Home

Wat deed de VOC

De Vereenigde Oostindische Compagnie of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan De VOC (afkorting van V erenigde O ost-Indische C ompagnie) was een Nederlands bedrijf dat op zijn hoogtepunt was in de Gouden Eeuw. Nederland heette toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit bedrijf mocht toen als enige handel voeren met Oost-Indië. Het was toen een van de grootste bedrijf ter wereld Home » wat deed de VOC » wat is de VOC De VOC werd in 1602 opgericht .Het was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en was de eerste bedrijf dat niet echt een directeur heeft De VOC wordt vaak genoemd als het eerste bedrijf dat in meerdere landen vestigingen had De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht in 1602 en ging zo'n twee eeuwen later ten onder. De onderneming, een bundeling van handelsorganisaties uit verschillende Hollandse en Zeeuwse steden, voerde zowel handel binnen Azië als tussen Azië en Europa

De VOC staat voor Verenigde Oost-Indische Compagnie. In de 17de en 18de eeuw was de VOC de grootste handelsvereniging ter wereld. Het was een vloot met meer dan honderd schepen, duizenden werknemers, tientallen kantoren in Azië en 6 vestigingen, oftewel 6 kamers in Nederland; Amsterdam, Enkhuizen, Delft, Zeeland, Hoorn en Rotterdam De Staten-Generaal besloten tot oprichting van de VOC, omdat de Nederlandse compagnieën tot dan toe meer bezig waren met het beconcurreren van elkaar dan van buitenlandse compagnieën, zoals de Engelse East India Company. Door deze bundeling van krachten groeide de VOC uit tot het grootste handelsbedrijf ter wereld op dat moment Schooltv: De Verenigde Oost-Indische Compagnie - Een staat in een staat De VOC is de eerste Nederlandse en mondiale multinational. In de Gouden Eeuw wordt grote rijkdom vergaard en dat gaat niet altijd even zachtzinnig. Het grote verschil tussen alle oude compagnieën en de VOC was de doorloop ervan De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben

Als een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) een lange reis naar de Oost maakte werd veel voedsel en drank ingeslagen. Een schip dat vanuit Nederland uitvoer voor een reis naar bijvoorbeeld Indonesië had voor negen maanden voedsel bij zich. Dat was op zichzelf ruim voldoende De VOC shepen kenden zoals blijkt een strikte indeling. Voor de mast de arbeiders die leefden onder slecht omstandigheden en achter de mast de rijke en belangrijke mensen. Er zat heel veel verschil tussen het leven voor, en het laven achter de mast. Maar één ding hadden de mensen gemeen: Het gevaar dat het schip verging De VOC beïnvloedde de cultuur van de Republiek en alle gebieden waarmee zij handel dreef vaak blijvend. Haar waardering was aan grote wisseling onderhevig. Politieke standpunten en de steeds veranderende tijdgeest speelden hierbij een grote rol Wanneer dit recht was verlopen, kocht de VOC de rechten weer op met een bak geld. #6 Geen overheidsorgaan. De Republiek nam geen deel aan de VOC en had dus slechts lichte controle op wat het deed. De grootste aandeelhouders waren de aristocraten of rijke handelaren. #7 Een netwerk van handelaren. De VOC was geen bedrijf van één groep mensen. Op 20 maart 1602 richten ze de Verenigde Oost-Indische Compagnie op. De VOC verkrijgt het Nederlandse monopolie op de handel met Azië. Oorlog, uitbuiting en geweld; alles is toegestaan om de handel te beschermen. En de VOC wordt steeds rijker en machtiger

De VOC kende slaven van het ambachtskwartier, de gouvernementsslaven, de lijfeigenen van het gouvernement en de landslijfeigenen. In Batavia waren moeilijk slaven te vinden. Daarom werden zij van elders gehaald. De meeste slaven in Batavia waren afstammelingen van Balinezen, Boeginezen, Makassaren en Timorezen 2.Wat deed de VOC. De VOC handelde voor Nederland zodat Nederland rijk werd. Elk jaar ongeveer 30 schepen naar Nederlands-Indië. De VOC bouwde het grootste deel van die schepen elk jaar weer, omdat veel van de schepen vergingen door stormen of kapers. Toen de VOC voor het eerst uitvoer zaten de schepen al vol toen ze ernaartoe gingen met.

