Home

Representatieve bron

Representativiteit, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van

Geldt de bron voor meer gevallen / voor meer mensen, dan is je bron meer representatief en daardoor waardevoller. Maar let op: de mening van een willekeurige burger zal vaak niet representatief zijn voor alle burgers terwijl de mening van de leider van een bepaalde partij/groep waarschijnlijk weer wel representatief zal zijn voor die specifieke groep Like JORTgeschiedenis op Facebook: https://www.facebook.com/#!/pages/JORTgeschiedenis/346951668693798.Hier kun je vragen stellen, tips krijgen en je blijft o.. Vermeden moet worden dat het beoordelen van bronnen op betrouwbaarheid (maar ook representativiteit) een trucje wordt, het moet gaan om een echte historische vaardigheid, om een belangrijk onderdeel dus van historisch denken en redeneren. Wie formatief wil werken aan deze vaardigheid staat al snel voor een probleem Representativiteit is een goede weergave geven over een bepaald onderwerp. Veel bronnen zijn niet representatief omdat het niet duidelijk is of hem om zijn mening gaat of dat hij spreekt voor een grotere groep, wat hij schrijft wel voor iedereen geldt, dit in andere gebieden wel hetzelfde was en hij dit toevallig hoorde, dus niet bij de gebeurtenis. representatief. Kenmerkend voor iets of voor een groep mensen. Wanneer iets of iemand 'representatief' wordt genoemd dan bedoeld men dat de andere, soortgelijke spullen, hetzelfde er uit zien of hetzelfde doen of dat andere mensen uit dezelfde groep hetzelfde er uit zien, doen, praten, enz. De boodschap 'representatief' komt altijd met een.

Wat is de betekenis van 'representatief' in scriptie-onderzoek? Het begrip 'representativiteit' heeft betrekking op de steekproef van je scriptie-onderzoek. Representativiteit is belangrijk omdat het de mate van generaliseerbaarheid van je onderzoeksresultaten beïnvloedt representatief. selectie die een goed beeld geeft van de hele groep vb: de prestaties van deze leerlingen zijn representatief voor de hele school. wie anderen of een bedrijf vertegenwoordigt vb: mijnheer Van Dam heeft een representatieve functie Het voorontwerp zet de richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten om in het Nederlandse recht. De richtlijn verplicht de lidstaten een collectieve schadevergoedingsactie voor consumenten in te voeren. De richtlijn stelt aan deze actie enkele inhoudelijke eisen en voorwaarden, bijvoorbeeld voor de financiering van de actie

Historische vaardigheden: Representativiteit van bronnen

Bruikbaar, betrouwbaar en representatie

Bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW-regeling 28-07 12:53 | bron: AccountancyWorld EINDHOVEN - Op basis van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt sinds de uitbraak van het coronavirus subsidie verstrekt aan werkgevers die worden geconfronteerd met een omzetdaling van minimaal 20% Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'representatief', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Zaosan Nieuw ontworpen niet-representatieve woondecoratie accessoires woonkamer zelfklevende behang muur sticker 60cmX60cm BRON: Amazon.n Ik probeer een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen om te controleren of een reeks locaties representatief is voor een grotere reeks Let op: er wordt sinds juni 2020 een nieuwe reeks gebruikt 2015 = 100. Ook voor verhuurtarieven of andere overeenkomsten in de GWW is dit een representatieve bron. Deze index kun je gratis raadplegen en publiceert het CBS per kwartaal op zijn website. De algemene CBS-GWW-index is de '42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)'

representatieve steekproef. Een steekproef die bedoeld is om de hele populatie waaruit hij is genomen te vertegenwoordigen. Bron: kennisconsult.nl. << behoefte-analyse. benodigdheid >> Uitspraak: [reprezɛntaˈtif] 1) zo netjes dat je een goede indruk maakt - representative, neat. representatief gekleed zijn - be neatly dressed. 2) (van een deel van een groter geheel) een goede indruk gevend van het geheel - representative, illustrative. een representatieve steekproef - representative random sample Bron: Koblenz Touristik. Bezichtiging Geen Het kasteel herbergt overheden, maar het staat ook open voor representatieve manifestaties. Direct aan de Rijn gelegen is het kasteel van de keurvorst het voornaamste en betekenisvolste vroeg-classicistische bouwwerk in het Rijnland Ruimere bezwaarmogelijkheden niet-representatieve loonsom NOW. Incidentele betalingen (zoals bonusbetalingen, overuren of verlofrechten) in de referentiemaand van een NOW-periode leiden tot een niet-representatieve loonsom en kunnen werkgevers met een (forse) subsidieverlaging confronteren, terwijl er geen afscheid is genomen van personeel Representatieve bedrijfssituatie (RBS) Het aantal en type bronnen (stationaire en mobiele). Een beschrijving van de geluidsbronnen zelf (installaties, vermogen, toerental). De tijd dat bronnen binnen in de dag-, avond en nachtperiode in werking zijn

