Home

Archeologisch onderzoek Rotterdam

Archeologisch onderzoek Laarveld voor bouwrijp maken - Regio Online

Wij voeren alle soorten archeologisch onderzoek uit: Opgraving, Proefsleuven, Booronderzoek, Bureaustudie. 010-7370931 06-26409079 noordsingel 117 - 3035 em rotterdam rotterdam @archeologen.co het rapport moet zijn opgemaakt door een officieel archeologisch onderzoeksbureau; ook moet het rapport zijn goedgekeurd door de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam; het rapport stuurt u bij de aanvraag mee; Het is het beste om contact op te nemen met de gemeente vóór u een rapport laat opstellen. Niet in alle gevallen is onderzoek nodig Rijkswaterstaat doet vooraf bij een project archeologisch onderzoek. Er wordt dan gekeken of er archeologische resten in de grond zitten. Bij de A16 Rotterdam is er onder andere een rivierduin uit ca. 10.000 voor Christus gevonden. Het onderzoeken van de grond naar archeologische resten gebeurt stapsgewijs

Hollandia Archeologen archeologisch onderzoek en advie

 1. Rotterdam Markthal Archeologisch onderzoek Bewoningssporen en vondsten uit de Romeinse tijd en de prestedelijke periode (10e-11e eeuw); zes opeenvolgende huizen op terpophogingen in de nederzetting Rotta Bewoningssporen en vondsten uit de stedelijke periode (14e-18e eeuw); de bedijking van en de bewoning op het voormalige Westnieuwland in Rotterdam
 2. Over de Spreker. Van Rotta tot Roffa - Archeologisch onderzoek in Rotterdam. Over de spreker: Maaike Sier studeerde Pre- en Protohistorie aan de Faculteit der Archeologie in Leiden. Na haar studie is ze in 1993 gaan werken voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en vervolgens voor ADC-Archeoprojecten (Amersfoort), een bedrijf in de archeologie
 3. Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 rotterdam@econsultancy.nl Routeplanner Vestiging Overijssel Wilhelm Röntgenstraat 7a 8013 NE Zwolle 038 - 7820540 zwolle@econsultancy.nl Routeplanne
 4. De archeologen in de gemeente Rotterdam dragen zorg voor het bodemarchief van de stad. Zij doen archeologisch onderzoek (opgravingen), maar ook vooronderzoek in de vorm van grondboringen, proefsleuven en bureaustudies. Daarnaast treedt het BOOR op als adviseur voor een aantal gemeenten in de regio rondom de stad
 5. Wij zijn dé specialist in archeologisch onderzoek in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten! 030-7620705 informatie@transect.n
 6. Rotterdam - Voordat Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam kan aanleggen, is het nodig eerst archeologisch onderzoek te doen op de locatie van de nieuwe weg. Bijzondere vondsten worden waar mogelijk naar boven gehaald voordat de realisatie van start gaat

Het doel van de Rotterdamse archeologie is: (1) te zorgen voor het behoud van archeologische waarden ter plaatse in de bodem; (2) te zorgen voor de documentatie van archeologische waarden indien behoud ter plaatse niet mogelijk is; (3) te zorgen dat de resultaten van het archeologisch onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden Wij leveren onafhankelijk advies en zijn bevoegd voor het uitvoeren van alle vormen van archeologisch (veld)onderzoek in Nederland. Dit kan een archeologisch bureauonderzoek zijn, een booronderzoek, een proefsleuf, een opgraving of een archeologische begeleiding van de bouwwerkzaamheden Archeologisch onderzoeksbureau. U kunt van ons een professioneel en efficiënt uitgevoerd onderzoek verwachten. De voortgang van uw project verliezen we daarbij niet uit het oog. De adviezen en archeologische rapporten zijn duidelijk, onze oplossingen goed doordacht. Bedrijven, overheden en particulieren kunnen bouwen op ons archeologisch advies In opdracht van Woonstad Rotterdam heeft Grontmij in de periode september 2012 een archeo-logisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het plangebied Jaffa-Zuid. In het plangebied zal woningbouw plaatsvinden. Hiertoe zal een gebied met een oppervlakte van 2,8 ha bebouwd worden

