Home

Taakinitiatie spelletjes

Executieve functies - Taakinitiatie / Blog Sheila van Hor

Spelletjes die een beroep doen op metacognitie en zelfmonitoring. Schaken Weerwolven Cluedo Stratego Ticket to ride Scotland Yard. Meer spelletjes vind je in de Wijzer in Executieve Functies Door het spelen van spelletjes wordt er aan heel veel executieve functies gewerkt; kinderen moeten flexibel zijn, ze moeten een plan bedenken, ze moeten om kunnen gaan met emoties, op de beurt kunnen wachten, tegen hun verlies kunnen etc. Kinderen die veel spellen spelen zullen hun gedrags- en denkvaardigheden beter ontwikkelen dan kinderen die zelden tot nooit spelletjes spelen Taakinitiatie Het vermogen zelfstandig aan een taak te starten en deze zelfstandig en efficiënt uit te voeren. Zwakke taakinitiatie: Wanneer er sprake is van een zwakke taakinitiatie zien wij dat kinderen niet kunnen starten met een taak. Punten geen slijpen, door de klas wandelen, in laatjes rommelen etc. Het lijkt alsof de leerlin Download taakinitiatie. In deze download vind je de executieve functie 'taakinitiatie' uitgewerkt met daarbij een drietal mogelijkheden om in jouw groep aandacht te schenken aan taakinitiatie. Een mooie executieve functie om het schooljaar mee te starten. Deze uitwerking komt uit Executieve functies - een praktische handreiking -

* Taakinitiatie - Je begint op tijd en efficiënt aan een taak. De voorbereidingen zijn getroffen en de benodigdheden liggen klaar. * Emotieregulatie - Je gaat op een adequate manier met je emoties om en laat ze je functioneren niet belemmeren. * Volgehouden aandacht - Je kunt je aandacht langere tijd ergens op richten Taakinitiatie is de schroef. De schroef moet aangezwengeld worden, wil de boot gaan varen. Zo zorgt taakinitiatie ervoor dat je op tijd en effectief aan een taak begint. Emotieregulatie is de toerenteller van de boot. Bij een te hoog toerental ontstaat er schade, bij een te laag toerental slaat de motor af. Flexibiliteit is het roer van de boot

Paku paku: het spel en de executieve functies

 1. Taakinitiatie Het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op tijd, op efficiënte wijze. Planning/prioritering De vaardigheid om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook in staat zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is. Organisati
 2. Meer weten over de executieve functie Taakinitiatie? Lees hier meer. Je vindt er onder andere tips voor in de klas, een scorelijst, een filmpje, een TedTalk en spelletjes die je kunt spelen om de functie onder de aandacht te brengen in de groep
 3. Hieronder volgen 10 leuke oefeningen en spelletjes om samen met je kind te doen. Ze helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen van je kind. De opdrachten zijn het meest geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd, maar veel tips zijn ook toepasbaar voor jongere of oudere kinderen. 1
 4. uten spelletjes' voor in de klas. Als leerkracht kun je op bepaalde momenten van de dag in het lesschema een aantal
 5. Een spel dat iedereen wel kent. Het begint al met het uitdenken van een plan (planning) en daarmee wordt ook meteen je werkgeheugen getraind, want dat plan moet je onthouden. Door doelgericht gedrag hoop je je plan ten uitvoer te kunnen brengen, maar de kans is groot dat je flexibel moet zijn, omdat je tegenstander je zet dwarsboomt
 6. Taakinitiatie Problemen met taakinitiatie kunnen zichtbaar worden bij taken met een open einde. met een opdracht of Onvermogen om op efficiënte wijze zonder dralen met projecten te beginnen. Heeft aanmoediging nodig om te kunnen beginnen. iemand anders begint. Stelt langetermijn opdrachten uit. worden om met bekend