Wat betekent representativiteit precies? In het kader van

  1. representativiteit. De mate waarin de respondenten uit een steekproef een goede afspiegeling vormen van de populatie (doelgroep van het onderzoek). Representativiteit is belangrijk om de resultaten uit steekproefonderzoek te kunnen generaliseren en extrapoleren naar de totale populatie. Representativiteit wordt vaak gecontroleerd op.
  2. Bron theorie. Thermisch profiel van een bron. Vaak wordt gevraagd hoe de temperatuur zich verdeelt in de buurt van een bron. Als de bron heel lang (oneindig) en continu in gebruik is, is het niet zo heel moeilijk om dat te berekenen. In dat geval is de gradiënt een statische situatie. Heel anders is het als het gebruik van de bron steeds varieert
  3. 4.3 Representatieve bedrijfsvoering. Metingen worden uitgevoerd bij representatieve bedrijfsvoering die gepaard gaat met de hoogste emissie. Dit betekent meestal tijdens het benutten van de maximale capaciteit van de installatie. Het is niet de bedoeling dat wordt gemeten in storingssituaties, of bij de ingebruikname van alle opgestelde.
  4. Leerdoelen op lange termijn: Ik leer uit historische bronnen informatie te selecteren en te analyseren voor het beantwoorden van een of meer historische vragen en daarbij na te gaan of een bron bruikbare, betrouwbare en representatieve informatie biedt

En de zorgvuldig gelakte V-groef draagt ook bij tot de typische, representatieve paneel look. Door het perfecte click-syteem is deze vloer door iedere doe-het-zelver te leggen.     Fabrikant: KronotexArtikel: 3532 Millenium Oak Grey XLDikte: 8mmAfmeting 138,0 x 24,4 cmPakinhoud 2,69 m²Panelen per pak 8 stuksGarantie 20 jaarGeschikt voor vloerverwarming: JaGebruikersklasse:AC4 KL 3 Steekproefcalculator. Bereken de steekproefgrootte die u nodig heeft voor uw enquête met onze gratis steekproefcalculator. Onze calculator geeft aan hoe groot uw steekproef moet zijn om statistisch relevante resultaten te verwerven voor een bepaalde populatie. Ontdek ook meteen hoeveel personen u best kan uitnodigen om deze steekproef te bekomen

Voorzieningen. De Bron Tiel is, nadat het voormalig café restaurant De Koele Bron was afgebrand in september 1982, omgebouwd naar een verrassend groot bedrijfs/kantoor gebouw. In dit comfortabele gebouw van 3 lagen en een kelder zijn nog ruimten beschikbaar. Het gebouw is ruimtelijk opgezet, terwijl je dit niet ervaart als je ervoor staat Pentamethylcyclopentadieen, als ligand vaak afgekrot tot Cp*, is een cyclisch dieen met als brutoformule C 10 H 16. Het is de uitgangsstof voor de ligand 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl, die vaak wordt weergegeven als Cp*. In tegenstelling tot de minder gesubstitueerde derivaten van cyclopentadieen dimeriseert pentamethylcyclopentadieen.

