Home

Debatvormen in de klas

Tips: debatteren in de klas NOS Jeugdjournaa

  1. Met deze acht tips van het Nederlands Debat Instituut kun je in de klas een echt debat houden. Stap 1. Maak twee groepjes van vijf leerlingen. Elk groepje krijgt een aanvoerder. De leerkracht of een leerling is debatleider en een andere leerling houdt de tijd van de debatrondes bij. De rest van de klas is jury. Stap 2
  2. Wil je kans maken op gratis trainingen? Maak jouw eigen account aan (of
  3. Aan deze debatvorm die uit Oxford komt, doen vier teams van twee personen mee. Niet één kant wint, maar één team wint. Als debater moet je dus niet alleen degelijke argumenten presenteren, maar je ook onderscheiden van je medestanders. Dat vergt creativiteit
  4. uten voordat je gaat debatteren krijg je de stelling en je positie (vóór of tegen). Tijdens de eerste vier spreekbeurten presenteren de debaters hun argumenten

In een debat kunnen de leerlingen die interdisciplinaire theorie direct toepassen. Onderzoek wijst uit dat leerlingen veel beter de lesstof verwerken als ze actief betrokken worden bij de stof. Leerlingen leren de materie niet woord voor woord te reproduceren op het proefwerk, maar het te begrijpen, doorgronden en toepassen In een debat wordt een klas in groepen gesplitst. Eén groep verdedigt de stelling. Een andere groep weerlegt de stelling. Eventueel speelt een derde groep de jury die beoordeelt welke groep de beste argumenten had en daarmee het debat heeft gewonnen. Voorbereidin

Debat in de klas.n

In dit hoofdstuk leggen we de relatie tussen debatteren en de drie gebieden die de essentie van burgerschap vormen in het Nederlandse onderwijs: democratie, participatie en identiteit Wij ontwikkelen en verzorgen al twintig jaar debattrainingen in het onderwijs. Elk schooljaar geven wij meer dan 250 trainingen in de klas, die docenten gemiddeld met een 9,0 beoordelen. Onze trainers zijn dan ook ervaren debaters en vaak zelfs oud-winnaars van onze landelijke debattoernooien.Hierdoor geven zij met een grote glimlach kundige, actieve en leerzame debattrainingen Debat in de klas : Site met thema's en ideeën voor debatvoering. Deze uitgebreide site wil zo veel mogelijk scholieren lekker laten debatteren! We geloven dat het het kritisch en onafhankelijk denken bevordert. Op deze website vind je alles wat je nodig hebt om zelf te debatteren. Het grootste deel is helemaal gratis Onze opleiders brengen u gedurende één dag de ins en outs van onze lesmethode bij. Na de training kunt u effectief van start (of verder) met schooldebatteren. Wat leert u? - Leerlingen enthousiasmeren en spreekangst voorkomen - Debatvormen en oefeningen in een leerlijn - Mondelinge en schriftelijke argumentatie verbetere

Debat in de klas.nl — Brits Parlementai

gesprekken in de klas 1. Type aanpakken: methoden om gevoelige onderwerpen te bespreken in de klas - Onderzoekende, open gesprekken - Opiniërende gesprekken - Gesprekken over (persoonlijke) narratieven (oral histories) en/of creatieve expressie - Gesprekken vanuit systeemdenken - Debatvormen gericht op burgerschap - Activerende gesprekken 2 Wij ontwikkelen en verzorgen al twintig jaar debattrainingen in het onderwijs. Elk schooljaar geven wij meer dan 250 trainingen in de klas, die docenten gemiddeld met een 9,0 beoordelen.Onze trainers zijn dan ook ervaren debaters en vaak zelfs oud-winnaars van onze landelijke debattoernooien.Hierdoor geven zij met een grote glimlach kundige, actieve en leerzame debattrainingen

De kosten bedragen €450,- (BTW-vrijgesteld) per deelnemende docent, inclusief de mogelijkheid om kosteloos een nieuwsgierige collega mee te nemen én catering. Bovendien ontvangt iedere deelnemer na afloop een debatmap (met leerlijn, lessen en hand-outs voor in de klas), een katheder, een debatbel en het certificaat Debatteren in de klas is een ietwat onnatuurlijke situatie. Je moet een vlammend betoog houden met slechts enkele minuten om je voor te bereiden terwijl een kritische jury je beoordeelt en een met de tanden toe gewapende tegenstander klaar staat om je hele betoog onderuit te schoppen

