Home

Extreem rechts Vlaanderen

Het verdriet van Vlaanderen: extreemrechts en vrouwenrechten. Maatschappij. door Ann Dewalque. 30.09.2019. Na de verkiezingen in mei kan niemand er nog omheen: extreemrechts is aan een flinke opmars bezig. Dat die tendens slecht nieuws is voor alle vluchtelingen, migranten en Belgen met een migratieachtergrond, is overduidelijk en onaanvaardbaar Binnen de extreemrechtse scene in Vlaanderen krioelt het van veteranen. E.H. van Nation sloot zich na zijn tijd bij de paracommando's aan bij de Vlaamse Militanten Orde (VMO)

Nation belichaamt wat het betekent om rechts tot extreem-rechts in Wallonië te zijn: volop mee in de versplintering tussen partijen, amper scoren bij verkiezingen, duistere verhalen die spelen op de achtergrond, en ei zo na geen kiezers. Als we door Gembloux stappen, is er niemand die op- of omkijkt Extreem-rechts in Vlaanderen. Het geheim is de partij zelf. Zelfs na zoveel Zwarte Zondagen blijft het succes van extreem-rechts in Vlaanderen een raadsel. De politicologe Hilde Coffé (VUB. In de eerste aflevering gaat ze dieper in op ultrarechts. Extremisten uit Vlaanderen en Nederland vinden elkaar nu nog vooral online in verhalen over complotdenken, dystopie, onzuiverheid en existentiële dreiging. Maar de radicale Vlaams-Nederlandse frontvorming heeft duidelijk wel de ambitie om meer te worden dan een klavierstrijd op Facebook

Het verdriet van Vlaanderen: extreemrechts en

Terwijl het Vlaamse extreemrechts eertijds nog ten strijde trok tegen de Rus, zijn de vijanden van weleer vandaag in een innige omhelzing verwikkeld. Knack ging op zoek naar de pro-Russische lobby.. Extreem rechts wordt het pas echt als het richting fascisme gaat, uitsluiting en verdrijving van met name moslims, andere rassen, Oost Europeanen, wellicht met geweld. Rechts radicaal is m.i. daarom vooral nationaal socialistisch, zonder haat, en rechts extremistisch niet socialistisch met focus op haat en omverwerping van de huidige machten (met geweld)

Extreemrechts, radicaal-rechts, uiterst rechts, ultrarechts of rechts-radicaal zijn politieke opvattingen en stromingen aan de uiterste rechterzijde van het politiek spectrum. De termen worden door elkaar gebruikt en er is geen internationale overeenstemming over een exacte definitie van deze begrippen. De termen verwijzen naar politieke ideeën die rechtser zijn dan standaard rechts en zich in het bijzonder kenmerken door extreem nationalisme, nativistische ideologieën, en. Vlaams-nationalisme is een nationalistische stroming die een onafhankelijk Vlaanderen beoogt. Vlaams-nationalisten streven naar Vlaamse onafhankelijkheid, eventueel in een confederatie.Anderen binnen de beweging, zoals cultuurflaminganten of federalisten willen hun eisen binnen de Belgische staat verwezenlijkt zien In Extreemrechts in Vlaanderen en Wallonie. Het Ve rschil zet Coffé het eclatante succes van het Vlaams Belang (voorheen Vlaams Blok) af tegen de povere resultaten van het Front National Belge. Haar boek, dat een herwerking is van haar in 2004 verdedigde doctoraat, illustreert dat politieke partijen veelal de entrepreneurs van hun welslagen zijn