Vereenigde Oostindische Compagnie - Wikipedi

  1. De VOC (Verenigd Oost-Indische Compagnie) is opgericht op 30 maart 1602. Het is opgericht om de concurrentie op te heffen tussen de Nederlandse kooplieden. De VOC zorgde voor een periode van economische en culturele groei in Nederland. Dit was de vlag van de VOC
  2. Dat de VOC de stad Batavia mocht opzetten in Oost-Indië. De Nederlander Jan Pieterszoon Coen werd in 1617 door de Heren XVII benoemd tot 'gouverneur-generaal' in Oost-Indië. Wat was een 'gouverneur-generaal'
  3. Hiernaast zie je een dwarsdoorsnede van het VOC schip de Batavia. Dit is een spiegelretourschip. Dit was de meest gebruikte soort van schepen in de VOC. Hiermee voeren ze naar De Oost om daar te handelen in specerijen. Specerijen werden in de Gouden Eeuw een van de belangrijkste handelsproducten. Meestal gingen ze met meerdere schepen naar Azië
Nieuwe Tijd - DaVinci voor thuis

Verenigde Oostindische Compagnie - Wikikid

Het leven aan boord van een VOC-schip. En dan zijn de schepen gereed en staat de bemanning klaar voor een maandenlange reis richting het Oosten. Een reis die voor velen werd ondernomen met de hoop om als een rijk man terug te keren naar Holland. Maar de moeilijke tijden die hem stonden te wachten ontnamen aan velen die hoop De VOC is meer dan 400 jaar geleden opgericht. Jetske en Marie brengen een bezoek aan Jakarta in Indonesië op zoek naar overblijfselen uit de VOC tijd. Ook brengen ze een bezoek aan het oude stadhuis van Batavia, nu een museum in VOC-stijl (zie foto) waar de directrice het antwoord geeft. Tot slot bezoeken Jetske en Marie een woning waar de grootouders van Marie hebben gewoond.Zien De VOC staat voor Verenigde Oost-Indische Compagnie, en werd opgericht in 1602. Hierboven zie je het schip en logo/teken van de VOC. De VOC was een handelsvereniging. Ze gingen over zeeen naar het buitenland om te handelen, er waren voor de oprichting van de VOC ook al meerdere handelcompagnien, die de voorcompagnien werden genoemd

wat is de VOC / wat deed de VOC Devoc

Op grotere reizen deelde ook de scheepsjongen in de ellende die de schepelingen trof: scheurbuik, gewond raken door een Spaanse kogel of inlandse speer, ondervoeding, besmettelijke ziektes. Het leven op zee was eentonig en smerig. Wie de Oost haalde mocht van geluk spreken en moest dan ook nog terug VOC betekent Vereenigde Oostindische Compagnie. De VOC is in 1602 opgericht toen kooplieden besloten om te gaan samenwerken. De VOC was het grootste scheepvaartbedrijf in de wereld. Nederlandse kooplieden maakten afspraken met belangrijke mensen in Oost-Indië, zodat alleen de VOC spullen mocht (ver)kopen. De VOC richtte een handelsnetwerk op.

1602 Handel met de Oost: VOC - Tijdlijn Nederlandse

oprichting van de VOC De VOC werd in 1602 opgericht en ontwikkelde zich tot een machtig bedrijf met een monopolie op alle Nederlandse handel in Aziatische wateren ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Naast het alleenrecht om als enige Nederlandse onderneming handel te drijven in Azië, had de VOC ook veel bestuurlijke macht. De VOC had een eigen leger en mocht verdragen sluiten, oorlogen voeren. De handel in specerijen was voor de VOC het belangrijkste, want het leverde hun veel geld op. Specerijen zijn plantaardige producten en worden ook wel kruiden genoemd. In Azië komen veel verschillende soorten specerijen voor en deze werden ook door de VOC verhandeld, zoals kurkuma en kardemom uit India, gember uit Siam en steranijs uit China De VOC haalde de thee uit china en verscheepte het naar de republiek. In de Republiek werd zwarte thee, de belangrijkste soort, in de jaren '30 voor ongeveer 1,5 gulden per pond verkocht. De inkoopprijs lag ver onder dit bedrag dus de VOC behaalde grote winsten VOC-schepen varen meestal eerst in Zuidwestelijke richting langs de Kaapverdische Eilanden naar het Zuiden, richting de Evenaar. Het is een route vol gevaren. Zo is er een grote kans om ziek te worden. Vooral scheurbuik komt veel voor, een ziekte veroorzaakt door een gebrek aan vers voedsel en vitamine C Het VOC tijdperk was van 20 maart 1602-1799. Het heeft bijna 200 jaar bestaan. Op de VOC werken slaven en die slaven kon je kopen en verkopen. De oprichter van de VOC was Johan van Oldenbarneveld. Hij was raadspensionaris. Hij deed dat samen met stadhouder Prins Maurits