Bij elk van de debatvormen passen we de indeling van de ruimte aan. Dit zorgt voor structuur in het debat en maakt de inhoudelijke posities zichtbaar. Voor het vrije mening debat kun je twee gebieden in de klas afbakenen, een voor de voorstanders, een voor de tegenstanders De deelnemer begrijpt welke voordelen debatteren heeft. De deelnemer kan verschillende debatvormen toepassen in de eigen (les)praktijk. De deelnemer kan eigen debatvormen ontwerpen. De deelnemer kan aan de slag met debatteren in zijn (les)praktijk die aansluit bij zijn stijl en bij de deelnemers

Debat in de klas.nl — Amerikaans Parlementai

Bij de verkiezingen is de opkomst onder jongeren in Nederland erg laag. Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn de meeste niet-stemmers jongeren: dertig procent van de 18 tot 35-jarigen ging niet naar de stembus. Waarom is dat? En hoe proberen politieke partijen jongeren toch te betrekken bij de politiek 25-feb-2018 - Bekijk het bord Lager onderwijs: didactische werkvormen van Lesley Strijbos op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, spellingsactiviteiten, sociale vaardigheden spelletjes Veelgebruikte termen - Voor de klas. Voor de klas. Hugo de Grootkade 12-3. 1052LR Amsterdam Tweede Kamer in de klas. ProDemos organiseert speciaal voor (toekomstige) docenten maatschappijleer, Nederlands en geschiedenis gratis workshops onder de titel 'Tweede Kamer in de klas'. Programma. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met enkele debatvormen en krijgen zij uitleg over debatvaardigheden Wij ontwikkelen en verzorgen al meer dan twintig jaar debattrainingen in het onderwijs. Elk schooljaar geven wij meer dan 250 trainingen in de klas, die docenten gemiddeld met een 9,0 beoordelen. Onze trainers zijn dan ook ervaren debaters en vaak zelfs oud-winnaars van onze landelijke debattoernooien.Hierdoor geven zij met een grote glimlach kundige, actieve en leerzame debattrainingen

Debat in de klas.nl — Waarom debattere

CARROUSELDISCUSSIE Toepassing 1: bij de les godsdienst over de vraag wie jezus was, zitten de leerlingen in groepjes. Ze schrijven elk hun mening op over de vraag. Ze geven hun papiertje door aan het buur, die schrijft erbij wat die denkt en geeft dit papiertje weer door. Dit tot ieder zijn eigen papiertje terug heeft. Elke leerling leest zijn mening voor en de commentaren van de anderen De taalronde in meertalige context is een project in het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs. Voor de leerlingen is de taalronde in meertalige context een natuurlijke manier om met verschillende talen om te gaan en deze ook te leren. De taalronde is een vaste volgorde van werkvormen, gericht op het mondeling en schriftelijk verwoorden van wa Docenten maken zowel gebruik van groepsdialoog als debatvormen en het verschilt nogal of zij hun eigen visie de les inbrengen. Docenten zien hun rol zelf als het op gang brengen van de discussie in de klas en zijn vooral erg benieuwd naar hoe leerlingen er nu eigenlijk zelf in staan

Werkvorm: Discussie of debat - Reisgids Digitaal Leermateriaa

In de video vertellen zij hoe ze met collega's de gesprekken hebben voorbereid. Tips voor een goed gesprek met leerlingen. Wil je een goed gesprek voeren met je leerlingen, neem dan de volgende tips in overweging: Bespreek eerst met de klas welke discussieregels gelden ; Gebruik een woordweb om de voorkennis van leerlingen naar boven te krijge De klas wordt verdeeld in groepjes van 4. Ieder groepje krijgt een vel papier dat verdeeld is in vier vakken.De leerkracht stelt een vraag en de leerlingen mogen hun antwoorden opschrijven in het eigen vak.Als de individuele bedenktijd voorbij is, mag iedere leerling zijn antwoorden.. Wij ontwikkelen en verzorgen al meer dan twintig jaar debattrainingen in het onderwijs. Elk schooljaar geven wij meer dan 250 trainingen in de klas, die leerkrachten met een 9,0 beoordelen.Onze trainers zijn dan ook ervaren debaters en vaak zelfs oud-winnaars van onze landelijke debattoernooien.Hierdoor geven zij met een grote glimlach kundige, actieve en leerzame debattrainingen