De Kaft | Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië, Hilde Coffé

Als het zover komt, is het dus geen kwestie van verbrandingsstrategie maar een doelbewuste stap naar een extreemrechts Vlaanderen. Terwijl alle morele redenen om níét met het Vlaams Belang samen te gaan, vandaag meer dan ooit gelden. 74.000.000 tevreden kiezers. De Amerikaanse ervaring doet het ergste vermoeden Extreem-rechts in Vlaanderen en nieuw radicaal rechts in Europa. Dirk Jacobs en Stefan Rummens 1 Wij zeggen wat ù denkt. Zo luidt een recente slogan van het Vlaams Blok, de extreem-rechtse partij van Vlaanderen. Ook bij andere nieuw radicaal rechtse partijen en politici in Europa speelt dergelijk populisme een vrij belangrijke rol. Nu i Er zijn allerlei erkende criteria voor de waarschijnlijkheid extreem rechts te stemmen, zoals opleidingsniveau, sociale status, lidmaatschap van verenigingen Verrassend is dat deze in Wallonië veel hoger liggen dan in Vlaanderen. Puur objectief gezien heeft extreem rechts véél meer kans om te slagen in Wallonië Vlaamse jongeren. De tolerantie ten aanzien van extreem rechts geweld is een graadmeter voor de steun van het extreem rechts gedachtegoed en de intolerantie bij jongeren. Tolerantie ten aanzien van extreem rechts geweld kan ook leiden tot het zelf plegen van politiek geweld. Dit kan geweld zijn tegen eigendommen of geweld tegen personen

Binnen extreemrechts in Vlaanderen krioelt het van de

Waarom rechts en extreemrechts niet van de grond komen in

Marine Le Pen hoopt een extreemrechtse fractie in het Europees Parlement te vormen. Rassemblement National is nationalistisch, tegen Europa en immigratie en voor een zerotolerancebeleid op het gebied van veiligheid. De partij wil immigranten die geen werk of wettig verblijf hebben het land uitzetten Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië (Paperback). Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië is een boek van Hilde Coffe bol.com | Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië, Hilde Coffe | 9789054667070 | Boeke De Leeuw van Vlaanderen, dé thuishaven van wie Vlaams-nationalist én extreemrechts is, heeft een nieuwe - zij het deeltijdse - cafébaas: Filip Dewinter. Het Vlaams Belang-kopstuk wil het Antwerpse café voor de ondergang behoeden en heeft daarom aandelen van de zaak gekocht De boegbeelden van extreem-rechts in Brussel en Wallonië zijn, op een uitzondering na, bijna allemaal dissidente liberalen, afkomstig van de PRL Het VB is de enige partij in Vlaanderen die niet in het ideaal van de multiculturele samenleving gelooft. Het bestaan van een conservatieve populistische, maar niet-fascistische en niet-neo-nazistische partij, kanaliseert de kiezers die in andere landen kiezen voor formaties zoals het Front National weg van extreem-rechts

Extreem-rechts in Vlaanderen

 1. Ook laatst nog, in oktober 2019, komt De Leeuw van Vlaanderen - zij het ongewild - in beeld omdat groepje rechtsradicalen - onder hen ook Tomas Boutens, de extreemrechtse oud-militair die tot vijf jaar cel is veroordeeld voor aanslagplannen met zijn groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) - vóór het café verzamelen blaast na een manifestatie van 'SOS Democratie' op de.
 2. Het concept van 'extreem rechts' ontstaat ten tijde van de Franse Revolutie. Het verwijst naar personen of occasionele verenigingen die het verdwijnen van de maatschappij van het Ancien Regime betreuren en zich tijdens de eerste parlementaire vergaderingen resoluut rechts positioneren (ten opzichte van het bureau van de voorzitter). Bij de radicalisering van de Revolutie en bij het.
 3. rechts-extremisme in Vlaanderen en Nederland Een confrontatie van de ideologische standpunten van extreem-rechtse partijen en hun kiezers 1. Inleiding De snelle electorale groei van uiterst-rechtse partijen in West-Europa heeft de laatste jaren voor heel wat beroering en discussie gezorgd. Zo ook in Vlaanderen en Nederland
 4. iscule LANS geldt als kweekvijver voor het kader. Eerst zaaien en dan pas oogsten. Dat is het motto van Voorpost en het Landelijk Actieplatform voor Nationalistische Studenten (LANS). Na verschillende 'mislukkingen' van extreem-rechtse partijen bij de Nederlandse.
 5. Herfsttij van de 20ste eeuw : extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990 Rudi van Doorslaer Published in 1992 in Leuven by Kritak in samenwerking met het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlo
 6. Extreem-rechts geweld. Zet Blood&Honour de traditie van VMO verder? 8 september 2006. Donderdag werden 17 figuren van Blood & Honour, afdeling Bloed Bodem Eer Trouw (BBET), opgepakt door de politie. Onder hen ook een aantal militairen. Bij huiszoekingen werden wapens gevonden bij de betrokkenen
 7. Pagina 5-Hoe werkt de onafhankelijk van Vlaanderen eigenlijk? Staatsinrichtin

