Home

Privilege woordenboek

Gratis woordenboek Van Dal

Betekenis 'privilege'. Je hebt gezocht op het woord: privilege. pri·vi·le·ge (het; o; meervoud: privileges) 1 wettelijk toegestaan recht; = voorrecht een bijzonder recht voor bepaalde personen of groepen vb: keuzevrijheid is een privilege voor volwassenen [luchtvaart] - Privilege was het frequent flyer program van Brussels Airlines. Het had drie niveaus: De `core partners` van Privilege waren Hertz (autoverhuur), American.. (a) favour or right available, or granted, to only one person, or to a small number of people: Senior students are usually allowed certain privileges. voorrecht 'privileged (Bijvoeglijk naamwoord Betekenis van 'privilege' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Interne onderzoeken door het Bureau zijn tevens onderworpen aan artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan andere beginselen en gemeenschappelijke fundamentele rechten van de lidstaten, die zijn erkend door het Hof van Justitie, bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van juridisch advies (legal. Een formeel geschreven stuk met transacties, procedures, enzovoort, van een maatschappij, commissie, of wetgevend lichaam

Vertalingen van 'privilege' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen privilege o. een bepaald recht, voordeel niet genoten door anderen De stad had het privilege op de handel in wijn voor de hele regio. Synoniemen. voorrech een bijzonder recht of vrijheid welk de landsheer verleende aan zijn leenmannen, steden etc Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten

 1. Categorie: privilege - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields
 2. privilege zelfstandig naamwoord, onzijdig —. privilege zelfst. nw. Leden van de club genieten speciale privileges. — Members of the club have special privileges. prerogative zelfst. nw. © Linguee woordenboek, 2021
 3. Privilege. Handvest, Oorkonde, Pact, Privilegie; Bevoordeling, Gunst, Prerogatief, Voorrech

Controleer 'privilege' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van privilege vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Prisma Prisma Nederlands-Frans pocket woordenboek • de Bijenkorf

Verwante definities voor privilege: a special advantage or immunity or benefit not enjoyed by all 1 a right reserved exclusively by a particular person or group (especially a hereditary or official right) 1 (law) the right to refuse to divulge information obtained in a confidential relationship zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -s. het recht op iets bijzonders dat je mag of krijgt. privilège mannelijk. Het is het privilege van de burgemeester om Sinterklaas welkom te heten. C'est le privilège du maire/bourgmestre d'accueillir saint Nicolas Mod privelege... ( akoe) Pff privilege, maak ik dezelfde fout als de aanvrager ( akoe) Juiste omschrijving: Privilege van juristen ( Jaydoubleutee) Klopt jwt, al gecontroleerd op jaspers ( akoe) Is gecorrigeerd (Moderator) Reageren is niet meer mogelijk. Actualiseer. Lijst vernieuwen. Meld misbruik Bijvoeglijk naamwoord. privileged. blessed with privileges. the privileged few. privileged. confined to an exclusive group. privileged information. Synoniemen: inner, inside. privileged

↑Middelnederlandsch Woordenboek ↑ privilegie op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Karel Porteman & Mieke B. Smits-Veldt Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. (2016), Bert Bakker, Amsterdam, 4de druk, ISBN 978 90 351 3029 6, p. 863 ↑ Weblink bron Verkregen rechten (17 september 2003) op nrc.n privilege {de} prerogative {znw.} Dit is niet het privilege van vier of vijf mensen die in een rokerige kamer - of wat voor andere kamer dan ook - zitten. expand_more This is not the prerogative of four or five people sitting in a smoke-filled, or any other, room

privilege - Vertaling Engels-Nederland

 1. istration of justice', who has to provide legal assistance to his client in full independence and in the overriding interests of justice
 2. Vertaling van privilege in Nederlands. You can claim ignorance, privilege. Je kunt aanspraak maken op onwetendheid, voorrecht. Spousal privilege extends for several years before marriage. Echtelijk voorrecht geldt al een aantal jaar voor het daadwerkelijke huwelijk. Representing this school is a privilege
 3. privilege 'voorrecht' -> Indonesisch privilése 'voorrecht'. Dateringen of neologismen N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen , Amsterda
 4. Vertalingen in context van privilege in Nederlands-Engels van Reverso Context: Een dergelijk privilege vergt normalerwijze tussenkomst van de bisschoppenconferentie
 5. Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen
 6. Voor gedetailleerde woordenlijst u op tabs klikken om te schakelen tussen synoniemen en antoniemen. Nog belangrijker is dat u het tabblad met definities in het Engels ziet, waar het woordenboek DigoPaul.com de juiste betekenissen van privilege biedt. ten derde, we vermelden andere woordvormen van privilege: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, verb, en advertentie