Een bijdrage leveren aan de kennis over het verleden van Rotterdam door de uitvoering van archeologisch (veld)onderzoek; De beleving en aantrekkelijkheid van de stad vergroten door het archeologisch verhaal te vertellen en te tonen aan scholieren, inwoners en toeriste Rotterdam-Noord, de thuishaven van BOOR, het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam dat dit jaar dus een halve eeuw bestaat. Wie verwacht dat je in dit jubileumjaar het jubilerende hoofdkwartier van deze archeologische dienst aan de Ceintuurbaan onmiddellijk zou kunnen herkennen aan vlaggen, slingers, goudgekleurde bordjes met 50 in laurierkransen en dergelijke, komt. Archeologisch onderzoek op het Imelda-terrein in Schiedam a05769 Rotterdam-RandstadRail: Archeologisch Onderzoek 4 Statenweg 29385: a06534 Rotterdam /Schiedam 23171: a05652 Rotterdam Kandelaarweg a05773 Brielle Slagveld 19 28195: a05646 Vinex-locatie Midden-IJsselmonde a05760 Rotterdam Tjalklaa 26120: a05563 Kartering Voorne 1994-199 De Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam is gebaseerd op de Archeologische Kenmerkenkaart Rotterdam. Voorts bevat de kaart de Archeologisch Belangrijke Plaatsen behorende bij de Monumentenverordening Rotterdam 2003. De kaart geeft verder de archeologische waarden en verwachtingen voor het hele gemeentelijke grondgebied van Rotterdam. Behalve de archeologische waarden en potenties geeft de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam - in grote lijnen - ook aan welk. Archeologisch onderzoek aan het Rotterdam) ArcheoMedia BV, Postbus 333, 2910 AH Nieuwerkerk aan den IJssel, tel.: 010-2582 360; fax: 010-2582 325. RAPPORT A15-020-I/A15-059-I Archeologisch onderzoek aan het Toepad 120 (Van Ghentkazerne) te Rotterdam (gemeente Rotterdam) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen en bemonstering.

Omgevingsvergunning archeologie Rotterdam

Archeologie - A16 Rotterda

 1. Bij archeologisch onderzoek tijdens de verbouwing van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland zijn zes eeuwenoude graven ontdekt. Eén van de graven is zelfs helemaal intact. Archeoloog Jeroen Ras.
 2. Een bijdrage leveren aan de kennis over het verleden van Rotterdam door de uitvoering van archeologisch (veld)onderzoek; De beleving en aantrekkelijkheid van de stad vergroten door het archeologisch verhaal te vertellen en te tonen aan scholieren, inwoners en toeristen
 3. Oud Beijerland - Bij het archeologische onderzoek tijdens het uitgraven van de bouwput voor de werkzaamheden van de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland is een bijzondere vondst gedaan.Archeologen vonden 6 graven uit einde van de 16e of 17e eeuw. Eén graf bleek bijna volledig intact. Het gaat om 6 graven, die als gevolg van eerdere graafwerkzaamheden, voornamelijk.
 4. Voordat Rijkswaterstaat de verlenging van de A16 in Rotterdam kan aanleggen, is het nodig eerst archeologisch onderzoek te doen op de locatie van de nieuwe weg. Bijzondere vondsten halen we waar mogelijk naar boven voordat de realisatie van start gaat. We voeren nog dit jaar op 4 locaties aanvullend archeologisch onderzoek uit. Voor de realisatie [
 5. De oudste kookpot van de middeleeuwse stad Rotterdam werd in 1990 ontdekt bij het archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel. Aan de voet van de dam, die in 1270 werd aangelegd, werd deze zogenaamde kogelpot gevonden, diep in de geul van de Rotte. De pot dankt zijn naam aan de bolle vorm
 6. Het onderzoek naar de archeologie van de Lage Landen heeft diepe wortels in de Leidse Universiteit. Bij de aanleg van de Betuweroute zag de Universiteit de kans om deel te nemen aan twee opgravingsprojecten. Om dit te faciliteren is destijds het archeologisch opgravingsbedrijf Archol opgericht

Arnold Carmiggelt De 'Koningsterp' van Wijnaldum de Friese elite in de vroege Middeleeuwen Verslag van de opgraving in de koningsterp van Wijnaldum in het westen van de provincie Friesland in de jaren 1991-1993 WIJ HELPEN U MET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK. Hollandia archeologen helpt u met elke opdracht op het gebied van de archeologie: of dit nu opgravend onderzoek, inventarisaties, inhoudelijk advies of of uw helpende hand in de wet- en regelgeving is, wij doen dit met kennis van zaken, efficientie en een achtergrond van jarenlange ervaring