Hind Fraihi en Bas Bogaerts infiltreerden in de onderbuik van extreemrechts in Vlaanderen. Hun boek Achter het schild van extreemrechts verschaft een revelerende inkijk in ondergrondse internetgroepen en de evenementen die daaruit voortvloeien. 'Besloten Facebookgroepen gedragen zich als digitale onderaannemers van Vlaams Belang, met interacties van groepsleden die deel uitmaken van de partij. Extreemrechts in Vlaanderen : beleid en toekomst Lisa Lefere , Antoinette Verhage ( UGent ) , Maarten De Waele ( UGent ) and Lieven Pauwels ( UGent ) ( 2015 ) Handboek Politiediensten . 115 . p.121-15

De term extreem wordt door wetenschappers vooral gebruikt voor partijen en groeperingen die antidemocratisch zijn. Dat is bij de radicaal-populistische partijen niet het geval, merkt De Lange op. Hun ideeën staan wel op gespannen voet met de liberale democratie, maar ze wijzen niet de basisprincipes van de democratie af, zoals verkiezingen Je mag extreemrechts niet banaliseren. 'Ik ben verontrust door de passiviteit, de onderschatting, de banalisering en zelfs de medeplichtigheid waarmee een zeker deel van Vlaanderen op extreemrechts reageert', schrijft Alain Narinx, Wetstraatwatcher van L'Echo, aan zijn Vlaamse evenknie. Beste Wim, Ken je Françoise Giroud Voor hen is de grote politieke tegenstelling dezer dagen niet langer die tussen links tegen rechts maar die tussen nationalisten en globalisten. Extreemrechts kon niet naar die anti­globalistische positie migreren zonder een fameuze bocht te nemen: het nam afstand van het neoliberalisme van Jean-Marie Le Pen, de oer­vader van uiterst rechts in Europa, die een diehard Thatcheriaan was en. Een cordon tegen het extreem-linkse PvdA/PTB wordt door een kwart van de Vlamingen gesteund. 54% van de Vlamingen wil af van de opkomstplicht, maar driekwart van de ondervraagden zouden ook zonder verplichting gaan stemmen. En een laatste bedenking bij de peiling: de generatie politici kent geen staatsmannen Spreekbeurt over Extreem rechts in België: Rex olv Degrelle voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 24 maart 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Met een stijging van 12 procentpunten in Vlaanderen, de Kamer én het Europees Parlement is Vlaams Belang ongetwijfeld de grote winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen

Kiezer koos niet voor communautaire kaping van verkiezingen | De Tijd

Logghe behoort tot een nieuw-rechtse stroming in Vlaanderen en Nederland, die het gebrek aan succes van extreem-rechtse partijen wijt aan gebrekkig inzicht bij de rechts-extremisten zelf Extreem rechts vloekt met Vlaamse folk. - door Henk -. De videoclip van het songfestivalnummer was amper opgenomen, of de Belgische songfestivalzangeres Soetkin Collier werd afgelopen woensdag teruggefloten. De 26-jarige Vlaamse blijkt als tiener te hebben deelgenomen aan manifestaties van de extreem rechtse Vlaamse groeperingen als Voorpost De Vrienden van Nieuw Rechts: Ouwe Jongens Krentenbrood. 1 jun '99. De sympathie voor extreem-rechts gedachtegoed is in Nederland sinds het begin van de jaren tachtig niet zo klein geweest als nu. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, waar de versplinterde fascistische beweging van 88 zetels terugviel naar een totaal van twee. Extreem-rechts wordt daardoor in België al snel vereenzelvigd met Vlaams nationalisme (inclusief sentimenten zoals #1 samen met heel Vlaams extreemrechts vertolkt). Als extreemrechtse Waal heb je het dan niet makkelijk, want je wilt je natuurlijk niet als bondgenoot daarvan opstellen, want daarmee maak je jezelf een beetje tot landverrader en dat schijnt op extreemrechts erg gevoelig te liggen Als extreem-rechts wint, wordt dat geacht een opdoffer te zijn voor links, en uiteraard is de Vlaamse linkerzijde geschokt. Maar deze heropstanding betekent vooral een reality check voor rechts