1. Uitleg aan de klas over het doel van de beeldvertoning en eventueel geven van instructie. 2. Het vertonen aan de klas van de beelden: een film, een documentaire, een reportage, een soap, etc. 3. De nabespreking aan de hand van een aantal zaken dat betrekking heeft op het beeldmateriaal zelf en de doelstelling van het gebruikte materiaal. 4 BORD- OF MUURDISCUSSIE Toepassing 1: om de kennis te testen bij een les geschiedenis over napoleon, schrijft de leerkracht 4 keer dezelfde vraag op het bord. De klas is verdeeld in 4 groepen. Elke groep mag zijn of haar bedenkingen bij de vraag naast de vraag op het bord schrijven. In de klas zelf moet het muisstil zijn, niemand mag overleggen, enkel opschrijven Lagerhuis Debat in de klas . Debatvormen: Het ZDG Phaedrus debatteert vooral in de Lagerhuisvorm.Dit is een vorm waarbij 10 voorstanders tegenover 10 tegenstanders staan en debatteren over laagdrempelige stellingen zoals: Het koningshuis moet worden afgeschaft en Schooluniformen moeten worden ingevoerd Eén van deze debatvormen is het Freeze & Go format

Voorbeeldmaterialen - SL

12-mei-2017 - HOEKDISCUSSIE Toepassing 1: in de klas zijn vier hoeken die staan voor vier reacties op een stelling: helemaal mee eens, beetje mee eens, beetje mee oneens, helemaal mee oneens. De leerkracht geeft een stelling over de verdubbelingsregels bij spelling. Elke leerling schrijft zijn mening op en loopt naar de hoek van zijn antwoord 'Tweede Kamer in de klas'. Programma Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met enkele debatvormen en krijgen zij uitleg over debatvaardigheden. Ten slotte gaan ze zelf debatteren in de vorm die de Tweede Kamer gebruikt. Deelnemers krijgen praktische tips en lesmateriaal mee om deze debatvorm in hun eigen lessen te gebruiken In de hal op de eerste etage tussen de groepen 7 en 8 kunnen de kinderen bij onze debatwand elke dag met elkaar debatteren over actuele stellingen, met hun smartphone stemmen en hun mening uiten. Zo is het debat niet alleen een activiteit in de klas, maar een deel van onze schoolcultuur Controversiële kwesties in de klas: de Zwarte Piet-discussie Een onderzoek naar de visie van docenten in het voortgezet onderwijs op hun burgerschapsvormende taak, toegespitst op de groepsdialoog als debatvormen en het verschilt nogal of zij hun eigen visie de les inbrengen Op de website van ProDemos vind je een aantal klant-en-klare werkbladen voor politieke rollenspellen, bijvoorbeeld de casus Stemrecht vanaf 16 jaar. Op de website Debat in de klas staan onder meer verschillende debatvormen uitgelegd (Lagerhuisdebat, Amerikaans/Brits parlementair debat, etc.). Tip Maak je er een debatwedstrijd voor leerlingen van

10 ideeën over Discussievormen en debatvormen eetkamer

Tijdens onze onderwijs trainingen leert u door veel te oefenen en met gerichte feedback direct aan de slag te gaan. We helpen het beste uit alle onderwijsteam te halen. Korte blokken theorie wisselen we af met relevante oefeningen gebaseerd op uw eigen casuïstiek Bij de officiële op weg naar het Lagerhuis debatten staan er twee rijen van 5 stoelen voor elk kamp. Kinderen die het woord willen gaan staan. Je kunt stoelen ook in een rij tegenover elkaar zetten. Voor het vrije mening debat kun je twee gebieden in de klas afbakenen, een voor de voorstanders, een voor de tegenstanders