Werkstuk Geschiedenis De V

over alles wat de VOC in Azië deed. Batavia was in het begin niet meer dan een paar pakhuizen, maar groeide al gauw uit tot een stad: de eerste Nederlandse stad in Azië. 3) Steeds meer producten. De VOC was dus oorspronkelijk vooral opgericht om specerijen te kopen In 1642 kreeg Abel Tasman (1603-1659) de opdracht van gouverneur-generaal Antonio van Diemen (1593-1645) het Onbekende Zuidland (Terra Australis Incognita) te verkennen. Met dit land werd een groot continent bedoeld waarvan werd gedacht dat het het zuidelijk deel van de aarde bedekte. Er waren door de VOC wel reizen naar het Zuidland ondernomen. De prijzen in Europa werden dus beïnvloed door wat er in Azië op de textielmarkt gebeurde en dat noemen we globalisering. Deed de VOC nog meer dan handelen? Jazeker, de VOC werd op een gegeven moment ook een koloniale macht. De handelaren beseften dat sommige producten alleen in een paar kleine gebiedjes groeiden

De Verenigde Oostindische Compagnie - Erfgoedhuis Zuid-Hollan

De Gouden Eeuw - V.O.C

kan iemand mij vertellen waarom de voc zo machtig was? ik heb het nodig voor mijn PWS en aub niet weer zo een stukje uit wikipedia dat kan een kleuter van 3 nog vinden ik wil weten waarom ze het waren niet hoe ze handelden of wat ze deden maar waarom ze zo machtig waren. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Tijdens de Gouden eeuw groeide Nederland uit tot een van de meest belangrijke landen op aarde. De gouden eeuw staat vooral bekend om de wetenschap (denk aan Christiaan Huygens met het slingeruurwerk) en om de kunst (denk aan Rembrandt van Rijn, met het beroemde schilderij De Nachtwacht.) Wat is de VOC, en wat deed het? VOC staat voor Verenigde. Het VOC-bestuur zetelt in het Oost-Indisch Huis, tegenwoordig eigendom van de UvA (en toegankelijk voor publiek). Hoewel lang niet zo succesvol als de VOC, brengt ook de Westindische Compagnie geld in het laatje. De WIC zal zich behalve aan suiker, tabak en goud ook verrijken aan de slavenhandel Beantwoord de vragen over de VOC! Vraag 1: Wanneer werd de VOC opgericht en wie is de oprichter? Vraag 2: Welke personen waren belangrijk voor de VOC? Noem er minstens twee. Vraag . 3: Wat deed de VOC? Vraag 4: Welke landen waren concurrenten van de VOC? Vraag 5: Waarin handelde de VOC? Vraag 6: Wat waren belangrijke plaatsen voor de VOC

De VOCsite : functies en rangen aan boord van een VOC-schi

Aan boord van een VOC schip: voedsel en drank

Leven aan boord - De VO

Het boek De 50 mooiste, beste en meest inspirerende Nederlandse toespraken is per direct uit de handel genomen, omdat slechts 49 van de speeches echt zijn. Een toespraak over de VOC-mentaliteit die was toegeschreven aan oud-premier Jan Peter Balkenende blijkt een satirische column, ontdekte Trouw 4.Wat deed de Nederlandse regering tijdens de Tweede Wereldoorlog? In 1944 was de Nederlandse regering in Engeland al begonnen met de voorbereidingen voor de opbouw van een nieuw leger, die na de bevrijding van Nederland zou worden ingezet om te helpen bij de bevrijding van Nederlands-Indië Ik wilde begrijpen wat de onderliggende de VOC-koopman die 1652 in Kaapstad een fort moest bouwen voor de VOC, dat niet alleen aan rassensegregatie deed, maar de samenleving in al. Hij deed zijn uitspraken tijdens de Algemene de uitlatingen van Premier Balkenende inzake de VOC. tot op de dag van vandaag. Nederland staat nog wat te doen om dat. Complotdenker en publicist Micha Kat is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten opgepakt in Noord-Ierland, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag na berichtgeving van het AD. Kat is.