Tag: Right Wing Resistance Vlaanderen. 14 Posts. Jürgen Conings. HOE TOMAS BOUTENS VERDWEEN EN TERUGGEVONDEN WERD. 07/06/2021 — 0 Comments. Justitie. ZES MAANDEN CELSTRAF MET UITSTEL VOOR HITLERGROET IN FORT VAN BREENDONK. 02/06/2021 — 0 Comments. Boeken, Nederland. DE NIEUWE GENERATIE RADICAAL EN EXTREEM RECHTS IN NEDERLAND Telefacts NU: extreem-rechts. Telefacts NU onderzocht hoe reëel de dreiging is van nieuw-rechts en dook maandenlang onder in online besloten groepen zoals Volksverbond, United, en Vlaams Legioen. Daarnaast trok Telefacts NU ook naar een paramilitair trainingskamp in Servië waar extremisten gaan trainen. Volgens de veiligheidsdiensten gaat het. Flaptekst. Sinds het begin van de jaren negentig haalt extreem-rechts in Vlaanderen de ene verkiezingsoverwinning na de andere binnen. Ondanks ontelbare strategieën die werden bedacht om het Vlaams Blok (Vlaams Belang) de wind uit de zeilen te nemen, ging de partij er bij elke stembusgang op vooruit

Hoe extreemrechts in Vlaanderen en Nederland een zwarte

Het tijdschrift 'Politique - revue Belge d'analyse et de débat' publiceert een dossier over de weerstaanbare opgang van extreem-rechts, zoals gezien door Vlaams links. Daarin géén goedbedoelende Franstaligen die de Vlamingen de les spellen maar alleen Vlaamse auteurs. Een degelijke inleiding tot het ruime palet van linkse opinies in Vlaanderen voor een Franstalig publiek In Vlaanderen zijn de belangrijkste rechtse partijen Vlaams Belang (neigend naar extreem rechts), de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de liberale democraten (Open VLD) en de christendemocraten (CD&V). Linkse partijen in Nederland en Vlaanderen Voor alle duidelijkheid, ik kan mezelf en mijn visie echt niet terugvinden bij extreem rechts. Maar evenmin bij extreem links. Maar dat belet mij niet, om eens na te gaan wat er in ons landje, in Vlaanderen vooral, allemaal misloopt omwille van het extreem rechtse VB (tijd) - Alles is al geprobeerd om ze te stoppen en alles is al aangehaald om het succes van extreem rechts in Vlaanderen te verklaren. In haar boek 'Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië' slaagt Hilde Coffé erin om op een gefundeerde manier orde te scheppen in de wildgroei van theorietjes. Zo blijken Vlamingen alvast niet onverdraagzamer tegenover migranten te staan dan Walen

Waarom extreemrechts in Vlaanderen valt voor de charmes

» Transfers in de VS vaak hoger dan in BelgiëKom naar protest tegen Voorpost-demonstratie in Maastricht

De politieke geografie van extreem-rechts in Vlaanderen : enkele macro-sociale verklaringen getoetst Febe Lemaitre Submitted in 2006 Diss. lic. sociologi