Het onderzoek uitgevoerd in het kader van de vergunningprocedure is (Omgevingsvergunning) voor de aanleg van een stalen damwand langs de oostelijke oever van de Delftse Schie, ter plaatse van de Delftweg te Rotterdam (Gemeente Rotterdam) en de Rotterdamseweg te Schipluiden (Gemeente Midden-Delfland) Tevens voert I-GWR directie over de uit te voeren deelprojecten. Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) is, onder leiding van A.J. Guiran, vanaf 2000 bij het project betrokken voor de archeologische begeleiding en voor het meewerken aan het onderzoek naar technische obstakels in de ondergrond

In 1994 heeft Archeologie Rotterdam (BOOR) onderzoek uitgevoerd in de bouwput van de Crédit Lyonnais-bank aan de Korte Hoogstraat. Op deze locatie heeft oorspronkelijk de Schiedamse Poort gestaan. Dit anker is bij deze opgraving gevonden en dateert uit de periode 1800-1900. Het is gemaakt van ijzer en is 81.0cm lang en 52.0cm breed - Rotterdam : Archeologie Rotterdam (BOOR), 2020. - (Archeologie in Rotterdam ; 4). Over de 'punter', een bootje uit 1270 dat gebruikt werd bij het sluiten van de dam in de Rotte en in 1991 gevonden werd bij archeologisch onderzoek. Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de expositie 750 jaar Rotte. De vroegste geschiedenis van Rotterdam. Arnold Carmiggelt is sinds 1 maart 2009 hoofd van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam. Archeologie Magazine praat met hem over de geschiedenis van Rotterdam. En de archeologische vondsten aan de hand waarvan je over die geschiedenis kunt vertellen

Bij de bouw van de Markthal hebben de archeologen van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) in 2009 en 2010 ruim baan gekregen bij het blootleggen van de historie van Rotterdam. Bij dit archeologisch onderzoek zijn talrijke bewoningssporen gevonden en vele honderden vondsten gedaan, die samenhangen met de pre-stedelijke nederzetting. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR).^ De sluis uit het spoortunneltracé, feitelijk gaat het om twee boven elkaar gelegen en opeenvolgende sluizen, is uit archiefbronnen niet bekend. Op grond van archeologisch en dendrochronologisch onderzoek moet d Hollandia is gecertificeerd voor alle archeologische werkzaamheden. Hollandia Archeologen Tuinstraat 27A 1544 RS Zaandijk 075 622 49 57 06-18718979. info @archeologen.com Archeologie Rotterdam (BOOR) Archeologie Rotterdam (ook bekend als BOOR - Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) beheert en onderzoekt de resten van het verleden in de bodem. Door alles te bestuderen komen we meer te weten over hoe onze voorouders leefden, wat ze aten, hoe ze woonden en welke kleren ze droegen

Hoek was namelijk al in dienst van de gemeente Rotterdam, als technisch ambtenaar A. Het stadsbestuur nam het advies ter harte en Hoek kreeg archeologie in zijn taakpakket. Hoek en Vlaardingen. Hoek was gefascineerd door de middeleeuwen. In de omgeving van Rotterdam onderzocht hij talloze locaties die mogelijk een middeleeuwse oorsprong hadden Archeologie in Rotterdam Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van een door het Rijk verleende opgravingbevoegdheid. Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) is de eerste gemeentelijke archeologische instelling in Nederland van een initiatief van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), een goed idee om uitgebreider stil te staan bij prehistorische vondsten afkomstig uit de Noordzee (Peeters & Momber, 2014; Amkreutz et al., 2016). Enerzijds komt dat omdat de focus van ons vakgebied op de mens e archeologisch onderzoek Kwadijkerpark te Purmerend Opdrachtgever BRO Amsterdam Rhijnspoorplein 38 1018 TX Amsterdam Rapportnummer 6571.001 Versienummer 1 1 Datum 5 juni 2018 Vestiging Zuid-Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 rotterdam@econsultancy.nl Opsteller drs. A.J. Wullink Paraaf Kwaliteitscontrole drs. A.H. Schutte.