04 juni 2021. 'Sywertgate' staat symbool voor de wijze waarop menig zorgcowboy in de gereguleerde, door u en mij betaalde gezondheidszorg het grote geld verdient, schrijft advocaat Jaap van den Broek in een artikel voor EW Podium. Laten we eerlijk zijn: u was vorig jaar ook onder de indruk van wat Sywert van Lienden voor elkaar wist te boksen Daarom was Indië zo belangrijk voor de V.O.C. 5) Welke twee stappen ondernam de V.O.C. om zijn positie zo goed mogelijk te maken (dus wat deed de VOC om uiteindelijk zo machtig te worden)? De V.O.C kreeg in 1602 van de Staten-Generaal ook het recht om oorlog te voeren , verdragen te sluiten en recht te spreken De WIC maakte gebruik van zowel eigen schepen als van gehuurde vaartuigen. De grootte van de ingezette schepen varieerde al naar gelang de bestemming in Amerika. De scheepstypen gebruikt in de vaart op Curaçao waren fluiten, pinassen en fregatten, schepen met een lengte van 100 tot 120 voet (28 tot 34 m) en een bemanning van 45 tot 60 koppen

De koffie wordt duur betaald, maar de VOC is rijk. Nu hij wist wat hij kon verwachten smaakte de drank niet eens zo slecht, alleen niet naar koffie. Het deed hem denken aan die eigenaardige Chinese drank die ze cha noemden en die hij ooit in een Amsterdamse salon had geproefd Vertelling, 11.45-12.15 Schrijfster Anneloes Timmerije kruipt met haar theatrale monoloog twintig minuten in de huid van Maria van Aelst, die in 1625 als 18-jarig meisje met een groep jonge vrouwen naar Batavia werd verscheept voor de zogenaamde Volksplanting. In het Aziatische hoofdkwartier van de VOC was een groot gebrek aan vrouwen. Dat wil zeggen: de [ 1. WAT WAS ER IN 1942 AAN DE HAND Japan deed het zelfde in Azië. Japanse troepen veroverden landen in Azië, waaronder NEDERLANDS-INDIË. Even terug in de tijd. Jullie weten wel iets van de VOC in Azië. Handel in specerijen. Later in de 19e eeuw (1816).

Het 'grote verhaal' van de VOC Historie

Ook het hoofdbestuur van de VOC, de Heren Zeventien, vergaderde er met enige regelmaat. Welgestelde reizigers mochten in de zaal langskomen voor een rondleiding. 'Dan kregen ze na afloop een zakje peper mee,' vertelt Wagenaar. Het Bushuis - 'bus' is oud-Nederlands voor kanon - deed oorspronkelijk dienst als wapenopslag van de stad. Nobel bleef zeer waarschijnlijk één van die Rotterdamse VOC bewindhebbers die de WIC ernaast deed. De familie Du Bois heeft een relatief zeer groot aandeel in de Rotterdamse WIC belangen gehad. Hugo du Bois (1680-1740) trad in 1730 als bewindhebber bij de WIC aan, maar deed in 1734 afstand ten behoeve van zijn zoon Franco Daniël De WIC en de VOC waren een product van de overzeese expansie van Holland. De zeventiende eeuw wordt ook wel de gouden eeuw genoemd, door de welvaart en ontwikkelingen op het gebied van handel en wetenschap. De WIC, de West-Indische compagnie, werd opgericht in 1621. De WIC had als doel rijkdommen te veroveren door midde De stad deed de voc concurrentie aan tot → gouverneur-generaal C.J. → Speelman in 1667 het → Bongaais tractaat sloot. Met het oog op de concurrentie tegen Singapore was Makassar van 1846-1906 vrijhaven Wat is de WIC? De WIC is een scheepvaartmaatschappij dat sinds 3 juni 1621 bestaat en heeft geleid tot de Gouden eeuw waarin de maatschappij flink vooruit is gegaan (Robin, 2003).. In de 16e eeuw hebben Spanje en Portugal delen van Amerika veroverd (Hoffmann, 2017).De WIC had een octrooi gekregen waarmee alleen zij handel mochten drijven ten westen van kaap de Goede Hoop (www.isgeschiedenis.nl.