Steeds grotere groep extreem-rechts is bereid tot geweld Rechts-extremisten gisteren in Berlijn tijdens een evenement georganiseerd door 'Wij voor Duitsland' ter ere van de Dag van de Eenheid. Extreem-links en extreem-rechts zijn allebei collectivistische ideologieën die niets te maken hebben met conservatieve standpunten zoals lage belastingen, de rechtsstaat, individuele vrijheid en een gelimiteerd overheidsbeslag. De laatste presidentscampagne van Jean-Marie Le Pen in Frankrijk was daar het beste voorbeeld van - Extreem-rechts, in Vlaanderen en Wallonië - Het verschil. Extreem rechts blijft de pennen beroeren. Hilde Coffé's doctoraatsverhandeling is een nieuwe, interessante analyse. De auteur onderzoekt waarom extreem rechts in Vlaanderen zo'n succes kent, en niet in Wallonië extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990 Extreem-rechtse bewegingen en partijen in Vlaanderen tussen 1914 en 1992. Non-Fictie Nederlands, 160 pagina's, Kritak, Leuven.

Het raadsel van Wallonië: Waarom radicaal rechts niet van

Verbeeck Georgi. Van Doorslaer (Rudi), e. a. Herfsttij van de 20ste eeuw.Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990.In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 73, fasc. 4, 1995.Histoire medievale, moderne et contemporaine - Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis. pp. 1210-1211 Extreem rechts is ondubbelzinnig. Daarom dat ik het ook bij voorkeur gebruik voor het VB. Dat heeft niks te maken met het oneigenlijk en misleidend gebruik van 'fascist' op dit forum, 'democratie' bij de DDR en 'socialisme' door Hitler Tientallen jaren lang is de ijzerbedevaart de hoogmis van alles wat extreem-rechts was in Vlaanderen geweest. Toen Lionel Vandenberghe het probeerde te fatsoeneren, heeft extreem-rechts daar weggebleven om hun eigen show te organiseren op d'Yserwaecke. Daarna is het ijzerbedevaart verhaal beginnen doodbloeden Recht overeind staan immers nog alle partijstandpunten die (mede) ertoe hebben bijgedragen dat het Blok als extreem-rechts en racistisch te boek staat. Recht overeind staat nog altijd het zeventig-puntenplan van het Blok 'ter oplossing van het vreemdelingenprobleem' Recepten tegen extreem-rechts. Rinke van den Brink: De Internationale van de haat. Extreem-rechts in West-Europa 448 blz., Sua 1994, ƒ 39,90. Frank J. Buijs, Jaap van Donselaar: Extreem-rechts.

ZO VEEL IK DRAGEN KAN:

De nieuwe nazisymbolen. 30 juni 2011. Delen op: Facebook Twitter. Het dragen van nazi-symbolen is verboden in Duitsland, ongeacht de bedoelingen en het gedachtengoed van de drager. Maar daar weten onze naar schatting 26.000 extreem-rechtse Oosterburen wel raad mee. Als u bijvoorbeeld in een Duits voetbalstadion spandoeken of borden ziet met de. Extreem-rechts richt zich dus fundamenteel op zware repressie van de arbeidersbeweging, Vlaanderen boven, dit wordt allemaal bepleit door te waarschuwen voor het succes van het Vlaams Blok. Extreem-rechts bestrijd je echter niet met een rechts beleid. Mensen verkiezen het origineel boven de kopie Het misbruik van Vlaanderen door extreem rechts - Den draed Admin vr dec 18, 2009 9:39 am Op 14 november 2009 tijdens de algemene vergadering van de vereniging Flandre Terre Solidaire in Belle is een groep van jonge mensen onder de naam Bailleulois en colère met een Vlaamse vlag binnengestormd Extreem-rechts in Vlaanderen. 1920-1990, 1992, p. 83-104; J. van der Velpen, Daar komen ze aangemarcheerd. Extreem-rechts in Europa, 1992; P.J. Verstraete, Karel Dillen. Portret van een rebel, 1992; L. Vos, 'De politieke kleur van jonge generaties. Vlaams-nationalisme, Nieuwe Orde en extreem-rechts', in Herfsttij van d