handleiding bij de docenttraining het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas colofon deze publicatie is een uitgave van. Aanmelden Registreren; Verbergen. Handleiding Je hebt makkelijk praten (artikel) Artikel dat gelezen moest worden Begin jaren negentig van de vorige eeuw woedt er een burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het land valt uiteen door etnische conflicten. De zwaarste gevechten breken uit in de deelrepubliek Bosnië-Herzegovina. Duizenden mensen vluchten voor het geweld en zoeken onderdak in de vluchtelingenkampen. Van hieruit wachten ze op hulp, ook van Nederland Kaarten met beschrijving coöperatieve werkvormen voor in je klas. Er zijn werkvormen die je met de hele klas kunt gebruiken, maar ook voor groepjes discussiewandeling 1. introductie bij een denkkring, de leerlingen een soort gelijke vraag laten beantwoorden 2. (Introductie) bij een les W.O. ruimte over landen binnen Europa met de vraag of Turkije in de EU moet of niet 4-aug-2013 - Deze pin is ontdekt door Digitaalspeciaal. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Met in de debattraining veel aandacht voor het gebruik van debatvormen in de eigen lessen. Verder wordt er gekeken naar voorbeelden van debatten uit het Nederlandse parlement. Dit project is een uitvloeisel van de wens van de Tweede Kamer om meer onderwijsgroepen kennis te laten maken met het parlement Stellingenspel:Toep1:Het gaat over de dood bij godsdienst.Lkr leest stellingen voor.L=akkoord,R=niet akkoord.Middenin onthoud je je.Korte bespreking volgt.Toep2:Bij WO rond rechten in de wereld, geeft de lkr de lln stellingen.Vooraan liggen 3 flappen: voor, tegen of onthouding.Lln gaan naar de plek waar ze willen opschrijven en schrijven hun mening in stilte op.Daarna blijven ze in de groep. De gastles is geschikt voor volledig digitale lessen, én voor lessen waarbij een deel van de leerlingen/studenten thuis de les volgt en een deel van de leerlingen/studenten op school is. Voorwaarde is dat de docent tijdens de groepsopdrachten de leerlingen/studenten in het klaslokaal begeleidt, zodat onze begeleider ondertussen de leerlingen/studenten in de breakoutrooms kan begeleiden Over de organisatie en de functie: We werken dagelijks aan onze missie met een jong en enthousiast team op kantoor en met onze trainers op scholen in heel Nederland. Voor deze functie zoeken we oud-scholierdebaters, studentdebaters en debatliefhebbers die naast hun studie en/of ander werk regelmatig debattrainingen in de klas willen geven

Debatteren (spel) - Wikipedi

Bij Stichting Nederlands Debat Instituut zijn we op zoek naar een trainer (freelance) om ons team te komen versterken. Part-time · Amsterdam Over de organisatie en de functie: We werken dagelijks aan onze missie met een jong en enthousiast team op kantoor en met onze trainers op scholen in heel Nederland. Voor deze functie zoeken Lees mee bedoeld voor klas: De debatclub is voor alle leerlingen uit klas 1 t/m 6 die graag willen leren om goed te spreken. Soms om je eigen mening te verdedigen, maar soms ook om advocaat van de duivel te spelen. Vaak gaat het ook over problemen in de samenleving, dus is het ook daarom interessant We trainen onderwijsbreed: van de brugklas vmbo tot de examenklas gymnasium. Leerlingen komen in aanraking met verschillende debatvormen en krijgen na de oefendebatten feedback van onze trainers. Bekijk oefenstellingen om in de klas te debatteren De theorie van dit boekje is zoveel mogelijk in een taal gezet die past bij mbo-studenten, zodat u de informatie zo gemakkelijk mogelijk aan uw klas kunt doorgeven. Het einddoel van deze handleiding is dat u straks alle kennis en kunde inzet bij een spetterend slotevenement: ons jaarlijkse MBO Debattoernooi Beroepsstandaard voor de maatschappijleerdocent + discussie en debatvormen, audiovisueel materiaal, ict-lessen, enz. ervaring) in de klas en gaat waar mogelijk met leerlingen op onderzoek uit in de praktijk. Bijvoorbeeld naar de rechtbank, Tweede Kamer, gemeente, etc