Van der Straaten declareerde als bestuurder van detacheringbureau VOC vrijgezellenfeesten bij de zaak, Hordijk ging verhaal halen bij Vos en nam wat en deed daarover navraag bij Van der. Wat Vondel deed, was het idee van een 'gouden tijd' loskoppelen van de koloniale realiteit, een mechanisme dat doorwerkt in het beeld van een op zich positief verleden met hier en daar enkele 'zwarte bladzijden': een tegenstelling die suggereert dat die bladzijden simpelweg kunnen worden omgeslagen Hij bracht de boekhouding op orde, zette de schepen van de VOC in voor de handel tussen de verschillende landen in Azië, wat de Compagnie grote winsten opleverde en stichtte Batavia (het huidige Jakarta), dat als centraal hoofdkwartier dienst ging doen. Coen had bijna de positie van een koning

De VOC had een groot aantal vestigingen of factorijen in Azië. Het centrum van de VOC werd de stad Batavia (wat nu Jakarta is) op het eiland Java (bij Nederlands-Indië, nu Indonesië). Het hoofdkantoor van de VOC stond in Amsterdam. De onderneming had op het laatst te veel schulden en kon daarom niet meer blijven bestaan: de VOC ging failliet De VOC was geschikt, omdat dit voor zowel de jongens als de meisjes interessant is. De meiden van groep 5 zijn namelijk erg avontuurlijk! Al snel zijn ze begonnen met het onderzoeken van de vraag wat de VOC nu eigenlijk is en wat er allemaal gebeurde

De VOC mocht van de Staten-Generaal alles doen wat goed was voor de handel. Ze mochten zelfs oorlog voeren als dat nodig was. Op de grote schepen gingen kanonnen en soldaten mee. Met veel geweld jaagde de VOC de Engelsen en Portugezen uit de Molukken en dwong de Molukkers hun specerijen alleen aan de Nederlanders te leveren aan de VOC-ontdekkingen, waardoor dit een levend stuk historie is geworden is. In een derde deel is verder ingegaan op wat gebeurd zou zijn met de honderden schipbreukelingen van o.a. de Batavia, de Vergulde Draak, de Zeewijk en de Zuytdorp. Toen na de vestiging van de Engelse kolonie Western Australia in 1829 , de eerste Engelse kolonisten da

Herman Ketting deed uitgebreid onderzoek in de VOC-archieven en richtte zich in het bijzonder op de belevenissen van de zeevarenden en de scheepsbouw op de VOC-werf in Amsterdam. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op het onderwerp 'Leven,werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarder (1595-1650)' wat ook de titel werd van het gelijknamige boek korte enquete VOC Algemene schoolzaken. Scholieren.com forum. / De bruiloft vond enkele weken later plaats op 23 augustus. Borreman was op dat moment, als matroos op het schip 'De Pauw', in dienst van de VOC. Zijn schip lag op de rede van Hellevoet klaar voor de afvaart naar Batavia. Dit schip was in 1767 gebouwd, voor de Kamer van Delft, op de VOC-werf te Delfshaven . VOC-werf aan de Buizenwaal te Delfshaven Daar werd hij medeoprichter en grootaandeelhouder van de VOC. Dat duurde niet lang, want hij lag constant overhoop met de VOC, maar dat is een verhaal voor een andere keer, of kijk zelf even op Wikipedia. Hij had met zijn vrouw Maria maar liefst 22 kinderen. Dus als hij iets deed, deed hij het schijnbaar goed

In de 16e eeuw was het verbond was niet langer relevant en bestond alleen nog op papier. De Hanze viel gedurende deze tijd langzaam uit elkaar door de opkomst van andere handelsnetwerken, waaronder de Oostzeehandel en de VOC. In 1669 vond de laatste Hanzevergadering plaats; slechts zes steden namen deel aan deze vergadering De mannen van Maria *** Wat een vrouw! Ik neem diep mijn hoed af voor deze 17 e eeuwse Maria van Aelst, en ik begrijp helemaal dat Anneloes Timmerije in haar ban is geraakt. De geschiedenis van de VOC is immers geschreven door mannen. Jan Pieterszoon Coen, ja die kennen we, ook al is zijn reputatie tegenwoordig in diskrediet geraakt, want is iemand een held die hele volksstammen over de kling. De VOC was de belangrijkste maritieme handelsorganisatie van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toch deden de scheepschirurgijns wat zij konden met de beperkte middelen waarover zij beschikten en naar de maatstaven van die tijd. Bijna elke opvarende deed hieraan mee, zo ook de scheepschirurgijn De VOC bestond uit zes Kamers, die de steden Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen vertegenwoordigden in het college van de 'Heren Zeventien'. Aan hen was het centrale bestuur van de VOC toevertrouwd. Wat deed Johan van Oldenbarnevelt in 1602