Taakinitiatie: executieve functies • Juf Maik

Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen. Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is. Organisatie: informatie en materialen ordenen. Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen. Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken Wat is Taakinitiatie? Taakinitiatie is het op tijd en op een e˜ ciënte manier aan een taak beginnen, wat wij uitleggen aan de hand van een schroef van een boot die de aandrijving verzorgt. Hulpzin voor het kind: Geef die schroef een zwengel! De volgende spelletjes geven kinderen de kans om te oefenen met de taakinitiatie Ontwikkelen via spel: Taakinitiatie is een vaardigheid die met veel spellen geoefend kan worden. Het spelen van spellen is een vanzelfsprekende manier om taakiniatie te oefenen. Kinderen leren beseffen dat het spelen van een spel ook betekent: het spel klaarzetten en na afloop het spel opruimen Ontwikkelen via spel: Reactie-inhibitie kan goed geoefend worden met spellen waarbij heel snel beslist moet worden en waarbij je heel goed in de gaten moet houden wat je doet. Er zijn veel spellen waarbij een kind zich eerst 'even moet inhouden' voordat het tot handelen over gaat. Het is bijvoorbeeld wel nodig om snel te reageren, maar wel o

Oefen Executieve Functies met de hele klas - groep 5-8

Berichten over Taakinitiatie geschreven door Webmaster. Tips voor (luister-)boeken, games, spelletjes en materialen over kindontwikkeling, onderwijs, opvoeding, gedrag en meer Bij de vier spelletjes zitten spelletjes om alleen te spelen, of om coöperatief in groep te spelen. Er zijn in totaal twee koffers voor het kleuteronderwijs, één voor het lager onderwijs, en één koffer voor het secundair (of hoger lager) onderwijs. Spelkoffer executieve functies KLEUTER 1 / Provinciaal Documentatiecentrum Atlas Executieve functies zijn meer dan de voorgaande 2 voorbeelden. Zonder er verder te veel op in te gaan, lijst ik even op welke andere belangrijke elementen behoren tot de executieve functies: respons-inhibitie, emotieregulatie, impulscontrole, plannen en organiseren, flexibel denken, werkgeheugen, taakinitiatie en aandacht Taakinitiatie Doelgericht gedrag Flexibiliteit Uit de comfortzone Zo is er een spel, Bausack, waarbij elke speler met veelvormige blokken een toren moet zien te bouwen. 'Een meisje speelde op safe, had alles onder controle. Ik vergeleek het met haar leven: als je zo leeft is het veilig, maar tegelijk voorspelbaar en misschien een beetje saai 35 spelletjes om de executieve functies bij leerlingen te trainen en versterken. Hulpmiddel (kaarten en handleiding) voor het versterken van de executieve functies: inhibitie, werkgeheugen, planning en organisatie, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, metacognitie en zelfmonitoring. Er zijn twee uitvoeringen: groep 1 t/m 4 en groep 5.

Executieve functies Archieven - Juffrouw Femk

spelletjes, gebruiksvriendelijk. Samen zijn we de uitdaging aangegaan. We geloven allebei in 'Let's inspire each other and create new things' en 'Samenwerken is elkaar versterken'. Ons product bestaat uit: • een praktische handreiking executieve functies • een bijbehorende bijlagekatern: • Groeikaarten • Groeiwe Taakinitiatie: • Geef aan het begin van de speelwerktijd 5 min. met de time-timer de tijd om de juiste plek te zoeken, de spullen te pakken die je nodig hebt en eventuele vragen te stellen. • Complimenteer kinderen wanneer ze meteen starten met hun taak. Planning/prioritering: • Leer kinderen een plan te maken voordat spel begint Taakinitiatie Op tijd en efficiënt aan een taak beginnen. Een leerling kan meteen na de instructie met de • Spel = Halli Galli • Spel = Vlotte geesten • Spel = Set • Spel = Kakkerlakkensalat • Spel = Halli Galli • Dansen/lopen door de ruimte of in rij lope Wanneer je het spel koopt ontvang je een code voor een extra gedeelte op de website van LerenlerenSchiedam. Hier vind je een beknopte startershandleiding met uitleg over de verschillende executieve functies en suggesties hoe je de kaarten kunt inzetten. Er worden suggesties geven voor gebruik in de groep en voor individueel gebruik