Wat is de KNA? De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) bestaat uit een aantal protocollen die ieder een deel van het archeologisch werk beschrijven. De KNA-protocollen bevatten de minimale inhoudelijke en ambachtelijke eisen die worden gesteld aan archeologische werkzaamheden van inventariserend onderzoek tot aan depotbeheer (het bewaren van archeologisch vondstmateriaal) De krachtens de Monumentenverordening Rotterdam 2010 aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten en de krachtens de Archeologieverordening Rotterdam 2009 aangewezen en geregistreerde archeologisch belangrijke plaatsen zijn aangewezen en geregistreerd als gemeentelijk monument overeenkomstig de bepalingen van deze verordening Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam 1 PROGRAMMA VAN EISEN Dit Programma van Eisen (BOOR PvE2013031) verwoordt de eisen van de bevoegde overheid aan het archeologisch onderzoek in de hieronder gedefinieerde zes onderzoeksgebieden in het plangebied '150 kV kabeltracé' in de gemeente Bernisse Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel van het plangebied op te stellen. Het verwachtingsmodel is gebaseerd op bronnen over bekende of verwach-te archeologische waarden in en om het plangebied Title: HSL: AAO-dataset vindplaats 37 : Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het trace van de Hogesnelheidslijn-Zuid/A16, vindplaats 37, Rotterdam, Overschiese Kleiwe

Archeologisch onderzoek in en om stadhuis Bolsward - Regio OnlineGeen archeologisch onderzoek naar oorspronkelijke Wilhelminasluis Vianen | Utrecht | AD

Rotterdam Markthal Archeologisch onderzoek - EAS

Archeologische resten uit deze periode zijn in een groot deel van de Rotterdamse binnenstad, door het bombardement op 14 mei 1940 en de opruimwerkzaamheden daarna, nauwelijks bewaard gebleven. Tussen oktober 2012 en maart 2013 vond het archeologisch onderzoek plaats naar de ligging en de opbouw van de dijk en de ontwikkeling van de stedelijke bewoning vanaf de 14e eeuw De oudste opgravingsdocumentatie die is voortgekomen uit archeologisch onderzoek gaat terug tot 1947. De collectie bestaat voornamelijk uit vondsten als aardewerk, glas, bot en metaal. Een klein deel van de collectie bestaat uit voorwerpen van organisch materiaal, zoals leren messcheden, houten voorwerpen en visfuiken van dunne takken Archeologie in het traject van de Rotterdamsebaan. De afdeling Archeologie doet sinds 2014 archeologisch onderzoek op de plaats waar de Rotterdamsebaan wordt aangelegd. In de afgelopen periode is nieuwe informatie over het verleden naar boven gekomen, vooral over de Romeinse tijd en de late middeleeuwen. Archeologen willen een samenhangend. 3.1 Archeologie 3.1.1 Beleidskader Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van een door het rijk verleende opgravingsbevoegdheid. Het doel van de Rotterdamse archeologie is: (1) te zorgen voor het behoud van archeologisch Rotterdam, een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een drietal locaties ter plaatse van de Vondelingenplaats in het havengebied van Rotterdam. De directe aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om binnen he

Gemeente Rotterdam Archeologie (BOOR): drukkosten Groot Graafboek € 5.925,40 2014: Gemeente Nissewaard: informatiepaneel archeologiepark in Kreken van Nibbeland € 2.385,- 2013: BOOR: Dendrochronologisch onderzoek / essencurve Rotterdam Markthal € 1.996,50. Nieuw boek archeologie in Rotterdam. Het BOOR wil graag de resultaten van archeologisch onderzoek in Rotterdam toegankelijk maken voor het grote publiek. De nieuwe publieksreeks 'Ontdek! Archeologie van Rotterdam' is daarvoor ontwikkeld Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) thematisch programma 'Archeologie telt. Op weg naar toekomstbestendig archeologisch onderzoek' is gericht op onderzoek waarbij innovatieve (en/of conventionele) methoden en technieken worden ingezet voor vragen die in de archeologie centraal staan en dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een kennisketenbrede duurzame onderzoeksinfrastructuur