De VOC dreef handel met de mensen in Indonesië. Ze wilden natuurlijk veel verdienen, zodat ze er rijk van zouden worden. De VOC deed dat meer dan 200 jaar. Maar de VOC deed meer in Indonesie. Het had daar ook voor het zeggen, en had ook soldaten in dienst. De vorsten en de mensen in Indonesie moesten doen wat de VOC wilde Wat Agatha deed, hoorde niet. Maar doen wat niet hoort leidt soms tot iets goeds. Met Agatha van Foreest begon de emancipatie van vrouwen, en van het huwelijk. Een ander verhaal werpt weer een ander licht op de regenten. Aan de oude haven, op de Dijk te Enkhuizen, staat een prachtig huis in rococostijl, uit 1741-1742

Het VOC Café In de Schreierstoren krijgt een andere naam. De eigenaar is de bedreigingen vanwege het VOC-deel van de naam zat. Peter van Brummelen 4 april 2019, 15:54. Links het VOC Café in de. De Bandanezen laten zich niet de wet voorschrijven. De VOC besluit er in 1609 eenzijdig een vesting te bouwen. Vervolgens vermoorden de Bandanezen enkele Nederlanders. Het begin van een periode vol oorlog. Gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen (de hoogste man van de compagnie in Oost-Indië) organiseert in 1621 een strafexpeditie naar Banda wat deed de voc tegen concurentie. de voc bouwde op verschillende plaatsen handelsposten in oost-indiën het hollandse kasteel in batavia op java was het belangrijkste-de voc kocht op de oost-indische eilanden vooral nootmuskaat foelie peper kruidnagel en the Doen wat we nooit eerder deden. Dat deed de VOC met haar doortastende handelsgeest, eindeloze daadkracht en ongeëvenaarde durf. Door letterlijk en figuurlijk grenzen over te steken en nieuwe gebieden te ontdekken. Die Ontdekkracht van toen zit nog steeds in onze cultuur en in ons bloed In 1793 bracht de VOC een flinke groep matrozen onder in een van de zalen van het Sint Pietersgasthuis. Dat deed de compagnie wel vaker als zeelui die uit de Oost waren aangekomen een tijdje moesten wachten op een schip voor hun terugreis. Maar nu was er iets bijzonders aan de hand: dit waren Chinese matrozen

Kaping van de 'Santa Catharina' De geschiedenis van de Mare Liberum begon in 1603, toen admiraal Jacob van Heemskerck in de Indische wateren het Portugese vrachtschip de 'Santa Catharina' kaapte. Deze actie leverde De VOC een enorme buit op: ruim drie miljoen gulden. In de loop van 1604 kreeg de Haagse advocaat Hugo de Groot de opdracht een rechtvaardiging van deze kaping te formuleren Dedicon maakte ter ere van de 350ste sterfjaar van de grote Hollandse meester een special voor blinden en slechtzienden. Een speciale audiouitgave waarin de luisteraar aan de hand wordt genomen en in vele facetten kan beleven hoe het in de tijd van Rembrandt eraan toeging. En, behalve het werk en de stijl van de kunstenaar, geeft deze special ook een beeld van de beroemde Gouden Eeuw In de tijd dat Coen leefde, was hij niet de meest geliefde persoon. Het was een felle man, die graag kritiek leverde, op mensen waar hij het niet eens mee was. Ook was het een man die geen genade kende. Zelfs de Heren XVII merkte dit op, maar toch hebben ze hem nooit helemaal afgekeurd, op wat hij allemaal deed De VOC kreeg van de Staten-Generaal het alleenrecht op de handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Naast dit handelsoctrooi kreeg zij ook politieke rechten: zelfstandig verdragen sluiten, Toen Nederland zijn intrede deed in de archipel, stegen de spanningen, wat zich onder andere uitte in gewelddadige opstanden