Speel je vaardig; executieve functies ontwikkelen met

Executieve functies - Taakinitiatie - Onderwijswereld-P

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies worden ook wel de uitvoerende aandacht genoemd Taakinitiatie: Het kind kan op eigen kracht beginnen aan een opdracht. Planning: Het kind kan zelf een plan maken om een opdracht af te maken. Organisatie: Het kind kan zijn omgeving ordenen en overzichtelijk houden. Timemanagement: Het kind kan zelf de tijd in de gaten houden en zich aan deadlines houden Camalot Jr. een groot succes bij beelddenkers. Voor beelddenkers is het goed om te werken met uitdagende spellen. Het is goed voor hun executieve functie opbouw, het leert ze dat stapsgewijs werken handig kan zijn én het verrijkt hun out-of-the-box denken. Elke maand plaats ik dan ook een recensie over een spel dat erg in trek is in de praktijk Taakinitiatie betekent niks meer dan beginnen zonder uitstel. En dan vooral aan vervelende taken. Het gaat echt om die dingen waar een kind tegenop ziet. Bijvoorbeeld het opruimen van speelgoed. Geen enkel kind zal zin hebben om zijn spel te stoppen, om op te gaan opruimen. Degene die het toch doen hebben een goed ontwikkelde taakinitiatie Executieve functies zijn vaardigheden (dingen die je voor elkaar kunt krijgen, die je doet of op kunt lossen) om taken uit te voeren, om een doel te kunnen bereiken. Dat kunnen hele simpele dingen zijn. Als je bijvoorbeeld een boterham wil maken moet je naar de keuken, weten waar het brood ligt, snappen wat je nodig hebt (bordje, mes), weten.

Het spel verloopt zoals hierboven beschreven, maar als iemand een kaart vraagt die niet gegeven kan worden, Taakinitiatie Metacognitie Flexibiliteit Reactie-inhibitie of impulscontrole Emotieregulatie Volgehouden aandacht, focus & concentratie Doelgericht doorzettingsvermogen Taakinitiatie: Niemand zegt wat ik moet doen, ik moet zelf iets verzinnen en beginnen. Een goede manier om in een natuurlijke setting deze vaardigheden te ontwikkelen is dus om naar te buiten gaan. Dat werkt voor de transfer veel beter dan alle oefeningen en spelletjes die ontwikkeld zijn voor deze vaardigheden Taakinitiatie, doorzetten, doelgerichtheid, concentreren, het werkgeheugen en metacognitie komen pas aan bod als het lesaanbod op maat is. Hoogbegaafde leerlingen hebben dus extra uitdaging nodig om deze vaardigheden te ontwikkelen. De inzet van spelletjes is hiervoor bijzonder effectief gebleken 7%. Op de volgende pagina's worden voor alle executieve functies kenmerken gegeven. Deze zijn oplopend in leeftijd. Start bij het invullen altijd bovenaan en selecteer alle opties die door het kind beheerst worden of zichtbaar zijn. Per executieve functie wordt een globale leeftijdsindicatie gegeven. Het is ook niet meer dan een globale indicatie Taakinitiatie en organisatie, maar ook de andere overgebleven vaardigheden ontwikkelen zich volgens Dawson en Guare pas tussen de voorschoolse en vroegschoolse periode Ontwikkelen via spel: Reactie-inhibitie kan goed geoefend worden met spellen waarbij heel snel beslis