Van Rotta tot Roffa- - Archeologisch onderzoek in Rotterda

 1. Archeologie onderzoekt oude culturen door bestudering van materiële resten in en boven de grond. Aan de UvA wordt onderzoek gedaan naar de regio's Noord-West Europa - met extra aandacht voor de eigen stad - en het Middellandse zeegebied, vanaf de tijd met geschreven bronnen. In het onderwijs worden disciplines als (kunst)geschiedenis, sociologie en aardwetenschappen geïntegreerd
 2. Tijdens archeologisch onderzoek op de site van de Rotterdamse Markthal werd voor het eerst een volledige terp opgegraven. Op die locatie bleek dat er zeker drie huisterpen stonden met op ieder twee huizen, die ongeveer tussen 925 en 1060 na Christus zijn gebouwd
 3. Archeo-software - RAAP Archeologie | Erfgoed | Cultuurhistorie. Archeologische software. Automatisering en digitale gegevensverwerking zijn niet meer weg te denken uit de archeologische onderzoekspraktijk. Omdat de bestaande programmatuur niet altijd goed aansluit op de dagelijkse praktijk en specifieke vragen van archeologische gebruikers.
 4. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen voor Archeologie aan de Saxion Hogeschoo
 5. 1 BOORnieuws Nieuwsbrief nr. 13 van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam winter 21 29: Een jaar uit het vijftigjarig bestaan van BOOR Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) bestaat dit jaar vijftig jaar. Met de oprichting in 196 werd Rotterdam de eerste gemeente van Nederland met een eigen archeologische dienst. De werkzaamheden van het BOOR beperkten zich.

1 Antea Group Archeologie 2017/7 KTM, Vondelingenplaats, Rotterdam definitief revisie februari 2017. 2 KTM, Vondelingenplaats, Rotterdam definitief revisie februari 2017 Auteur P.C. Teekens Opdrachtgever Petroleumweg KD Rotterdam datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave definitief J. Bastiaans M.T.J. Pronk. 3 Inhoudsopgave Blz. . Administratieve gegevens 1 Samenvatting 2 1. Archeologisch onderzoek naar Romeinse opgraving in Poeldijk afgerond. In Poeldijk is vrijdag een belangrijk archeologisch onderzoek afgerond. Dat meldt wethouder Piet Vreugdenhil 4.8.1 Beleidskader. Door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is ten behoeve van het bestemmingsplan een archeologieparagraaf opgesteld ('Harga-Bijdorp; archeologie'; versie juni 2012). De gemeente Schiedam heeft een archeologisch beleid en beleidsinstrumenten ontwikkeld, waaronder de beleidsnota Archeologische Monumentenzorg.

Bij het project rond de A16 bij Rotterdam kon het bureau na het verkennend en karterend veldonderzoek 4 mogelijk waardevolle archeologische vindplaatsen in het gebied aanwijzen. Als het karterend onderzoek is afgerond en archeologische resten heeft opgeleverd, is de volgende fase bij dit soort projecten meestal het graven van waarderende proefsleuven gevolgd door opgravingen Archeologie Rotterdam (team Beheer en Beleid) heeft een Programma van Eisen voor de uitvoering Het archeologisch onderzoek is gericht op zowel een onbelemmerde inrichting van het gebied, als op een zorgvuldig beheer van het archeologisch erfgoed. 2. RESULTATEN BUREAUONDERZOE Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Ceintuurbaan 213b 3051 KC Rotterdam . COLOFON Titel Rotterdam Tankterminal Europoort West. Zonder verder archeologisch onderzoek kan worden gestart met de voorgenomen werkzaamheden. Deze aanbeveling is nadrukkelijk beperkt tot de aanleg van de tankterminal Wijwaterbak, faience, productie Delft (1700-1750), IHS met Kruis omgeven door drie engelen in reliëf gevonden bij opgraving Kazerneplein (1997) in Gorinche