De Nederlandse staatsman Johan van Oldenbarnevelt werd in 1547 in Amersfoort geboren. Hij was advocaat in Den Haag en werd in 1576 pensionaris van Rotterdam. Later raakte hij als raadpensionaris in onmin met prins Maurits Michiel de Ruyter verbetert het systeem van de seinvlaggen. Dat is een soort geheimtaal met gekleurde vlaggen. Zo kunnen de Nederlandse schepen elkaar laten weten wat de volgende stap in de aanval is, zonder dat de vijand het begrijpt. Ook leert Michiel de Ruyter de schepen in linie te varen: alle schepen in een strakke lijn achter elkaar De Portugezen en de Spanjaarden begonnen in de 16e eeuw met trans-Atlantische slavenhandel en Nederland deed daar later aan mee in de zeventiende eeuw. De Atlantische slavenhandel werd door bestuurd door Europeanen en Nederland beheerste daar vijf procent van. Nederlanders hebben ongeveer 550.000 slaven vanuit Afrika naar Amerika verscheept Een kasteel is een statisch gebouw, maar toch reisde het Kasteel van Woerden over de wereld. Als schip welteverstaan. Het schip voer in het VOC-tijdperk van Nederland naar onder andere Batavia en deed zelfs Japan aan. Van het vervoeren van drie ton aan zilver tot een bijnaam van een klip, het 'Kasteel' had flink wat [ Wat de VOC in eerste instantie beter deed dan haar concurrenten was deelnemen aan de zogenaamde intra-Aziatische handel, de uitwisseling van goederen binnen het netwerk van handelsposten. De VOC sprong goed in op de vraag naar niet alleen gewassen en metalen maar ook kunstig bewerkte producten uit de ene hoek van het handelsnetwerk in de andere

Het suikervogeltje - Hoe de VOC weesmeisjes als toekomstige bruiden naar de Kaap liet uitvliegen Het suikervogeltje is een historische roman, gebaseerd op het leven van weesmeisjes, die in de zeventiende eeuw naar Zuid-Afrika emigreren. Het is 1668. De bestemming is Kaap de Goede Hoop. Er is een tekort aan Hollandse vrouwen In 1622 betrokken de kloveniers (verzamelnaam van de drie schutterijen die Middelburg destijds had) het gebouw aan de rand van het centrum van Middelburg. Later deed het dienst als rekrutendepot van de VOC en als hospitaal voor Belgische militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig vind je hier een cinema en kun je er lekker eten Altijd al willen weten hoe het leven op zee was in de 17e eeuw? Klim op het schip de Batavia, struin over de dekken, ervaar het vakmanschap van de houten scheepsbouw en ontdek alle verhalen Volgens haar liepen (en lopen) de koeien in Noord Friesland op ziltige weiden. Dat deed de smaak van de kaas geen goed, vandaar de toevoeging van de kruidnagel en komijn. Mooi, einde discussie: Betty Koster heeft altijd gelijk. Uit het vuistje. Ook de Leidenaren zagen wel wat in een lucratief kaashandeltje met de snelle-geld-boys van de VOC

Na een wat mindere periode moest de nummer vijf, Voorburg CC, op bezoek bij koploper VOC. Dankzij een solide allround-performance van Bas de Leede, uitstekend bowlen van Karl Niewoudt en enkele knappe vangen werd de Rotterdamse koploper verslagen en rukte Voorburg op naar de derde plaats. Beide teams waren gehavend. VOC-captain Pieter Seelaar had last [ Na een wat mindere periode moest de nummer vijf, Voorburg CC, op bezoek bij koploper VOC. Dankzij een solide allround-performance van Bas de Leede, uitstekend bowlen van Karl Niewoudt en enkele knappe vangen werd de Rotterdamse koploper verslagen en rukte Voorburg op naar de derde plaats De wereld van Wally, de wereld van Witsen. Vier jaar werkten curatoren aan de expositie in het Amsterdamse Rijksmuseum over het Nederlandse slavernijverleden. De zoektocht naar thema's, personages en objecten die deze geschiedenis konden schragen was niet makkelijk, wel inspirerend. Niels Mathijssen In haar nieuwe boek 'Vrije jongens' portretteert Cordula Rooijendijk een avontuurlijke galerij van succesvolle Nederlandse ondernemers uit vroeger eeuwen: de 'vrije jongens' van de Hanze, de Bergenvaarders, de VOC en de WIC. Ze vertelt over Hinrick van Hasselt, die alle Hanzegeboden negeerde en zijn stokvissen gewoon in Noorwegen verkocht, over Louis de Geer, die zonder scrupules vanuit Zweden. Kort na het midden van de zeventiende eeuw was bijna een kwart van trans-Atlantische slavenhandel in handen van de Republiek. Dat aandeel zakte daarna snel, doordat de Portugese, Engelse, Franse en Amerikaanse slavenhandel explosief toenam. Over de gehele periode lag het Nederlandse aandeel rond vijf procent. Dat betoogt Gert Oostindie. Door: Floris Betlem Over de [