Doornroosje Deluxe: de spelregels. In tegenstelling tot veel Smart games bevat het uitdagingenboekje twee zijdes. Een met opgaven voor kinderen vanaf 3+ en een versie waarin kinderen vanaf 5+ mee aan de slag kunnen. Daarnaast bevat het spel, een verhaaltjes boek, een doolhofingang, 4 doolhofgrondplaten, een draak, een kasteel, een prins en een. Leren plannen en vooruit denken Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven - oktober/november 2010 We staan er -gelukkig- niet altijd bij stil, maar het doorlopen van een gewone dag vraagt om enorm veel planning, keuzes maken, beoordelen van plannen en keuzes en op basis daarvan doelgericht handelen Timemanagement Taakinitiatie Metacognitie Doelgericht gedrag Flexibiliteit De tabel hieronder geeft de volgorde weer waarin de verschillende vaardigheden zich ontwikkelen, het bevat definities en geeft voorbeelden van de betreffende vaardigheid bij jongere en oudere kinderen. 1 Binnen ICF valt dit onder de 'hogere cognitieve functies'

Executieve functies Juf Anke kleuter

6 leermiddelen gevonden over taakinitiatie, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen De spelletjes duren niet lang, dat maakt het fijn om even tussendoor te spelen. Toon meer. 14 99. Op voorraad Select. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis Verkoop door bol.com In winkelwagen. Gratis verzending door bol.com vanaf.

tips, spelletjes en een logboek. Kijk naar de kroon van het brein om te zien welke onderwerpen belangrijk zijn voor jouw zelfsturing. Bespreek met iemand thuis welke dingen jullie thuis lastig vinden. De volgende bladzijde kan Taakinitiatie Ik begin op tijd met een taak Speel je vaardig Junior. January 2 ·. Hij is bijna klaar . Aan de slag met spellen om executieve functies en taal te oefenen. Zo tof! #voorschoolseeducatie #vroegschoolseeducatie #kinderdagverblijf #p #kl #spelletjes #executievefuncties #taalontwikkeling #spelendleren. 44 Educatie. De Spelbinder kan ook een educatief pakket voor scholen aanbieden. Met een spelvorm iets leren, is één van de meest effectieve manieren om vaardigheden te verbeteren. Door het spelen van spellen kun je een aantal vaardigheden en executieve functies verbeteren. Afhankelijk van het type spel, komen de volgende vaardigheden en. Metafoor 'Wijzer in Executieve Functies (WiEF)' In WiEF worden de executieve functies op een makkelijke manier uitgelegd. Het zijn er zeven. Welke zeven executieve functies iedereen heeft wordt uitgelegd aan de hand van een praatplaat van een boot. De verschillende onderdelen van de boot worden me

Taakinitiatie: het vermogen om zonder dralen aan een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze. Planning; de vaardigheid om een plan te maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Organisatie; het vermogen om systemen te ontwikkelen en te onderhouden om op de hoogte te blijven van info. Of benodigde materialen Executieve functies spelletjes. Hiermee trainen kinderen op een speelse manier hun executieve functies door het spelen van spelletjes. Werken met WiEF. Voordat je start met WiEF, is het belangrijk om de handleiding te lezen. Hierin staan de stappen uitgewerkt: Lees de handleiding, zodat je de verschillende executieve functies voor ogen hebt

spel. omschrijving: Pittig coöperatief spel voor de bovenbouw / middelbare school. Spelers kiezen een rol en werken samen om een brand te bestrijden en slachtoffers te redden. Spelers geven elkaar informatie, die informatie moeten ze vervolgens combineren om de juiste kaarten te kiezen TAAKINITIATIE Wat is Taakinitiatie? Taakinitiatie is het op tijd en op een efficiënte manier aan een taak beginnen, wat wij uitleggen aan de hand van een schroef van een boot die de aandrijving verzorgt. Hulpzin voor het kind: 'eef die schroef een zwengel! De volgende spelletjes geven kinderen de kans om te oefenen met de taakinitiatie