Betekenis Representatie

Dashboarding | Dashboard maken: 6 tips | Vijf voorbeeld dashboards

- Bij de representatieve maatgevende rekenpunten. 8. binnen de ellips (zie figuur 1) wordt nog een depositie-effect berekend; - Als gevolg van de specifieke situatie van het project liggen de eigen rekenpun-ten relatief dicht bij de weg; - Het project bevat zowel SRM2- als OPS-bronnen. Bij de representatieve maatge Pleidooi voor prepresentatie. Tegen de huidige liberalen, die met hun obsessie voor groei de destructie van de aarde bespoedigen, moet een obstructieve macht in stelling worden gebracht die ons leidt naar stilstand en vertraging. Voor generaties die wij moeten vertegenwoordigen nog voordat ze bestaan. Willem Schinkel representatieve enquête onder ABU- en NBBU-leden in 2020. Waar mogelijk vergelijken we de onderzoeksresultaten met die van ons onderzoek uit 2018. Dat kan niet voor alle cijfers, omdat er dit jaar voor het eerst polisbestanden zijn gebruikt. www.abu.nl www.nbbu.nl GESLACHT Man Vrouw 64% 36% Bron: CBS-polis 2019, bewerking KBA Nijmegen Pools. Bronnen: Oefening 11. Microscopisch onderzoek van: Naam: Datum: Nummer microscoop: groep: Teken een 4-tal representatieve cellen overeenkomstig met de gramkleuring. Geef vooral aandacht aan de verhouding van de cellen ten opzichte van elkaar. Duid de streptococcen aan, duid de gistcellen aan. Benoem opvallende structuren

De Head Start Family and Child Experiences Survey (FACES) is een belangrijke bron van informatie op Head Start-programma's en de kinderen en gezinnen die ze dienen. Sinds 1997 heeft FACES heeft studies uitgevoerd in een landelijk representatieve steekproef van Head Start-programma's, maar heeft historisch niet inbegrepen Regio XI (programma's beheerd door federaal erkende stammen), waarvan. Vitens laboratorium heeft jarenlange ervaring met het bemonsteren van bronnen. We beschikken over ruime kennis van verschillende methoden en hebben de benodigde materialen in huis. Dit leidt tot betrouwbare en representatieve resultaten. Wij voeren opdrachten snel uit met een minimum aan begeleiding ter plaatse. Vitens Laboratoriu Bron: Wikipedia Informatie. Van 1964 tot aan 2006 was Sparrendaal (Driebergen) het representatieve raadhuis van de gemeente. Driebergen-Rijsenburg is per 1 januari 2006 samengevoegd met Amerongen, Doorn, Leersum en Maarn tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug. Drieberge

Wat is de betekenis van 'representatief' in scriptie

Een tweede Neurenberg-tribunaal wordt sinds afgelopen week voorbereid en een class action wordt opgezet. Een class action, in het Nederlands een representatieve actie of groepsvordering genoemd, is een vorm van rechtspraak waarin een grote groep mensen collectief een vordering bij de rechter brengt of waarin een bepaalde klasse verdachten vervolgd wordt (Bron) Bron. Het probleem met de weergave van emoji's en de daaropvolgende vraagtekens voor tijdelijke aanduidingen kunnen verschijnen wanneer de juiste afbeelding voor de emoji('s) niet in het systeem aanwezig is. Hoewel de emoji's gestandaardiseerd zijn, kunnen hun representatieve afbeeldingen op verschillende platforms verschillen Waardeloze enquêtes. Column Wat hebben we aan de opinieonderzoeken van Hart van Nederland en EenVandaag? Niets, schrijft Cecile Janssens. I k heb me afgelopen week geregistreerd voor het Hart van. Huis te koop: Swalmerstraat 80, Roermond. Met eerlijke informatie over prijsontwikkeling en buurt. Beschrijving: 'Op steenworp afstand van het veelzijdig winkelgebied van Roermond ligt in het voormalige Groot Seminarie dit fraaie appartement. In 2002 is dit appartement gerenoveerd en gemoderniseerd als woning in het representatieve complex Swalmer Staete

Democratie is 'n bestuursvorm. 't Waord stamp aaf vanne Griekse wäörd δῆμος (dèmos), vouk en κρατέω (krateo), hieërsje, regere en mèntj dus litterlik voukshieërsjappie. Dit hèltj in det 't vouk zelf stump euvere wette, wie in 't aad Athene, of 't vouk verkuus vertaengewuuerdigers die de wette make, wie in 't Belsj, Duutsjland en Nederlandj Bron Genemuiden Actueel. Deze grote winkelruimte, gebouwd in 2007, heeft een mooie representatieve ingang aan de voorzijde met meerdere parkeerplekken. Aan de achterzijde van de voormalige Hubo is de opslagruimte voor bevoorrading en een werkplaats met voorzieningen (zoals krachtstroom, afzuiging etc.). Lees het volledige artikel op Genemuiden. Bron cijfer: Bloomberg. 2 De MSCI World Index vertegenwoordigt een representatieve groep van 1.586 largecaps en midcaps in 23 landen