Onderwijskoepels verdeeld over start nieuwe eindtermen | VRT NWS

De minister stelt: Leerlingen moeten weten hoe ze omgaan met conflicterende meningen. Ze moeten beseffen hoe belangrijk het is om elkaar te respecteren. In deze tijd waarin (inter)nationale spanningen doorsijpelen naar het leslokaal en toenemende polarisatie tussen burgers is het van belang dat docenten de juiste handvatten hebben om hier in de klas mee om te gaan Op de website Debat in de klas staan onder meer verschillende debatvormen uitgelegd (Lagerhuisdebat, Amerikaans/Brits parlementair debat etc.). 8 Tip Om het extra interessant te maken kunt u kandidaten van politieke partijen (of politici van de lokale afdelingen) uitnodigen Debatteren op de Dalton. Op de Dalton kun je al vanaf de brugklas meedoen met debatteren. In mentorlessen oefen je een aantal keer met verschillende debatvormen en in november doet er een brugklasteam mee aan een Haagse debatwedstrijd in het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

De vijf leukste drama oefeningen voor in de klas. 18-09-2019 0 weergaven Reacties niet mogelijk. Oefening 1 - Drie op een rij. Bij de drama oefening 'Drie op een rij' gaan drie leerlingen in een rijtje staan. Zij nemen een bepaalde houding aan en blijven bevroren staan Met een meisje praten in de klas. Praten met meisjes kan eng zijn als je daar weinig ervaring mee hebt. Als er een meisje op school is dat je leuk vindt, of waarvan je alleen maar denkt dat ze wel eens een interessant persoon kan zijn en.. Ontwerpend leren in de klas? Ontdek onze ready-to-go casussen en ga op een concrete en laagdrempelige manier aan de slag met ontwerpen in de klas Groep 5: kinderen leren omgaan met andere meningen en de standpunten van anderen te respecteren. Groep 6: nu gaat het over argumenteren, het onderbouwen van je standpunten zodat je iemand anders ook echt kunt overtuigen. Groep 7 en 8: nu kan er worden geoefend met verschillende debatvormen. In gesprek gaa Debatclub vlamt op debattoernooi. Gepubliceerd op 21 juni 2019. Donderdag 20 juni, na weken oefenen was het zover; het eerste Amersfoortse debattoernooi ging van start. Uiteraard was de bruisende VLC-debatclub van Amersfoort hier ook van de partij. En wat waren ze goed

Dan is de debatclub wellicht iets voor jou. Binnen de debatclub leer je alles over verschillende debatvormen. Tijdens heuse debatwedstrijden kun je het bovendien opnemen tegen leerlingen van andere scholen. Superhandig als je in de toekomst nog eens een discussie moet voeren met je ouders over zakgeld of andere zaken De tegenstanders beginnen met de final statements, de voorstanders krijgen het laatste woord. Stap 3: Deel de klas in vier groepen in. Elke groep krijgt 2 stellingen om voor te bereiden. Gebruik voor de verdeling van de groepen onderstaand schema. U kunt de leerlingen de rest van de les de tijd geven om het debat voor te bereiden [legacy_import] 3. Taalonderwijs 12-18 Referenties Bereiter, C. & M. Scardamalia (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 3 Ronde 5 René van de Kraats (a) & Yke Meindersma (b) Universiteit Utrecht Onderwijscentrum VU Contact: r.vandekraats@uu.nl y.g.meindersma@vu.nl Leerlingen 'opleiden' tot peer-beoordelaar bij een debat Met de invoering. Hét speciale vak in de gymnasiumbrugklas is Klassieke Taal en Cultuur. Dit krijg je in de brugklas drie uur in de week. Je verdiept je dan in de geschiedenis en de cultuur van de Grieken en Romeinen en je leert de beginselen van de beide talen. Vanaf klas 2 krijg je Latijn en Grieks als aparte vakken. Instromen vanuit de brugklas havo-vwo of vw Zoek prikkelende stellingen om direct te gebruiken in de klas, met onze handige projectie tool. Debatstellingen Debatstellingen DebatUnie DebatUni Een debat over 'het recht op spijbelen'. Dit debat vond plaats tijdens de laatste aflevering van het Jongerenlagerhuis, dat op 6 december 2004 werd uitgezond.