Na de oorlog en de daarop volgende wederopbouwperiode was de tijd rijp om de uitbreidingsplannen uit 1939 uit de ijskast te halen. Onder leiding van architect ir. L.H.H. van der Kloot Meijburg vond een kostbare operatie plaats: het oude gebouw werd grondig gerestaureerd en aangepast (1948-1949), terwijl hieraan vastgekoppeld in diverse bouwfasen (vanaf 1953) een nieuw stadhuis werd gebouwd Wat deed men in hun vrije tijd? Wat was er op televisie of radio te beleven? In dit nostalgisch museum krijg je antwoord op al deze vragen. Stiltewandeltuin van het Weeshuis. De Stiltewandeltuin van het Weeshuis, is de tuin van een voormalig weeshuis die je in stilte kan bewandelen. Toen was Hoorn een belangrijk centrum van de VOC Zwitserland. Dat is toch dat land dat zich altijd afzijdig houdt bij conflicten. Neutraal en Zwitserland; het lijken synoniemen. Dus wat was er aan de hand toen de Zwitsers de wapens oppakten om naar Nederland te marcheren? In de jaren van Franse bezetting (1795-1813) hadden de staatsvormen van Nederland elkaar in snel tempo opgevolgd. De [ zelfs nogal nadrukkelijk) dat Dekker niet was opgeleid voor het binnenlands bestuur. Zelfs Van Twist 'wist niet zeker' of zoiets als een herplaatsing te Ngawi (wat hij deed) bedoeld kon zijn door de Raad (zie Multatuli, VW, ix, 566, regel 12 van onderen).Ik heb in De raadselachtige Multatuli (p. 44, dit boek p. 51) aangenomen dat er bedoeld was ongeschikt voor het binnenlands bestuur

De handel en waar ze vandaan komen - Slavernij NederlandDe nazaten van de VOC-bemanning in beeldBemanning voor VOC-schip Batavia gezocht - Artikel - VaartNederlandse afstammelingen nog steeds trots op VOCNederlanders in Japan 1641-1853

De actieve consul van Elmina, Piet Hamel, speelde een grote rol in het rekruteringsproces van de Afrikaanse soldaten voor het KNIL ten tijde van de Atjehoorlog. Hij ondernam op eigen initiatief reizen naar mogelijke wervingsplekken. De onderzoeksvraag in deze scriptie luidt als volgt: Wat was de rol van consul Hame Cultuurhistoricus Nancy Jouwe deed dat afgelopen jaar, samen met Matthijs Kuiper (UU) en Remco Raben (UU en UvA). 31 kilometer aan archiefstukken diende als basis voor het onderzoek, dat antwoord moest geven op de vraag wat de betekenis van de slavernij voor stad en samenleving was 4) Wat maakte Indië zo interessant voor de V.O.C.? Geef hier minimaal drie voorbeelden van en zoek van alle drie een afbeelding. 5) Welke twee stappen ondernam de V.O.C. om zijn positie zo goed mogelijk te maken (dus wat deed de VOC om uiteindelijk zo machtig te worden) Zouden de nieuwsrubrieken en talkshows ertoe in staat zijn om op korte termijn iets zinnigs te zeggen over wat GeenStijl wat begint met VOC Welmoed Sijtsma deed een dansje naast de. In de H.J. Schoo-lezing van CDA-kroonprins Wopke Hoekstra kwam een man bij de dokter. Een migrant. Hij had zijn vrouw meegebracht, die zweeg en naar de