Verlichting. Het idee van representatieve democratie kwam op in de tijd van de Verlichting. Dat klopt, alleen niet de Europese. De representatieve democratie werd ingevoerd door de League of Five Nations van de Iroquois.-- Guido den Broeder 4 apr 2007 02:08 (CEST Bron: Defensie. Luchtmacht voortijdig terug uit Tiger Meet. Een 120-koppig detachement van de luchtmacht dat in Portugal deelnam aan de oefening Tiger Meet keert voortijdig terug naar Nederland, omdat militairen besmet zijn met het coronavirus. Vorige week zondag ging het nog om zes personen, maar al snel liep dit aantal op tot tien andere reeksen. Daarnaast gebruik en we ook andere bronnen, bijvoorbeeld omdat deze ee rder inzicht geven in bepaalde ontwikkelingen. In deze publicatie zijn dat cijfers over de gewerkte uren in maart en april verkregen van het LISS -panel. 2. Deze data laten zien dat er een historisch sterke daling van het aantal gewerkt Huis te koop: FLORENCE NIGHTINGALESTRAAT 39, Brunssum. Met eerlijke informatie over prijsontwikkeling en buurt. Beschrijving: 'GOED ONDERHOUDEN APPARTEMENT OP 4de ETAGE MET EIGEN BERGING, BALKON EN 2 SLAAPKAMERS Souterrain: Gemeenschappelijke berging, eigen bergruimte, containerruimte, gemeenschappelijke bar en videobewaking. Begane grond: Representatieve gemeenschappelijke entree met.

Wolvenberg - Ommelozen Boom - Kerselare - Wolvenberg - Recreatieve wandelroute | RouteYou

Representatieve prijzen pluimvee en eieren Nieuwsbericht 17.104 - De Europese Commissie (EC) heeft de nieuwe representatieve prijzen bekendgemaakt in de pluimvee- en eiersector. Dit staat in de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2184. Bron. Representatieve prijzen pluimvee en eieren www.rvo.nl. Nieuwsgrazer 3jr. Je vindt het prima om representatieve Staatsbosbeheer vrijwilligerskleding te dragen. 2. Vrijwilligers winkel. De winkel is een belangrijke bron van inkomsten voor het buitencentrum biedt een breed assortiment waarbij de natuur centraal staat. We zoeken vrijwilligers die ervoor zorgen dat de winkel er top uitziet

Representatief - 11 definities - Encycl

België is een representatieve en parlementaire democratie Het parlement ANTWERPEN 24 LIMBURG 12 LUIK 15 LUXEMBURG 4 NAMEN 6 HENEGOUWEN 19 WEST-VLAANDEREN 16 OOST-VLAANDEREN 20 Brussel VLAAMS. Daarnaast wordt een representatieve steekproef gehouden onder afgenomen positieve tests. Met zogeheten kiemsurveillance wordt onderzocht om welke varianten het gaat. Daaruit blijkt nu dat van alle positieve tests die twee weken geleden werden gedaan, twee derde door de deltavariant afkomstig was Gebruikmakend van multi-method onderzoek beziet REDRESS of en hoe hybride democratische innovaties - plebiscitaire en deliberatieve instrumenten in combinatie - de representatieve democratie kunnen versterken, onder welke voorwaarden, en met welke effecten. Ervaringsdeskundigen, valorisatie-experts, internationale en Nederlandse onderzoekersleiders op dit terrein werken daarvoor nauw samen Wakker Dier vindt minister nalatig in bestrijding hitteleed dieren. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier verwijt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) nalatigheid omdat ze onlangs met zomerreces ging, zonder dat er een goed hitteplan voor dieren klaarlag Herastraat 43-14 (5047 TX) TILBURG Uiterst representatieve bedrijfs- /kantoorruimte! Algemeen Op bedrijventerrein Vossenberg I zijn zestien multifunctionele bedrijfsunits gebouwd en opgeleverd eind 2009. De bedrijfsunits zijn allen voorzien van een eigen ingang met 3 parkeerplaatsen. Het bedrijfsverzamelgebouw is gemaakt van duurzame e