Privilege - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

privilege [the ~] zelfstandig naamwoord le privilège ( passe-droit ; faveur ) the privilege ; the favour ; the preference ; the advantage ; the favouring ; the favo Rijmwoordenboek PRIVILEGE 23 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op PRIVILEGE. Wat rijmt er op PRIVILEGE Definitie van privileges in het Online Woordenboek. Betekenis van privileges vertalen privileges vertaling. Uitspraak van privileges. Vertalingen van privileges synoniemen. Informatie betreffende privileges in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. privileges. Vertalingen. French / Français: libertés

privilege - Glosbe Woordenboe

PRIVILEGE - Online woordenboeken van bab

Ik zou 't woord 'tralie-terras' willen voordragen voor 't corona-woordenboek. Ik gebruik dit woord in mijn a.s. column in de Rijnpost, omdat in Veenendaal al terrassen omheind zijn met dranghekken en omheiningen, waardoor de terrassen inmiddels meer ogen als een kooi of gevangenis De regels van de spelling zijn beschreven in de Leidraad. De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje Het Vlaams woordenboek bevat reeds 34235 termen. Kijk gerust wat rond, en gebruik de duimen om aan te geven of ge een beschrijving goed vindt. Als ge u registreert (dit duurt gemiddeld 12 seconden) en inlogt kunt ge meewerken aan het woordenboek door termen toe te voegen of te bewerken

Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Emerging Equity Privilege-Capitalisation. This sub-fund increases the value of its assets over the medium term by investing primarily in Emerging equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their. Het farmers privilege houdt in dat een boer het zaad van zijn landbouwgewassen, bedoeld voor consumptie of verwerking, mag gebruiken om opnieuw te planten op zijn eigen bedrijf. De boer heeft hier geen toestemming voor nodig van de kwekersrechthouder. In Nederland bestaat dit 'farmers' privilege' bijvoorbeeld voor graangewassen en aardappels

Antieke kaart - Holland; G

privilege - WikiWoordenboek - Wiktionar

Het woordenboek van het nieuwe antiracisme. Leestijd 12 minuten. Het grootste obstakel in het huidige racismedebat bestaat eruit dat er twee fundamenteel van elkaar verschillende definities van racisme gehanteerd worden. Of liever gezegd, twee zeer verschillende benaderingen van waaruit verdere definiëring plaatsvindt Voornaamste vertalingen: Engels: Nederlands: privileged adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house. (socially advantaged) bevoorrecht bn (in samenstellingen)voorkeurs- geprivilegieerd bn: The resort's popular mainly with the privileged classes Categorie: fiscale privileges - Inhoud: ruim 3.000 definities, Type: Dutch Economic dictionary, Categorie: research and education institute, online publisher, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950. Nederlands woordenboek (7e druk) Voorrecht. o. (-en), 1. recht aan een persoon of een lichaam boven anderen toegekend ; begunstiging, privilege : de voorrechten van de adel; — (rechtst.) voorrang door de wet aan bepaalde vorderingen verbonden boven gewone vorderingen (b.v.

Betekenis Privileg

Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Green Tigers Privilege EUR Capitalisation. This thematic sub-fund aims to invest in companies based in the Asia-Pacific region that are delivering solutions to environmental challenges. This thematic sub-fund aims at helping or accelerating the transition into a sustainable world by focusing on. Local Privilege Escalation. Zichzelf meer rechten geven op een computersysteem. Men doet dat via een hack of een bug. Een fout in de hardware of software van een digitaal systeem.... in het systeem

I privilege you privilege we privilege ik favoriseer jij favoriseert wij favoriseren » meer vervoegingen van favoriseren exclusive right , perquisite , prerogative , privilege {zn. Het idee van least privilege dwaalde aanvankelijk af naar netwerk access control (nac), dat een bepaald niveau van vertrouwen veronderstelt - in tegenstelling tot de zero-trust-benadering, die helemaal niets veronderstelt. Maar nac is ook een relatief complexe oplossing, niet zonder beperkingen