Tzum | Eigen roem: Leerlingen maken een eigen boek - Tzum

Workshops - DebatUnie - DebatUnie - De debatorganisati

In de workshop 'Debatteren in de klas' introduceerde Daan Verhoeven vier debatvormen: 1) de debatmatrix, 2) de lijndiscussie, 3) debatteren volgens 'de denkhoeden van De Bono ' en 4) het ballondebat. Daan Verhoeven legde de debatvormen uit en de docenten maatschappijleer voerden ze uit Eenvoudige debatvormen (bijv. Lagerhuisdebat). Complexere debatvormen (bijv. beleidsdebat). Idem Uiten van mening over of iets wel of niet leuk is (ervaring, activiteit). Overlegt met hulp over spelactiviteiten. Discussiëren over het oplossen van een probleem (in klas, gebeurtenis op school). Overleggen over 'filosofische Want hoe uiteenlopend de discussies over de inhoud Handreiking voor het toepassen van debatvormen in het om samenhang en afstemming tussen de verschillende bètaprogramma's in de klas vorm. Dit kunnen basistrainingen zijn, maar ook verdiepende theorieën om vervolgens direct in de klas toe te kunnen passen. Als trainer van de DebatUnie focus ik mij op argumentatie en presentatie, maar ook in het speechen en de verschillende debatvormen

Nascholing voor docenten op locatie - DebatUni

Nederlandse Website die materiaal aanreikt om te debatteren in de klas. Je kan er allerlei stellingen, debatvormen, werkblaadjes en didactische tips vinden. Website 22-03-2019 (8) Olivier Van Doorne Leerkracht, Ander Favoriet leermiddel ×. Bewaar in een. De docent geeft de stemresultaten van de school vervolgens door via de website beheer.scholierenverkiezingen.nl. Dat kan alleen tussen 8 maart 08.00 uur en 14 maart 16.00 uur. Zorg dat u niet te laat bent met invoeren, want dan telt de uitslag van uw school niet mee in de einduitslag Bij Stichting Nederlands Debat Instituut zijn we op zoek naar een trainer (freelance) om ons team te komen versterken. Part-time · Amsterdam Over de organisatie en de functie: We werken dagelijks aan onze missie met een jong en enthousiast team op kantoor en met onze trainers op scholen in heel Nederland. Voor deze functie zoeken de Nederlandse taal noemen. Verdeel de klas in twee groepen, één groep krijgt de stelling 'Digi-taal is een verloedering van de Nederlandse taal' en de andere groep krijgt de stelling 'Digi-taal is een verrijking van de Nederlandse taal'. Beide groepen krijgen tijd om argumenten te bedenken voor hun stelling

Schooltv: Medialogica in de klas - Voor- en tegenstanders van abortus

Debatdag door docenten - DebatUnie - De debatorganisati

Begin bij één variabele en bespreek met de klas wat er gebeurt met de andere variabele(n) als deze meer of minder wordt. Verbind deze woorden met elkaar door een pijl. Bekijk of er causale lussen in de cirkel zitten (pijlen met twee richtingen). Als de cirkel klaar is, reconstrueer dan samen met de klas het verhaal dat de cirkel vertelt Eén van deze debatvormen is het Freeze & Go format. Het Freeze & Go format is door ons ontwikkeld en combineert het meer laagdrempelige Lagerhuis-debat met speeches van twee minuten. Laat de rest van de klas in de rol van jurylid kruipen! Laat ze letten op of presentatie of argumentatie en één top en tip opschrijven de handreiking gebruikte bij een derde klas vmbo-tl, gekenmerkt door taalachterstand. basisformat en enkele variaties te lezen zijn van de vijf specifieke debatvormen die behandeld zijn in de theorie. Elk van deze debatvormen is daarnaast begeleid door een exemplarische les, uitgewerk

havo/vwo Debattraining in de klas - Voor de kla

De derde prijs werd gewonnen door: Johan Callaars met zijn inzending 'Monopoly, de wooneditie'. Een prijzenswaardige poging het complexe probleem van de financiële aspecten van de aankoop van een eigen woning begrijpelijk te maken voor een VMBO 4 (G)T-klas. Materialen. Het materiaal van de winnaars kan worden gedownload vanuit de 'Kennisbank' Op de website van ProDemos vindt u een aantal klant-en-klare werkbladen voor politieke rollenspellen, bijvoorbeeld de casus Stemrecht vanaf 16 jaar. Op de website Debat in de klas staan onder meer verschillende debatvormen uitgelegd (Lagerhuisdebat, Amerikaans/Brits parlementair debat, etc.). Tip Maakt u er een debatwedstrijd voor leerlingen van