Ruimte maken voor verbreding A20 bij Vlaardingen | Maassluis24

Archeologie in Rotterdam. 239 likes · 3 talking about this. Communit Rotterdam Timmerhuis. Archeologisch onderzoek tussen Rodezand en Haagseveer. Een dijk uit de 13e eeuw en de stedelijke ontwikkeling vanaf de 14e eeuw. BOORrapporten 541. p. 454-474. Sebastiaan Ostkamp. VoorwoordIn dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het archeologisch onderzoek op de locatie Timmerhuis in Rotterdam

adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. Auteur T. Nales Versie Eindversie Projectcode 21010051 Datum 04-03-2021 Opdrachtgever C. van Zandwijk Uitvoerder Transect b.v. Overijsselhaven 127 3433 PH Nieuwegein Onderzoeksmelding 4950318100 Bevoegde overheid Gemeente Ridderkerk Adviseur namens gemeente Archeologie Rotterdam (BOOR Baan ✓ Junior projectleider archeologie - Rotterdam op Werkzoeken.nl. ✓ Junior projectleider archeologie - RotterdamKrijg jij energie van archeologische begeleidingen en gravend onderzoek? Vind jij het een uitdaging om met behulp van onze verschillende dienstverleningen veelzijdige. - BOORbalans 3: Archeologisch onderzoek in het tracé van de Willemsspoortunnel te Rotterdam Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan

Archeologische opgraving Econsultanc

 1. archeologisch onderzoek: een noodbegeleiding Non-Fictie Nederlands, 10 bl., [4] bl. pl, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam,.
 2. Ook het onderzoek van de oudere perioden in Zuid-Holland levert nog steeds nieuwe en onverwachte details op. De voortdurende stroom van bouw- en graafprojecten in deze hoogdynamische provincie zal er de komende jaren beslist voor zorgen dat het aan intrigerende objecten niet ontbreekt, uit welk vroeg of laat tijdvak dan ook
 3. g verdwenen is
 4. Maandlezing - De archeologie van Rotterdam . Op donderdag 12 december komt dr. Arnold Carmiggelt naar Schoonhoven om te vertellen over de archeologie van de stad Rotterdam. Schoonhoven ontstond aan en in de verlande monding van de Zevender. Zo'n 25 kilometer verderop vond een zelfde proces in het veen plaats en ontstond Rotterdam aan de Rotte
 5. De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed. Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen: Gerelateerde vondsten. Riemtong. Riemtong. Riemtong. Riemtong. Vondsten per tijdperk. Prehistorie. Romeinse Tijd. Vroege Middeleeuwen
 6. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) maakte maandag de resultaten bekend van het archeologisch onderzoek van afgelopen week. Het HbR wil weten of er archeologische waardevolle locaties zijn in het.

Lezing: Van onder het strand tot op het maaiveld. Archeologisch onderzoek naar modern oorlogserfgoed in Zuid-Holland. Lezing: Bezet Nederland door Duitse ogen. Fotografie in oorlogstijd door soldaten in Zuid-Holland. Lezing: Oorlogssporen in duin en polder. Archeologisch onderzoek van Duitse verdedigingslinies in Zuid-Holland 'Archeologie op de kaart' is bedacht en ontwikkeld door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitvoering van het project is verzorgd door Nathalie Brusgaard, Marthe Donders, Joris Brattinga, Marlisa den Hartog en Koos Mol. De supervisie was vanuit het RMO in handen van projectleiders Timo Epping en Anna de Wit Onderzoek en publicatie De meeste Erfgoedingenieurs en Adviseurs van Vestigia zijn tegelijk ook vakspecialisten met een eigen expertiseveld. Vestigia wil graag zijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het archeologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) is de branchevereniging van de archeologische opgravingsbedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van haar leden en is het aanspreekpunt voor alle spelers in het archeologische bestel wat betreft uitvoerend archeologisch onderzoek

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam (gemeente Rotterdam)Uitvoeringsperiode: 2015-2016Om de op- en overslagcapaciteit van Koole Terminals B.V. te vergroten heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten om een extra kade te realiseren. Om de kade veilig te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat het gebied eerst wordt onderzocht op de aanwezigheid van Conventionele Explosieven e Het is donderdag 14 mei 2020 precies tachtig jaar geleden dat een groot deel van de Rotterdamse binnenstad wordt verwoest door het bombardement en de brand die daar op volgt. Op 14 mei 1940 raakt Rotterdam, Archeologisch onderzoek in Europese oorlogskampe Verslag van een archeologische begeleiding aan de Zuidwal in Delft, uitgevoerd door Archeologie Delft in de tweede helft van 2012. Tijdens het onderzoek zijn resten aangetroffen van de Rotterdamse en de Schiedamse poort. Van de Rotterdamse poort konden van het poortgebouw drie zijden van één ruimte worden gedocumenteerd: de westgevel, de noordgevel en de oostgevel

