Home

V&VN VS Register

Strictly the Best VPNs in 2021 - Top 10 Best VPN Provider

Je kunt het Kwalitietsregister V&VN raadplegen en hier verpleegkundigen en/of verzorgenden in opzoeken. Inschrijven in het Kwaliteitsregister Als verpleegkundige of verzorgende zet je je in voor de beste zorg. Lees meer over de voordelen van een lidmaatschap 1. Stuur een e-mail naar registers@venvn.nl met hierin: Je gegevens (zoals je relatienummer) Het verzoek tot beëindiging van het opleidingsregister; De datum van stoppen opleiding; 2. Log in op Mijn V&VN en open het opleidingsregister. Wijzig je opleidingsschema door een einddatum in te voeren; Sla je wijzigingen op en valideer het opleidingsschem

Na je registratie ben je niet automatisch lid van je beroepsvereniging. Daarvoor is een aparte inschrijving noodzakelijk bij V&VN Verpleegkundig Specialisten (een afdeling van V&VN). Als lid van de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten kun je ervaringen met collega's uitwisselen tijdens netwerkbijeenkomsten Klik bovenaan deze website op de knop 'Mijn V&VN' en log in met je e-mailadres en wachtwoord. Je komt dan op Mijn V&VN. Hier zie je onder 'Mijn registers' de registers waarin je staat ingeschreven. Klik op de knop 'Open mijn portfolio' en het scherm met jouw portfolio opent . Ik heb geen Mijn V&VN-account, maar sta wel in het register Leden van V&VN VS hebben toegang tot de ledenpagina's, met daarop documenten over de afdeling, zoals jaarverslagen, verslagen van het jaarcongres en informatie van de netwerken. Deze leden is anders dan die van V&VN. Als lid kunt u hiervoor een account aanmaken. Indien u dat wenst, kijkt dan op deze pagina Vacature Beleidsmedewerker V&VN VS (16 uur) 15 juli 2021 V&VN Verpleegkundig Specialisten zoekt een ambitieuze, innovatieve, zelfstandig werkende en verbindende beleidsmedewerker die gevoel heeft voor politiek handelen en inzicht heeft in het functioneren van de gezondheidszorg. De beleidsmedewerker ondersteunt de afdeling V&VN VS in het beantwoorden van de verschillende vraagstukken binnen en. Indien aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kan de Verpleegkundig Specialist zich na vijf jaar herregistreren. Meer informatie over registratie en herregistratie als verpleegkundig specialist kunt u vinden op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register ( vsregister.venvn.nl )

Nieuws V&VN afdeling Kinderverpleegkunde | V&VN

Vol trots presenteert de congrescommissie het 2e virtuele jaarcongres van V&VN VS wat zal plaatsvinden op 7 en 8 oktober 2021. In tegenstelling tot het afgelopen jaar laten we de deur op een klein kiertje staan, mogelijk kunnen we een hybride congres (enerzijds virtueel, anderzijds live) aanbieden maar dat zal gedurende 2021 steeds duidelijker worden Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Utrecht, juli 201 Accreditatie zal worden aangevraagd door Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten register. C&MSH werkt voor de inhoud van het programma nauw samen met Verpleegkundig Specialisten van diverseberoepsvereniging van onder andere: V&VN VS, V&VN Oncologie, V&VN Pijnverpleegkundigen en V&VN Palliatieve zorg De beroepsvereniging V&VN heeft een regierol in de ontwikkeling, invoering en evaluatie van de standaarden. Hiertoe is het V&VN Programmabureau Kwaliteitsstandaarden ingericht. In 2019 zijn de eerste standaarden uit het ZonMw programma opgeleverd (https://www.venvn.nl/richtlijnen/). 1.2 Aandacht voor (proef)implementati Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. De app is ontwikkeld door V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden

Register voor Verpleegkundige Specialisten V&V

V&VN biedt worden het Kwaliteits-register V&V en V&VN Magazine het meest gebruikt. Over V&VN Magazine zijn de respondenten het vaakst tevreden: acht op de tien. Om onze leden goed te helpen, is het van belang dat de medewerkers op het bureau van V&VN goed samenwerken. Onder de naam Samen werken aan samenwerken verbeterden we in 2018 de samen Vacature Beleidsmedewerker V&VN VS (16 uur) 15 juli 2021 V&VN Verpleegkundig Specialisten zoekt een ambitieuze, innovatieve, zelfstandig werkende en verbindende beleidsmedewerker die gevoel heeft voor politiek handelen en inzicht heeft in het functioneren van de gezondheidszorg

Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen V&V

Then register now via https://kwaliteitsregister.venvn.nl. The Quality Register Nurses & Carers is an online registration system where you, as a nurse or carer, record what you do about promoting expertise. The app was developed by V&VN, the professional association for nurses and carers. V&VN manages the V&V Quality Register because, as a. V&VN is tevens belast met de uitvoering van diverse registers: het (publieke) register voor de verpleegkundig specialist en het Kwaliteitsregister V&V. Dit laatste register biedt verpleegkundigen en verzorgenden de mogelijkheid hun deskundigheidsbevordering te registreren (en aan te tonen) Modelverklaringen werkervaring. Selectiegewijs vragen we zorgverleners die zich willen herregistreren in het BIG-register om bewijsstukken van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van de situatie. U kunt dat als zorgverlener het beste zelf beoordelen. Een mogelijk bewijsstuk is een werkgeversverklaring V&VN: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de beroepsvereniging als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet BIG; visitatie: onderzoek ter plaatse naar het functioneren van de opleidingsinstelling, praktijkinstelling of praktijkopleider, met als doel te beoordelen of aan de eisen van het Algemeen Besluit en de Specifiek

Als adviseur Registers ben je de spil tussen diverse bestuurlijke commissies rond de verschillende registers die door V&VN worden beheerd, het bureau van V&VN, verschillende externe stakeholders en de gehele vereniging inclusief alle afdelingen en platforms van V&VN Registreer. Voornaam. Tussenvoegsel. Achternaam. E-mailadres. Organisatie . Rol. Wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten? Vul dan één van onderstaande velden in: BIG-nummer. Relatienummer. Door te registreren ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden van V&VN. Opslaan Terug. Zoek resultaten. 18-2085 ADVISEUR REGISTERS (VAST) - V&VN ORGANISATIE | V&VN Wil jij meewerken aan V&VN van de toekomst? De vereniging is bezig met een kanteling! Niet het bureau en de statuten zijn het uitgangspunt, maar de leden. Wie lid is wil gehoord worden en zich laten horen, zich ondersteund weten en 24/7 verbinding kunnen leggen met ZIJN/HAAR 'club'

Minister Schippers wil verplichte bij- en nascholing toevoegen aan de werkervaring bij de herregistratie BIG. Gaat het Kwaliteitsregister V&V, dat onder de verantwoordelijkheid van beroepsvereniging V&VN valt, hierbij definitief een rol spelen? Nursing sprak met Harold de Graaf, hoofd Leden & Registers bij V&VN Beroepsvereniging V&VN benadrukt al jaren het belang van bij- en nascholing en intercollegiale toetsing. Bij een register waar je 36 punten per jaar (of enig ander getal) moet halen, ga je scholen om het scholen. Scholing moet ook een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van werkgever en werknemer 4 Expertisegebied oncologieverpleegkundige juni 2015 1. Inleiding Met het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 hebben verpleegkundigen en verzorgenden zich voorbereid op de toekomst. De nieuwe beroepsprofielen, die gepresenteerd zijn op 8 maart 2012, zijn he V&VN: 'Dit is niet mogelijk. In het BIG-register kan je in één beroep geregistreerd staan. Als je je inschrijft als regieverpleegkundige wordt jouw registratie als verpleegkundige doorgehaald en omgekeerd.' 8 De mbo-opgeleide verpleegkundige doet er weer eens niet toe. V&VN: 'Iedereen doet er toe en iedereen is belangrijk

Nieuws van en voor verpleegkundigen, verzorgenden en zorgprofessionals | V&VN

Verpleegkundig Specialisten Register bestaat uit de - V&V

Beste Karin, je kunt je V&VN-nummer instellen in je profiel op Nursing.nl. De punten worden dan automatisch bijgeschreven in het V&VN-register. Mocht je hier verder vragen over hebben, dan kun je het beste contact opnemen met de klantenservice: onlineklantenservice@bsl.nl. Succes Met 105.000 leden maakt beroepsvereniging V&VN zich sterk voor professionalisering van het beroep verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist Astma/COPD | HAIO, Huisarts, IZER POH Somatiek, POH Somatiek | Accreditaties: KNMG 2, NVvPO 2, V&VN 2, VS Register 2. 4 nov 2021 ONLINE: Zorgprogramma Ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk. Vakbond NU'91 voor verplegenden en verzorgenden heeft opnieuw de aanval geopend op beroepsorganisatie V&VN. NU'91 beschuldigt V&VN ervan dat zij verpleegkundigen misleidende informatie geeft over het kwaliteitsregister. V&VN is de kopstoten van NU'91 beu en overweegt nu stappen te ondernemen