Extreemrechts - Wikipedi

Jaak Raes is deze week de slimste van de klas. Dat merk je aan zijn aanpak ter bevordering van de maatschappij. Immers, zo vindt hij, moet naast IS ook 'extreem-rechts' aangepakt worden. Jaak is een topman van de Belgische staatsveiligheid. De man waarschuwde tijdens een lezing voor studenten van de Universiteit van Antwerpen voor nieuwe aanslage Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990, Leuven, Kritak, 1992, 160p. RENTMEESTERS Patrick, Nieuw rechts in Vlaanderen: een onderzoek naar de doorstroming van de Nieuw Rechtse ideologie in het Vlaams Blok, Brussel, VUB (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1994, 169p Er lijkt vooral te weinig aandacht voor de Vlaamse specificiteit. De electorale sterkte van (extreem)rechts in Vlaanderen wordt te veel gezocht in algemene factoren, zoals het 'onveiligheidsgevoel', de kloof tussen burger en politiek, verzuring en migratieproblemen. Rechts zou inspelen op een maatschappelijke malaise

Vlaams-nationalisme - Wikipedi

 1. Bij extreem-rechts moet je denken aan nazi's. Dat staat verre van beide partijen vandaan. Al doen linkse fanaten er wel alles aan om hen in die hoek te drukken om hen zwart te maken. (Je hoort hen nooit de term extreem links gebruiken voor partijen.) De pvv heeft zelfs echt linkse standpunten in hun partijprogramna, zoals voor de zorg
 2. 6 months ago · edited 6 months ago. Naar mijn gevoel hebben de socialisten door het stof moeten bijten door de verschillende schandalen (zoals al aangehaald is door anderen) maar dat de echte slechte naam vooral door extreem rechts gepusht wordt. Slogans als: 'rood moet dood', 'vuil sossen' en 'linkse ratten rol uw matten' zijn gepropageerd en.
 3. Stormfront Nederland & Vlaanderen - White Nationalist discussion specific to Flanders and the Netherlands
 4. 'Arm Vlaanderen' is inhoudslozer geworden en kan daardoor opduiken in de meest verscheiden contexten. Wie strijdt tegen de verzuring en extreem rechts, verdedigt 'Warm Vlaanderen', een open, gezellige samenleving waarin iedereen welkom is. Ecologisten pleiten voor meer natuur onder het motto 'Groen-arm Vlaanderen'
De kracht van symbolen: de zwartgelakte nagels van de Vlaamse leeuw – Redactie Radio Centraal

Is extreem-links een tegengewicht voor extreem-rechts in Vlaanderen? Ze spreken soms over het rechtse Vlaanderen, en ik denk dat dat in belangrijke mate klopt. PVDA heeft veel minder aanhangers. Tanguy Veys is een vurig verdediger van alles wat extreem-rechts is in Israël, heel hard gekant tegen de Islam, en opvrijer van radicale zionistische figuren en organisaties in Vlaanderen. Op de Facebook pagina van de Vlaams Belanger zie je Veys poseren met figuren zoals Meuhlstein, een zakenman die zijn geld investeert in rechts-zionistische bewegingen

Zwarte wolken boven Aalst

'Extreemrechts in Vlaanderen en Wallonië

Op dit ogenblik verdient links niets anders dan een rechts Vlaanderen. Overigens moet Logghe mij eens uitleggen over welk links front hij het eigenlijk heeft. Op politiek vlak is er gewoon geen links front mogelijk: Vooruit is een liberale partij, onder Rousseau op weg naar een fascisme Het Forum der Joodse Organisaties dient een klacht in tegen een Antwerps café dat op zijn gevel een nazistisch teken schilderde. Op de gevel van De Leeuw van Vlaanderen wordt in een opschrift voor de letter s een afwijkende typografie gebruikt, die volgens de joodse gemeenschap een duidelijk SS-teken vormt

Vormingspakket voor diversiteit op de werkvloer | Vlaams ABVV - Socialistische vakbond in