Hand in hand met BREEAM | Econsultancy

Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterda

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, kortweg het BOOR, is de oudste gemeentelijk archeologische dienst van Nederland, opgericht in 1960. De archeologen in de gemeente Rotterdam dragen zorg voor het bodemarchief van de stad. Zij doen archeologisch onderzoek , maar ook vooronderzoek in de vorm van grondboringen, proefsleuven en bureaustudies Tussen 1987 en 1989 inventariseerde Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) in opdracht van de Landinrichtingsdienst het archeologisch 'bodemarchief' van IJsselmonde. Vooral Ton Blinde verkende na 1990 de Zuidpolder en meldde zijn vondsten aan BOOR. Zowel BOOR als Blinde ontdekten sporen van veel oudere menselijke aanwezigheid dan bekend was en verwacht werd

Ecodag | EconsultancyDe Rotte

Archeologisch onderzoek Transect 030-762070

 1. Het historisch onderzoek geeft helder inzicht in de ontwikkeling van een gebouw, bouwwerk of een gebied. Daarmee kunnen we aannamen en bevindingen onderbouwen. Deze bevindingen kunnen vervolgens in het gebouw of in het veld getoetst worden door middel van bijvoorbeeld bouwhistorisch of archeologisch onderzoek
 2. Groenendijk, Wijnand Wouter (2020) De laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stadsverdediging van Rotterdam: Archeologisch, Historisch en Cartografisch onderzoek (1300 - 1940
 3. Rijkswaterstaat doet vooraf bij een project archeologisch onderzoek. Er wordt dan gekeken of er archeologische resten in de grond zitten. Bij de A16 Rotterdam is er onder andere een rivierduin uit ca. 10.000 voor Christus gevonden. Lees meer over Archeologi

Archeologisch onderzoek voor de A16 Rotterda

Ons onderzoek bestaat uit alle facetten die onder de Erfgoedwet vallen: inventarisatie, vooronderzoek, archeologische opgravingen, rapporteren en het verstrekken van inhoudelijk advies. Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan waarbij je verantwoordelijkheid hebt voor alle archeologische organisatorische, inhoudelijke en logistieke aspecten binnen projecten onderzoek bereikbaar en kenbaar zijn voor derden. De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan een Archeologische Waardenkaart (AWK) en een lijst met Archeologisch Belangrijke Plaatsen (ABP's), die opgenomen zullen worden in de gemeentelijk

Zevenkamp en Nesselande: 3

Boorbalans 4: archeologisch onderzoek in het trace van de Willemspoorttunnel te Rotterdam - sluizen en schepen in de dam van de Rotte | ISBN 9789080026445 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken Archeologisch onderzoek Bestemmingsplan Noordrand Ossendrecht te Ossendrecht Opdrachtgever Gemeente Woensdrecht Huijbergseweg 3 4631 GC Hoogerheide Rapportnummer 5492.002 Versienummer 1 2 (definitief) Datum 11 juni 2018 Vestiging Zuid-Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 rotterdam@econsultancy.nl Opsteller E.M. de Boo van. Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam (463) ADC-ArcheoProjecten, Amersfoort (354) Vestigia, Amersfoort (351) Synthegra Archeologie, Zelhem (274) Archeologisch Diensten Centrum, Bunschoten (213) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort (212) Jacobs & Burnier archeologisch projectbureau. Archeologische Kroniek van Zuid-Holland pagina 3 De naam Kapelsbrug is afkomstig van de in 1446 Bij het onderzoek uit 2013 kon een groot deel van het gestichte Heilige Kruiskapel Junior projectleider archeologie - Rotterdam Krijg jij energie van archeologische begeleidingen en gravend onderzoek? Vind jij het een uitdaging om met behulp van onze verschillende dienstverleningen veelzijdige projecten uit te voeren en te begeleiden

Home [www.archeologenbureauargo.nl

Antea Group Archeologie 2017/121 Archeologisch bureauonderzoek projectnummer 437129 16 mei 2019 revisie 01 LdM C.V. Blad 3 van 38 verwachten op een diepte van 0 tot ca. 3 m -mv, ofwel circa 2,5 tot 5 m -NAP Rotterdam - Randstadrail: archeologisch onderzoek 1, emplacement Centraal Station : onderzoek van vindplaats 05-42 uit het Laat-Mesolithicum gelegen op en bij een rivierduin door middel van.