Puzzelwoordenboek Privileg

RECHTEN synoniemen Ander woord voor RECHTEN Zelfde betekenis als RECHTEN Tegenovergestelde van RECHTEN Algemenere en specifiekere woorden voor RECHTEN Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek is de naam van een privilege waardoor de bevoegde kerkelijke overheid iemand vrijstelt van een kerkelijke verplichting, of hem toestaat iets te doen wat in gewone omstandigheden verboden is. 1950. Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950. Nederlands woordenboek (7e druk) Indult (<Lat.), o., 1. woordenlijst woordenlijst 5h2 wouter kappert impact symbolisch kanttekening tolerantie allesbehalve enerverender doemscenario collectief kwistig 10. resisten Nnl. patente 'privilege, recht, vergunning' in sunder speciale patente Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) - alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB Woordenlijst. Deze, groeiende, Begrippen- en Woordenlijst is bedoeld om te voorkomen dat er in de discussies op deze site langs elkaar heen gepraat wordt, of dat de schrijvers bepaalde begrippen steeds weer opnieuw moeten uitleggen. De vaste schrijvers zullen de betekenissen zoals hier aangegeven in hun stukken en antwoorden gebruiken

Woordenlijst Omschrijving. Op deze pagina vind je een lijst met woorden en begrippen die gebruikt worden bij enkele bronnen. A | B Stadsrechten waren in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend. T. U. V. Vidimu 4. het privilege: het voorrecht, een recht dat jij wél hebt maar andere mensen niet: 5. de burgers: de 'normale' inwoners van een land, die niet de privileges van de adel of de kerk hebben. 6. de oogst: het graan, de groenten en de andere planten die de boer van het land haalt: 7. het fortuin: héél veel geld: 8. verovere Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'vrijheid', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken De Engels winkel met Van Dale Pocketwoordenboek Engels-Nederlands, Prisma woordenboek Engels-Nederlands, Prisma woordenboek.. Read Van privileges tot republiek: Evolutie van de taal van de Opstand. Een woordenboek / From the Privileges to the Republic: the Evolution of the Language of the Dutch Revolt. A Dictionary, Werkwinkel on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips

privilege - JuridischWoordenboek

verantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur: CB1 C 16266 . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede druk van Chronologisch woordenboek.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen van Nicoline van der Sijs uit 2002 Plaatselijke privileges, gemeenteijke handvesten of wettelijke statuten die waren toegepast op in een bepaalde plaats waarvan over het algemeen het doel is het leven te reguleren. De totstandbrenging van een set rechtsregels / regels, rechten en privileges door de Koning, de Heer of de Raad, verleend aan het land zelf, dat wil zeggen de eigen wetten van een bepaalde plaats Privileged is een Amerikaans televisiedrama dat vanaf 9 september 2008 wordt uitgezonden op The CW Television Network in Amerika en op Citytv in Canada. 13 relaties 32,99. Verkoop door bol.com. Oxford Student's Dictionary book + cd-rom. 27,99. Verkoop door bol.com. Compact Oxford English Dictionary for University and College Students. 13,59. Verkoop door bol.com. Pocket Oxford English Dictionary De Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (Encyclopedie of beargumenteerd woordenboek van de wetenschappen, kunsten en beroepen) was een intellectuele en artistieke onderneming die het boegbeeld werd van de Verlichting in Frankrijk in de 18e eeuw.De eerste 28 delen zijn in Frankrijk gepubliceerd tussen 1751 en 1772

privilege - Nederlandse vertaling - Linguee woordenboe

 1. Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds China Equity Privilege Capitalisation (EUR) The sub fund increases the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese (including Hong Kong and Taiwan) equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities.
 2. Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation. Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies tackling the water-related challenges and helping to accelerate the transition to a more sustainable world. This thematic sub-fund aims to invest in companies within the global water.
 3. abel abrupt acclimatiseren accuraat achilleshiel achteloos achterban acuu
 4. Rijmwoordenboek COLLEGE 59 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op COLLEGE. Wat rijmt er op COLLEGE
 5. Get more done with the new Google Chrome. A more simple, secure, and faster web browser than ever, with Google's smarts built-in. Download now