Een extreemrechts Vlaanderen is niet plezant - Vincent

 1. Dat Telefacts 'Nieuw Rechts' afschildert als een gevaarlijk extremistische strekking is demagogie, de Telefacts programmamakers hebben alle feiten opzettelijk zo verdraaid om rechtse mensen als extreem te kunnen neerzetten. Deze Telefacts aflevering is het nieuwe journalistieke dieptepunt in Vlaanderen
 2. Extreem-rechts over de (taal)grens. Extreem-rechts, het is niet alleen een Vlaams fenomeen. In onze reeks over het Vlaams Blok/Vlaams Belang gaan we om deze reden ook buiten Vlaanderen kijken - naar Wallonië en Nederland om precies te zijn
 3. Extreem-rechts en jongeren Extreem-rechts wordt bij bepaalde jongeren als een normaal onderdeel van hun subcultuur gezien. Kleding, symbolen en muziek met een extreem-rechtse achtergrond zijn voor deze jongeren een kenmerk van hun blanke subcultuur, een deel van hun leven. Anders dan vaak gedacht, hangen zijn meestal geen gesloten (extreem.

De groepen zijn volgens Geens vooral actief in steden als Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen en Charleroi, en ook in 'landelijke gebieden in Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, Luik en Brussel'. De Waalse krant La Meuse schrijft dat er de laatste vijf jaar geen gewelddadige acties van extreem-rechts bekend zijn Rechts (politiek) De aanduiding rechts wordt gebruikt om de politieke richting van partijen, personen en organisaties te karakteriseren. De betekenis die eraan wordt gegeven kan van land tot land verschillen, en kan in de loop der tijd veranderen. De termen links, rechts, centrumlinks, centrumrechts, enzovoort suggereren dat alle politieke.

Extreem-rechts, in Vlaanderen en Wallonië DON VIONA

Deze extremisten, ook wel nieuw-rechts genoemd, zijn het niet eens met de grote aantallen vreemdelingen in ons land en bereiden zich, naar eigen zeggen, voor op een rassenstrijd. 'Telefacts NU' onderzocht hoe reëel de dreiging is van nieuw-rechts en dook maandenlang onder in online besloten groepen zoals Volksverbond, United, en Vlaams Legioen En extreem rechts is hier slechter georganiseerd dan in Vlaanderen. Maar wat niet is kan komen. Bij de recente raadsverkiezingen in Brabant is extreem rechts volledig weggevaagd. Welke conclusies verbindt u daaraan? Extreem rechts heeft de vorige keer ineens veel stemmen gekregen omdat mensen toch een beetje hoop hadden op die partijen

De Groot Nederlandse gedachte is niet persé (extreem) rechts. Alhoewel ik een vrijwillig samengaan tussen Nederland en Vlaanderen of Nederland en België niet snel zie gebeuren zijn er ook argumenten voor te vinden die wel passen in het liberaal-democratische gedachtengoed In een regio als Vlaanderen met veel exportgerichte bedrijven is dat de kortste weg naar het absolute failliet. Vanuit economisch perspectief was hun programma nefast en absoluut niet gewenst. Met andere woorden: steun voor extreem-rechts hangt vooral af van een liberaal economisch programma. U vraagt, wij draaien, heeft het VB gedacht Een Europa dat toch al wankelde na de winst van extreem rechts in Frankrijk.' (The Times, 7 mei 2002) De laatste weken voor de moord is Pim Fortuyn druk in de weer om zijn extreem-rechtse imago in de buitenlandse pers te veranderen. Hij wordt gezien als de Nederlandse Le Pen, anti-immigratiepoliticus en vaandeldrager van extreem rechts Spreekbeurt over Extreem rechts in België: Rex olv Degrelle voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 24 maart 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie De score van extreem rechts bij de verkiezingen van 25 mei 2014 is beangstigend. In het land van 'Liberté, Egalité, Fraternité' werd Front National de grootste. In Vlaanderen ging de extreem-rechtse kiezer naar N-VA. Een zwart monster sluipt rond in Europa. Traditionele partijen bieden geen alternatief. Zijn de jaren dertig terug Schuermans & De Maesschalck, 2007: Extreem-rechts, etnocentrisme en onveiligheidsgevoelens op het Vlaamse platteland Nick Schuermans Figuur 1 toont de scores van het VB voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 tot 2006 uitgesplitst over verschillende ruimtelijke eenheden, namelijk het platteland, de forensenwoonzone, de steden buiten de stadsgewesten en de verschillende zones van het.