Archeologie Econsultanc

In onze hobbywereld gebeuren veel interessante dingen, voor verschillende doelgroepen. ♦ In de railtips op deze pagina vind je een overzicht van activiteiten in de hobby­sfeer, zoals bijzondere ritten, en informatie over interessante tentoonstellingen. ♦ Elders op deze site vind je de agenda met activiteiten van de NVBS, zowel van de afdelingen als in NVBS Centraal. ♦ In. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Archeologisch onderzoek naar scheepswrakken in het Oostvoornse Meer. Maritiem archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doen van 4 tot en met 22 juni 2015 onderzoek in het Oostvoornse Meer, een unieke erfgoedlocatie in Nederland. Deze voormalige zeearm en doorvaarroute naar de haven van Rotterdam ligt vol met resten van 16e- en. College aantekeningen Archeologisch Vooronderzoek. In dit document heb ik meegeschreven (en screenshots gemaakt) van het vak Archeologisch Vooronderzoek. Het is, omdat het geen goede samenvatting is, niet de beste kwaliteit die ik normaal aanhoud. Vandaar dat ik deze niet al te duur heb gemaakt, want het is ook een moeilijk vak

Bij archeologie zoek je naar het verleden met de techniek van de toekomst. Je leert werken met moderne technieken. Digitale archeologie is één van de speerpunten van de opleiding. Met de kennis van o.a. geografische informatiesystemen (GIS) zijn studenten Archeologie breed inzetbaar en ook gewild buiten het vakgebied Antea Group Archeologie 2017/119 Archeologisch bureauonderzoek projectnummer 437129 15 mei 2019 revisie 01 LdM C.V. Blad 2 van 35 Afbeelding 2.2. Uitsnede topografische kaart 1:25.000 met ligging plangebied (niet op schaal) 3001 KJ Rotterdam Uitvoerder Transect Australiëlaan 5-a 3526 AB Utrecht Onderzoeksmelding 63.552 Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase Bijlage 1 Archeobotanisch onderzoek O. Brinkkemper 1 Materiaal en methoden Tijdens de opgraving van de stedelijke bewoningssporen zijn tientallen monsters verzameld voor archeobo Vacatures Archeologie in Rotterdam. Werk zoeken binnen 298.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Rotterdam. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Archeologie - is makkelijk

Cultureel erfgoed - Archeologie - Rotterda

archeologisch bodemarchief in het plangebied. Hierom is onderhavig archeologisch onderzoek uitgevoerd om een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid van eventueel aanwezige waardevolle archeologische resten en het effect van de herontwikkeling hierop Archeologisch onderzoek in Dordrecht juli2005 08-07-Elfhuizen.rm Acht weken Verdachte aanrijding waarbij Rotterdamse motoragent om het leven kwam reed agent mogelijk expres aa archeologie al in een vroeg stadium bij de planvorming te kunnen betrekken. Hiertoe is het formuleren van een gemeentelijk archeologiebeleid essentieel. 1.2 Doelstelling Het doel van onderhavig onderzoek is inzicht te krijgen in de aanwezige archeologische waarden én in de kans dat archeologische resten in de ondergron

Archeologie op de kaart Close. Ondek archeologie van Delft en omstreken op de kaart. Op deze kaart zijn belangrijke archeologische vondsten en gebeurtenissen te vinden Bij archeologisch onderzoek in Gent (België) kwamen resten aan het licht daterend uit de periode 12de tot 20ste eeuw. De site is gelegen in de oude historische kuip van de stad Gent. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat het onderzoeksterrein vanuit de Veldstraat geleidelijk verder in gebruik werd genomen in de richting van de Leie, ten westen gelegen Basisrapportage Archeologie 28 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 De 'vondst' van de Duitse bommenwerper in Oudenrijn 9 1.2 Technische beschrijving van de Junkers 88 A-1 11 1.3 Resterende toestellen 13 1.4 Archeologisch onderzoek in deelgebied Rijnvliet 15 2 De Junkers 88 A-1 uit Oudenrijn 1