Wijzer in Executieve Functies - Handige kaartenset

Naarmate je het spel beter kent, ga je steeds beter nadenken over wat je gaat zeggen. Het mag niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk. Dus eerst denken, dan zeggen (responsinhibitie) Het bleek al snel dat dit spel ook een beroep doet op taakinitiatie en volgehouden aandacht. www.speeljevaardig.n Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen. Het verbeteren van de executieve functies kan ook door buitenschoolse activiteiten zoals 'martial arts', mindfulness, sport en muziekonderwijs Taakinitiatie. Het vermogen om zonder te dralen aan een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze Spelletjes. Het spelen van spelletjes draagt bij aan het ontwikkelen van de executieve functies. Spelletjes die bijdragen aan een volgehouden aandacht zijn spelletjes waarbij een goede focus nodig is. Denk hierbij aan spelletjes als Dokter Bibber, Mikado, Jenga en Make 'n break

Executieve functies - SL

 1. Taakinitiatie Doelgericht gedrag Metacognitie Organisatie Werkgeheugen Volgehouden aandacht Planning/ prioritering Flexibiliteit Timemanagement. Inleiding •Afspraken van een spel begrijpen (bijvoorbeeld wachten op je beurt) en zich er ook aanhouden. •Wachten op de beurt
 2. Taakinitiatie Je gaat direct beginnen met een taak en je hebt alles bij de hand en je hebt alles efficiënt ingedeeld. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van spelletjes en overige materialen gegeven die we in kunnen zetten bij het ontwikkelen van de executieve functies
 3. - taakinitiatie - flexibiliteit - doelgericht doorzettingsvermogen. We doen spelletjes en praten heel veel. Ik vind school nu leuker. - Hoogbegaafde jongen (6 jaar) Zonder Yvonne waren we waarschijnlijk door school overrompeld en waren we nooit daar gekomen waar we nu met onze zoon staan
 4. Taakinitiatie: het vermogen op op tijd en op een efficiënte manier aan een taak te beginnen. Planning: de vaardigheid om een plan te maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien; Organisatie: vermogen om een systeem te ontwikkelen en te onderhouden om op de hoogte te blijven van informatie of benodigde materialen
 5. Executieve functies. Er zijn 11 belangrijke breinfuncties in onze prefrontale cortex die erg belangrijk zijn bij het leren. Organisatie, planning, tijdsmanagement, werkgeheugen, taakinitiatie, metacognitie, cognitieve flexibiliteit, reactie-inhibitie of impulscontrole, emotieregulatie, volgehouden aandacht en doelgericht doorzettingsvermogen
 6. Hoofdstuk 7A: Theorie Executieve functies Slimme kl lukt het lang niet altijd om datgene wat ze willen of kunnen ook in praktijk te brengen. Wel de ideeën hebben om een complex bouwwerk te maken, maar niet in staat zijn om dit ook helemaal af te maken. Of bedacht hebben wat je straks in de huishoek [

Je brein bewust sturen, dat is wat je doet als je jouw, met een moeilijk woord 'executieve functies', gebruikt. Het is heel belangrijk om bewust met deze processen om te leren gaan. Maar met kinderen aan de slag gaan rond 'Executieve Functies', dat klinkt toch wel héél erg zwaar. Daarom hebben de auteurs van Breinhelden, Belinda. Daarnaast kun je ook de folders over leer- en onderwijsbegeleiding vinden en een grote variatie aan downloads bij bijvoorbeeld de Wijzers en de Oplossing in de Klas, maar ook voor het Voortgezet Onderwijs. Om de PDF bestanden te kunnen gebruiken en digitaal in te vullen vind je onderaan deze pagina meer uitleg Homepage. Welkom bij De Dondersteen! Wij verkopen bord- en kaartspellen, houten speelgoed, puzzels, kinderboeken en educatieve materialen. Wilt u advies, zoekt u iets speciaals, wilt u meer weten? Stuur ons een bericht of bel even! Let op! Deze website is net online gegaan en er zitten nog wat bugs in. We werken hier hard aan Executieve functies worden binnen de ergotherapie altijd gekoppeld aan dagelijkse activiteiten. De executieve functies zijn hogere cognitieve processen, oftewel processen in de hersenen, die nodig zijn om activiteiten goed te plannen, te sturen en uit te kunnen voeren