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden V&V

  1. V&VN VS Postbus 8212 3503 RE Utrecht info@venvnvs.nl T +31 (0)30-2919050 Accreditatie V&VN VS Jaarcongres 2021 Accreditatie wordt aangevraagd bij: Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Nederlandse Associatie voor Physician Assistants (NAPA
  2. Om deel te nemen aan het Kwaliteitsregister dien je eerst in te loggen op de website van de NVvPO, daarna kun je naar het inloggen van het Kwaliteitsregister. Dit doe je als volgt: Klik op het tabblad 'inloggen' (rechts bovenaan de website). Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op inloggen. Indien je je wachtwoord bent vergeten, kun je hier vinden hoe je ee
  3. V&VN is tevens belast met de uitvoering van diverse registers: het (publieke) register voor de verpleegkundig specialist en het Kwaliteitsregister V&V. Dit laatste register biedt verpleegkundigen en verzorgenden de mogelijkheid hun deskundigheidsbevordering te registreren (en aan te tonen)
  4. Algemene informatie. Sinds 1981 worden jaarlijks de V & VN Oncologiedagen (OD) voor verpleegkundigen georganiseerd. Aanvankelijk begonnen als initiatief van een aantal enthousiaste verpleegkundigen, is dit jaarlijks evenement uitgegroeid tot een begrip. Het is het grootste gespecialiseerde verpleegkundige congres van Nederland en één van de.
  5. der aandacht gekregen. IN 2021 zoeken we een actieve samenwerking met de WTW met als doel om wetenschap een integraal onderdeel te maken van de wijkverpleging. Er is vanuit de vakgroep een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen
  6. Lid V&VN Oncologie. NVPO / V&VN PZ / GeriOnNe. 265 EUR. Niet-lid. 370 EUR. Student*. 125 EUR. * Verpleegkundigen in opleiding (HBO-V fulltime) kunnen zich registeren tegen een speciaal dagtarief van € 62,50 per dag. Men dient tijdens de registratie een kopie van de studentenkaart te uploaden

De zorg wordt steeds complexer. Daarom is het van belang dat de zorgverlener zijn/haar vak goed bijhoudt. In het Kwaliteitsregister V&VN kan de zorgverlener laten zien hoe vakbekwaam hij/zij is én dat de zorgverlener voldoet aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering.. De normen voor deskundigheid worden voor iedere beroepsgroep bepaald door de representatieve beroepsvereniging De militair krijgt jaarlijks van V&VN een rekening voor dit lidmaatschap. (Cfm DMG aanwijzing 051 van 4-11-2010 dient u deze eerst zelf te betalen & vervolgens te declareren via DIDO ++ /voorgeschoten bedragen) • Deze afdeling behartigt binnen V&VN en binnen Defensie de belangen van de militair verpleegkundigen en verzorgenden Vacatures verpleegkunde. Op dit moment zijn er binnen V&VN 1961 verpleegkunde vacatures. De verpleegkunde vacatures zijn verdeeld over 358 HBO-verpleegkundige vacatures, 243 MBO-Verpleegkundige vacatures, 170 Overige beroepen verpleegkunde vacatures en 1593 overige vacatures. Deze resultaten als job alert ontvangen of als RSS-feed selecteren

Verplichte inschrijving opleidingsregister VSR - V&V

V&VN, Verenso, NPCF •Beroepsnormen: beroepscodes, richtlijnen en protocollen Je kunt denken aan thema's als: Øindicatiestelling Øethische dilemma's Øzorginhoudelijke thema's als psychiatrie en palliatieve zorg Ødiagnostiek Øzorgplan Ømedicatie Øveiligheid Øinzet informele zorg Øoverdracht 13 juni2018 Workshop congresV&VN Op donderdag 11 november 2021 vindt het live V&VN Stomaverpleegkundigen congres plaats. Aan het programma wordt op dit moment nog hard gewerkt, maar vindt u binnenkort hier. Accreditatie wordt aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register via V&VN. Programma Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om het portfolio vanuit het V&VN kwaliteitsregister mee te nemen, als je start met het kwaliteitsregister van de NVvPO. Heb jij een portfolio bij het V&VN-kwaliteitsregister opgebouwd? Wil je overstappen naar het NVvPO-kwaliteitsregister maar niet vanaf nul starten? Check eerst: ⇒ Zorg ervoor dat je V&VN kwaliteitsregister nog actief is Website van de V&VN-afdeling Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen. Bij autisme is vaak sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit). Voor de behandeling van deze bijkomende problemen is het belangrijk om rekening te houden met het autisme van uw cliënt Registreer met Google Registreer met LinkedIn Registreer met je inloggegevens Log in. Reset wachtwoord. Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in en we e-mailen jou de instructies om jouw wachtwoord te resetten. Log in met je inloggegevens Voornaam. Achternaam. E-mailadres. Gebruikersnaam. Wachtwoord. V&VN nummer. SKJ.