OBJECTOMSCHRIJVING Moderne representatieve bedrijfsruimte met kantoor. Het object bestaat uit twee geschakelde bedrijfshallen van resp. ca. 635 m² en ca. 448 m² waarin bovendien entresol van ca. 49 m² Eind 2021 beslist UNESCO over de bijschrijving van de Corsocultuur in Nederland op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Daarom, en omdat het corso van Zundert het grootste bloemencorso is en bovendien als eerste traditie op de nationale inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed verscheen, koos Van Helmondt ervoor om zijn onderzoek te richten op Zundert Oefentoets/examen, gemaakt door een ervaren docent, met uitgebreide uitwerkingen waardoor je duidelijk kan zien voor welk onderdeel van het antwoord je een punt krijgt. Representatieve vragen doordat ze op toets/examen niveau zijn en over een groot en moeilijk gedeelte van de stof gaan. Ps. bij de bronnen is te zien dat er een aantal. Bekijk, print en download de wandelroute 'Monnikenspoor_Monchpfad_nl' van Albert Coster (349 km) Representatieve monstername: (bron: ISO 5555: Dierlijke en plantaardige vetten en oliën — Monstername). Het doel van representatieve monstername is het verkrijgen van een kleine hoeveelheid van een lot, op zo'n manier dat een vaststelling van elk specifiek kenmerk van di

Laatjebouwen - CIB Vlaanderen spreekt over heksenjacht van minister Peeters

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen

4C Productie Optimalisatie. Productie optimalisatie houdt zich bezig met optimale performance over de levensduur van de geothermische bron (of van meerdere bronnen in samenhang). De definitie van optimaal heeft zowel betrekking op verlaging van kosten over de levensduur (LCOE), maximale uitputting ondergrond, en duurzaamheid en veiligheid van. 4.1.1 Representatieve TEA systemen 30 4.1.2 Rioolwarmtewisselaars 30 4.1.2.1 Rioolwarmtewisselaar vrijverval rioolleiding 31 Deze kostenkentallen zijn gericht op de kosten van de bron. Voordat warmte van aquathermie kan worden toegeleverd aan een warmtenet, moeten de posten voor opslag, d Alexithymie (emotieblindheid): symptomen en behandeling. Alexithymie verwijst naar mensen die moeite hebben met het identificeren en beschrijven van emoties en die de neiging hebben om emotionele ervaringen te minimaliseren en de aandacht extern te richten. Alexithymie betekent letterlijk 'geen woorden hebben voor emoties'

Mystras Lakonia | Informatie en tips Mystras

Wat is het verschil tussen representatieve en rekenwaarden

Het ontstaan en de evolutie van hiërogliefen. Het Egyptische schrift werd uitgevonden rond 3000 v.Chr., toen de staat ontstond en Opper- en Neder-Egypte werden verenigd. De naam hiëroglief stamt uit het Grieks: hieros betekent heilig en glyphein betekent schrijven. De Egyptenaren zelf noemden die hiërogliefen godenwoorden Vul per bron een waarde in in Lden. - De Wgh-waarden voor industrie zijn gebaseerd op een representatieve bedrijfsperiode. -Vul hier de werkelijke bedrijfsduur in. (Let wel: dit heeft tot gevolg dat wordt aangenomen dat in de overige maanden geen geluid wordt gemaakt. Uit een representatieve enquête onder ruim 2.000 Nederlanders blijkt namelijk dat 42 procent van de 18- tot en met 80-jarigen betrokken is bij een vereniging (of dat is geweest in de voorbije twaalf maanden). Figuur 4: Tevredener met hun sociale leven Bron: RaboResearch

Deze man maakt bijpassende logo&#39;s van 14 steden

Representatief overkomen: waarom is dat belangrijk

Paul Bron | Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland | Architect, ontwikkelaar, RAW concepts | Exclusieve villa's en landhuizen, luxe appartementen, representatieve. Voedsel op het werk een bron van ongezonde calorieën. proef. Voedsel dat op Amerikaanse werkplekken wordt gegeten - of het nu wordt gekocht in cafetaria's of gratis beschikbaar is voor werknemers. De WEA is een tweejaarlijkse enquête onder werkgevers in Nederland naar de werving, inzet, organisatie en resultaten van arbeid door en van bedrijven en instellingen Bron: AMECO Het niveau van de arbeidsproductiviteit is hoog 1.1.16 Bbp per gewerkt uur (in USD, PPP's), 2018* Bron: OESO * Voor Luxemburg, Ierland en Noorwegen is bbp/uur geen representatieve maatstaf omdat zij door de unieke kenmerken van hun economie een zeer hoog bbp hebben. 26 440 29 609 36 064 41 243 41 342 43 480 44 901 46 818 70 470.