Debat in de klas : Site met thema's en ideeën voor

debatvormen. Tijdens de tweede ronde maak je kennis met de cultuurhistorische (post)koloniale ontwikkeling van de Nederlandse Antillen, met een focus op de dekolonisatie van Aruba. op de klas, Huizinga & Van Kalsbeek 1996). Van 1998-2008 werkte ze als projectmanager bi De jury houdt de uitspraken bij en bepaalt op grond van de debatregels wie er gewonnen heeft. De presentatie weegt mee, maar kan nooit de doorslaggevende factor zijn. Soms wordt er een aparte prijs gegeven aan het team dat zich het beste presenteert. Vrije debatvormen Debatteren kan ook theater zijn, vol kwinkslagen In de klas; Je hebt gezocht op tweede kamer (1) 15.03.2017. Democratie Oeps! Niks gevonden. Probeer het met een ander woord. Voor ouders; Contact; Colofon. De Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaak kortweg de Tweede Kamer genoemd, vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal (het parlement) van Nederland Op de locatie Aalderinkshoek van het Pius X College debatteren leerlingen in klas 4 en 5 (Lagerhuisdebat en parlementair debat) en in klas 6 is er de cursus Presenteren (theorie van retorica, speechanalyse, het houden van een lof- en smaadrede). Daarnaast is er dus de Pius Debating Society - met een heuse Junior en Senior League Biologie - 5e klas; Europees recht (3011ERX4VY) Inleiding Rechtswetenschap (660453-B-6) Burgerlijk- en bestuursprocesrecht. (RGBUPRV008) Inleiding in de rechtswetenschap (R_InlrechRC) Arrest; Metajuridica (MET3002) Neurologie (fa-ba203) Psychometrie (6462OPS004Y) Vorm en Functie (GNBA101315) Goederenrecht (RGBUPRV005) Economics and Business.

de zomerDé Nederlandse Debatclub | DebatvormenVrolijke rustige muziek voor in de klas op Spaanse gitaar

Landelijke nascholingsdagen - DebatUni

Het leek een mierenhoop van juryleden, technici, organisatoren, gastvrouwen, begeleiders, speelschema's, toeschouwers en debaters. Wie beter keek zag een geoliede wolfertmachine, die maakte dat zes debatteams zich konden concentreren op dat waarvoor ze gekomen waren: debatteren op niveau. De jaarlijks terugkerende debatdag op het Wolfert Lyceum werd zodoende een groot succes. In drie. van diverse debatvormen. Op de langere termijn doen we graag mee aan een of meer (landelijke) debatwedstrijden. 10 11 Voor onze meer­en hoogbegaafde leerlingen bieden we de mogelijkheid om onder lestijd te werken aan een eigen project. Vanaf klas vier kun je meedoe 2. Bespreek wat goede argumenten zijn en wat het verschil is tussen feiten en meningen. 3. Laat de leerlingen in viertallen een overzicht van mogelijke voor- en tegenargumenten voor of tegen de stelling maken. 4. Leg uit hoe het debat in zijn werk gaat. U kunt kiezen uit verschillende debatvormen 92 BSA Specifieke BSA-lessen 2012-2013 3.1 De eerste week van het schooljaar, bijlage 3 Hand-out regels op de BSA Regels: Om beter te worden, moet je veel moeite doen. • Je hebt altijd je huiswerk gemaakt Klas 1 en 2 doen mee aan een sponsorloop in het Van Tuylpark op de atletiekbaan van Ilion. De leerlingen kregen uitleg over diverse debatvormen en de regels die horen bij het debatteren. Natuurlijk mochten d... e leerlingen zelf ook actief aan de slag