies voor de arbeidsongevallenverzekering verschillen sterk in functie van het risico van jouw activiteiten, het type.

Zwartwerkers betrapt tijdens controle - AT

8 De RSZ komt dus tussen in volgende gevallen: (6) Met de werknemersbijdragen alleen kan de RSZ niet alle uitgaven dekken. Daarom wordt ook de werkgever verplicht bovenop het brutoloon een bijdrage te leveren aan de RSZ: de patronale bijdrage of werkgeversbijdragen. De bijdragen voor de RSZ worden steeds berekend op het brutoloon Berichten over boete geschreven door agogroep. te werk stelt dat niet onder de uitzondering valt zich vanaf 1 oktober aansluiten als werkgever via de website van de RSZ en een Dimona aangifte doen bij start en einde van de arbeidsovereenkomst. Het is overduidelijk dat de overheid zwartwerk zo veel als mogelijks wil tegengaan Verder moet u elke werknemer die u in dienst neemt onmiddellijk melden aan de RSZ via een DIMONA-aangifte. Deze aangifte moet uiterlijk gebeuren vlak vóór het ogenblik dat de werknemer zijn prestaties aanvangt. Indien u een werknemer te laat of niet aangeeft is er strikt genomen sprake van zwartwerk en riskeert u zware sancties Sociaal Recht. Desdalex advocaten beschikt over een brede kennis en ervaring met betrekking tot sociaal recht. Zowel in opdracht van werkgevers als van werknemers. Het begrip sociaal recht dekt verschillende aspecten. Daaronder verstaan we o.a. Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht én sociaal strafrecht Hij dreigt nu ook met concrete sancties. Wie op 1 januari 2016 nog geen witte kassa heeft, krijgt een proces-verbaal en wordt voor de rechtbank gebracht. . Tommelein wijst erop dat vandaag al duizend horecazaken met een witte kassa werken. Ik lees hier en daar dat de prijzen op restaurants zullen stijgen als de witte kassa er is