Deze spelletjes zijn terug te vinden in de doosjes: Wijzer in executieve functies. TAAKINITIATIE De schroef: De leerlingen beginnen meteen aan de taak. Ze worden aangedreven. EMOTIEREGULATIE De toerenteller: Om op een goede manier taken te voltooien. FLEXIBILITEI 11-apr-2017 - De cognitieve functies van Emiel van Doorn in de omgekeerde piramide vor De locatie van de executieve functies is het aller voorste deel van de frontale kwabben (prefrontale schors). Deze frontale kwabben houden verband met de hogere cognitieve functies (waaronder metacognitie, complexe planning en besluitvorming), geheugen en sociale interacties. Gezamenlijk worden deze operaties de executieve functies genoemd 21-aug-2020 - Bekijk het bord Executieve functies van Karen Bas op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, sociale vaardigheden, studievaardigheden

Aandacht voor executieve functies in de bovenbouw

Spel -je s g etallen en e, n n 1. •Taakinitiatie •Emotieregulatie •Responsinhibitie •Flexibiliteit •Volgehouden aandacht •Timemanagement •Metacognitie •Doelgericht gedrag Executieve vaardigheden bij spellen spelen: •Werkgeheugen •Planning prioriterin De volgende spelletjes geven kinderen de kans om te oefenen met de taakinitiatie Taakinitiatie Het vermogen zelfstandig aan een taak te starten en deze zelfstandig en efficiënt uit te voeren. Zwakke taakinitiatie: Wanneer er sprake is van een zwakke taakinitiatie zien wij dat kinderen niet kunnen starten met een taak Executieve functies: sla er niet in door! Binnen het onderwijs, de opvoeding en de coaching zijn we veel bezig met de ontwikkeling van executieve functies. Het feit dat we er heel bewust mee bezig zijn is alleen maar goed. Toch mogen we met zijn allen wel oppassen dat we er niet in doorslaan. Natuurlijk zijn we het eens dat een kind over. Executieve functies. 'Om op school en in de maatschappij te functioneren, redeneringen op te bouwen, problemen op te lossen of te plannen, heb je goed ontwikkelde executieve functies nodig. Ze zorgen ervoor dat je je gedrag, je emoties en gedachten kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet met die skills geboren, maar kunnen ze vanaf.

Executieve functies met de auto-metafoor ( ZONNESTEEN ) - YouTube | Auto, Kinderen, Educatie

10 oefeningen: vergroot het zelfvertrouwen van je kind

Spel •Welke EF moet je inzetten bij dit spel? Hoogbegaafdheid en executief functioneren drs. •Aandacht •Planning en taakinitiatie •Responsinhibitie •Cognitieve flexibiliteit •Werkgeheugen Hoogbegaafdheid en executief functioneren drs. Nathalie van Kordelaar . Hoogbegaafdheid en executief functioneren drs Alle coaches, begeleiders en remedial teachers willen met kinderen in gesprek. Dat is onze drijfveer voor het ontwikkelen van gesprekskaarten over executieve functies (EF). Door in gesprek te gaan met elkaar kom je er achter welke hulpvraag er speelt en kun je samen inzichtelijk maken wat er al goed gaat en wat er beter kan Executieve functies: Taakinitiatie September 2020 - Les met 14 slides door Schoolblocks Studievaardigheden Mentorles Middelbare school vmbo k, g, t, mavo, havo, vwo Leerjaar 1- Naast dat dobble leuk is om te spelen, is het ook nog eens goed voor de sociale vaardigheden en de executieve functies. Met dit reactiespel train je namelijk de volgende EF: doelgericht doorzettingsvermogen, volgehouden aandacht, taakinitiatie, emotieregulatie en organisatie. Het spel is het best geschikt vanaf groep 6 (qua taalgebruik)