Op zoek naar woordenboeken? Kies dan voor Paagman! Alles op voorraad Achteraf betalen Vandaag verzonde Privilege van de Ruwaard en Rellen en opstanden in Brussel · Bekijk meer » Unionpedia is een concept map of een semantisch netwerk organiseerde als een encyclopedie of een woordenboek. Het geeft een korte omschrijving van elk concept en haar relaties Woordenlijst 1 - Nederlands - Frans - Engels 26/10/2017 les geschiedenis Hoofdstuk 3 geschiedenis SV Geschiedenis van het publiekrecht en van de politiek samenvatting + notities + ppt Hoofdstuk 4 geschiedenis van het publiekrecht en de politiek Geschiedenis van het publiekrecht Hoofdstuk 2. Le privilège (le bénéfice). Bekijk alle auto informatie van de Renault Laguna Grand Tour 2.0-16V T Privilège, 96-SV-TX uit 2006. Incl. waarde, eigenaarshistorie, APK reparatiepunten en meer

Controleer 'koester' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van koester vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica De nieuwste toevoeging aan onze ultrahydraterende, met superfood verrijkte nutriplenish ™-collectie is hier!Maak kennis met nutriplenish ™ curl gelée, ons 100% veganistisch product voor krullend haar dat hydrateert zonder te verzwaren, definieert en golvend haar, krullen en kroeshaar verlengt. Nutriplenish ™ curl gelée is gemaakt om jouw pluizend haar 24 urenlang onder controle te.

privilege betekenis en definitie - Online woordenboe

Privilege: pri-vi-lege (het; zn.); Het hebben van een specifiek voorrecht of voordeel ten opzichte van anderen die dit voorrecht of voordeel niet hebben - bijv. een recht of onaantastbaarheid gebonden aan een maatschappelijke positie of functie. Dit kan zowel gelden voor een individu als voor een hele bevolkingsgroep Privileges Bijzondere rechten die verleend zijn door de soevereine vorst (bijvoorbeeld landsheer) aan onder andere steden, geestelijken of edelen, vaak in ruil voor belasting. Patriotten Patriotten waren voor de Verlichtings-ideeën en tegen de prins van Oranje in de achttiende eeuw. Politiek Alles wat te maken heeft met het bestuur van de staat Wat is een licentie of licentiëring? Een licentie is kort gezegd een toestemming om iets te doen of te gebruiken. Bij een licentiëring verleent de rechthebbende van een recht van intellectuele eigendom (zoals bijvoorbeeld een merk, een model, auteursrecht of octrooi) een ander het recht zijn rechten te gebruiken.Bij een merklicentie bijvoorbeeld, geeft de merkhouder toestemming aan anderen. Woordenlijst - Geschiedenislokaal Regionaal Archief. Op deze pagina vind je een lijst met algemene woorden en begrippen die gebruikt worden bij enkele bronnen. Voor een specifieke woordenlijst Tweede Wereldoorlog of middeleeuwen ga je naar de extra informatie bij een van deze twee thema's. Tip: gebruik ctrl+f (Windows) of cmnd+f (Mac) om het. prioriteit. een rangschikking naar belangrijkheid, een zaak gerangschikt naar zijn ingeschat belang We moeten de prioriteiten goed in de gaten houden. Bron: nl.wiktionary.org

privilege in Nederlands - Engels-Nederlands Woordenboek

Privileged in het Nederlands vertaald uit het Engel

Privilege - Nederlands Woordenboek / Dutch Dictionar

Cultureel Woordenboek.nl. menu. Filosofie > filosofen. Proudhon. Pierre-Joseph (1809-1865) Franse socialistische denker, grondlegger van de anarchistische beweging. De enige functie van de staat is volgens hem om de privileges van de bezittende klassen te beschermen tegenover de aanspraken van de bezitlozen Woordenlijst woning kopen. Enkele Franse woorden en uitdrukkingen die je kunt tegenkomen bij de aankoop van een woning in Frankrijk. Privé-eigendom, eigendom dat exclusief toebehoort aan één van de echtgenoten (bijvoorbeeld eigendom van voor het huwelijk, of verkregen uit een erfenis) De Antivirus Woordenlijst: Uitleg van Technische Begrippen. Ben je op zoek naar het juiste antivirusprogramma maar heb je geen idee wat al die terminologie of hackerjargon betekent? Hoe kun je beslissen of je heuristische detectie of realtime bescherming nodig hebt, of bescherming tegen phishing of malware als je de verschillen ertussen niet kent