Postkantoor - Dudok Architectuur Centrum

Wanneer ben je representatief? - Hostessburea

Bron: ANP De De zetelverdeling is gebaseerd op onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.004 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van 23 tot en met 26 juli 2021. Het onderzoek is gewogen op leeftijd,. representatieve kwantitatieve onderzoeken waaruit data in deze rapportage zijn gebruikt. fifi˚ fifi5 Leeswijzer Hoofdstuk 1 gaat in op de informatie verkregen uit de bronnenstudie waarbij de beantwoording van de bronnen die bij de literatuurstudie zijn betrokken Bron: ANP Het CDA De zetelverdeling is gebaseerd op onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1.011 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van 25 tot en met 28 juni 2021. Het onderzoek is gewogen op leeftijd,.

Vaardigheden Geschiedenis Educatie en School

Sinds 29 januari 2019 wordt een voorstel tot wijziging van de Grondwet behandeld om een correctief referendum in te stellen. Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door het SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Een correctief referendum is een referendum dat op initiatief van kiesgerechtigden geschiedt en over wetsvoorstellen gaat die al zijn aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer bronnen op korte afstand bij de meetpunten Vredepeel en Wekerom. Vanaf 2015 is besloten dat er voldoende meetpunten in Gezien dat voor representatieve metingen er volgens het RIVM en ECN geen lokale bronnen binnen 300-500m van het meetstation mogen staan, hoe wordt dan

Doorontwikkelen BRON - VO-raa

LOCHEM/GORSSEL - Het Nedersaksisch is, na Nederlands, de meest gesproken taal. Ongeveer een kwart van de 15-plussers gebruikt thuis het meest een andere voertaal dan het Nederlands. Van de erkende regionale talen wordt Nedersaksisch (5%) heeft meest gesproken. Gevold door Limburg (3%) en Fries (2%). Engels, Pools en Turks zijn andere talen die achter de [ Een bron of maatregelen die dus niet significant lijkt te zijn mbt het behalen van de stikstofreductie-opgave, kan wel degelijk bijzonder significant zijn mbt extern salderen. De kaarten bieden geen inzicht in exacte en absolute depositiewaarden. Daarvoor is de beschikbaar gestelde emissie-brondata te grof (km 2) Vlotte, representatieve verkoopster gezocht Delft - Lion Beddenshop is per direct op zoek naar een vlotte, representatieve verkoopster voor het filiaal in Delft. Bron: Telstar Onlin Representatieve zijde oriënteren op de belangrijkste openbare ruimte of hoofdstructuur. Op een hoek geldt dit dus aan twee zijden. Expeditie- en opslagruimte zoveel mogelijk aan de achterzijde van het gebouw situeren, uit het zicht

Master X Master Review - Nieuwe MOBA met een uniek tintje - XGNDe Stierenvechter Dance -De Spaanse Nationale Dans Redactionele Foto - Afbeelding bestaande uit

Bron: RaboResearch, data Ipsos. Conclusie en implicaties Om te bepalen hoe het Nederlandse bedrijfsleven ervoor staat in de transitie naar de nieuwe economie, hebben we de NEx-T indicator ontwikkeld, gebaseerd op de dimensies: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie Daarom werden ze door CO2Logic gecertificeerd als koolstofneutraal van bron tot consument. Concreet ondernam Spadel tussen 2015 en 2020 volgende acties: Spadel heeft de processen voor opslag, laden en lossen (robots, elektrische liften, LED-verlichting) geoptimaliseerd, alsook de transportprocessen (Eco-combi, LNG-trucks) LOCATIE & BEREIKBAARHEID Gelegen op bedrijvenpark De Boezem nabij de Katwijkerlaan te Pijnacker. Zeer centraal gelegen en biedt goede verbindingen met Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer. Recentelijk is de nieuwe op- en afrit naar de N470 geopend waardoor Bedrijven terrein De Boezem een directe aansluiting hebben gekregen op de N470 welke aansluiting biedt met de A4, A12 en A13 Thermae 2000 ligt op drie bronnen. Het oergezonde water uit deze bronnen is circa 40.000 jaar afgesloten geweest van de meteorologische kringloop en daarmee niet blootgesteld aan allerlei verontreinigingen. Het water heeft het predikaat Ursprünglich rein - een cum laude voor water. Thermae 2000 is letterlijk een bron van goed leven Bron: LISS-panel. Zowel mannen als vrouwen gaan naar verwachting meer dan twee keer zoveel thuiswerken na de coronacrisis (figuur 2.2). Mannen werkten voor de coronacrisis 4,2 uur per week thuis, en gaan naar verwachting na de coronacrisis 9,1 uur per week thuis werken (+117%). Vrouwen werkten voor de coronacrisi