Executieve functies oefenen met kl, groep 3 en groep

Taakinitiatie (Starten) Zonder dralen aan een taak beginnen Taakjes waar kinderen niet zelf om hebben gevraagd, bv. - Ochtendritueel - Avondritueel - Klusjes Stoppen met wat je aan het doen bent Om een instructie van een volwassene op te volgen Ontwikkeling bij jonge kinderen D. Smidts, 200 POC378 Pokemon USA Booster Steam Siege Eén pakje Pokémon kaarten uit de Steam Siege Serie. In een pakje zitten tien kaarten + een kaart met een code om het spel online te spelen. Daarnaast is er ook een kans dat er een EX kaart in zit De spelletjes zijn eenvoudig en vragen weinig materiaal (bv. kussens, veertjes, ballonnen en schuim). Zowel voor de weinige kleine illustraties als voor de tekst is een blauwe kleur gebruikt. Bevat een register. De kaartjes op zes dubbele bladzijden achterin voor een spel kunnen ook worden gedownload

Ik wil graag een spel spelen! Het belang van spellen. Gisteren liep ze weer enthousiast bij mij binnen. Lisa. Gaan we weer een spel doen please? Die van vorige week weet je nog Jacqueline, toen ik bijna had gewonnen In de 11 jaar die ik nu werk als kinder-en jeugdtherapeut gebruik ik spellen regelmatig bij mijn werk Beschrijving Planbord Kind: De Goed Bezig Planner. De weekplanner is heel praktisch in gebruik en kan overal in huis worden neergezet of worden opgehangen aan het touwtje wat bovenaan het bord is vastgemaakt. Het bord is 40 centimeter breed en 30 centimeter hoog, en 0,5 centimeter dik.Het bord wordt geleverd met een pennetje waarmee bijvoorbeeld de naam van het kind worden geschreven

De leukste '2-5 minuten spelletjes' voor in de klas Mens

Als je je er bewust van bent waarom je bepaalde gedragingen moet stimuleren, kun je daar nog beter rekening mee houden. De Poster Executieve functies helpt om samen met de kinderen het doelgerichte gedrag te bespreken. Uitvoering: A1 poster staand, 60 x 84 cm Gesprekskaarten Executieve Functies aanvulset kinderen vanaf 7 jaar. Deze aanvulset kun je gebruiken naast de basisset gesprekskaarten executieve functies. Deze set bevat 66 kaarten. Per executieve functie zijn er 5 stellingen die te gebruiken zijn voor kinderen vanaf 7 jaar. Daarnaast is er van iedere executieve functie een categoriekaart Taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak) Het lijkt misschien eenvoudig, maar voor sommige kinderen is het kiezen van een spel uit de kast, het klaarzetten en daadwerkelijk beginnen aan een spel al een hele uitdaging. Bij een opdracht zullen ze doelgericht aan de gang moeten gaan en belangrijke zaken van onbelangrijke zaken moeten scheiden ADHD / ADD en motivatie. Als je ADHD hebt, werkt je brein echt anders. Het starten en afmaken van saaie, langdradige en vervelende taken is echt lastiger! Dat komt door een andere bedrading in je brein. Hierdoor kunnen we onze executieve functies minder goed toepassen, zoals het starten en afmaken van taken Kern: taakinitiatie, planning, aandacht richten en volhouden, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie, zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit Kern: door spel en drama, muziek en beweging, voorgelezen worden en 'praatjes maken', leren jonge tweedetaalverwervers spelenderwijs de Nederlandse taal