Nieuws van het register voor Verpleegkundig - V&V

Lidmaatschap netwerk VS VPH. Een netwerk bestaat uit mensen die iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Netwerken is het proactief uitwisselen van kennis, informatie en advies met anderen. Netwerken doe je dan ook nooit alleen Netwerk VS verpleeghuis is een netwerkgroep voor verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in het verpleeghuis. Het netwerk valt onder V&VN Verpleegkundig Specialisten , een afdeling van de V&VN Door deze trainingswebinar te volgen kun je 1 accreditatiepunt verdienen voor het V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) register. Na deze training weet je: Hoe OZOverbindzorg de samenwerking kan ondersteunen rondom en met een cliënt/mantelzorger. Welke mogelijkheden je als coördinator in OZOverbindzorg hebt

Op donderdag 22 april 2021 wordt het Symposium V&VN VOG (Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie) georganiseerd. U bent van harte welkom! Na uitstel komt zeker geen afstel. We vieren dat onze beroepsvereniging 25 jaar bestaat met twee digitale symposia. Het thema is vitaliteit. Het symposium bestaat uit een dagprogramma met mooie. Wat bieden wij. We bieden je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen, door middel van het volgen van de vervolgopleiding kinderverpleegkundige en IC Neonatologie verpleegkundige. Je salaris bedraagt maximaal € 3.280,- bruto per maand (schaal 7) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Naarmate de. hlo,Friends Welcome Back to my Youtube Channel... The Big Picture Registration से लेकर ऑडिशन तक की सारी जानकारी है तो इस video. V&VN roept andere partijen in de zorg op om ook aandacht te vragen voor de regeldruk en krijgt veel bijstand uit diverse hoeken. Zo is seniorenorganisatie ANBO blij met het initiatief, omdat zij de hoge werkdruk ook tot uiting zien komen in de ouderenzorg Als je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&VN kun je inloggen om een persoonlijk dossier aan te leggen. We noemen dit jouw digitale portfolio. Samenwerkende partijen: 99% van de deelnemers slaagt in 1 keer! Het slagingspercentage voor het Landelijk examen Herregistratie BIG voor verpleegkundigen bij Leer Zorg is heel hoog

Bravis-topvrouw bewaakt kwaliteitsregister V&VN. Skipr Redactie 3 februari 2017, 10:23. Janneke van Vliet is door het V&VN-bestuur benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V. Ze volgt Bert Fledderus op, de voorzitter van het College sinds de oprichting in 2012. Ik ben zelf verpleegkundige en de. Register for programs with Brampton Recreation Mag-register bago pumunta ng paliparanKindly see link belowhttps://onehealthpass.com.ph/e-HDC

Voor professionals wordt accreditatie aangevraagd bij betrokken wetenschappelijke verenigingen, de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS, van KNMG), het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (van V&VN), Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN) en het Kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA) AANMELDEN WEBINAR Onze ervaring maakt het verschil Scholing 24 juni 2021 - Presteren onder druk in de acute zorg29 juli 2021 - Intoxicaties drugs en verslavingszorg Voornaam Achternaam Geboortedatum E-mailadres BIG-nummer/V&VN nummer (bij geen BIGnummer vul in geen) Functie ---ambulance verpleegkundigeambulance chauffeurSEH verpleegkundigeIC verpleegkundigeBMHCCU verpleegkundigeAlgemeen. Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Annuleren Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang van het Online regioscholing 2020 V&VN Diabeteszorg, dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht Organisatie: v anuit het netwerk V&VN Kinder-MDL, Heidi van der Wielen, Merel van Pieterson, Pamela Hurkmans, Jose de Haan en Martha van Gaalen, in samenwerking met Dr. Falk Pharma Benelux B.V. Accreditatie voor dit symposium wordt aangevraagd bij de V&VN en het Verpleegkundig Specialisten Register

Nieuws van de afdeling Urologie Verpleegkundigen | V&VNMarie-José Willemse nieuwe voorzitter RSV | V&VN

huisarts diabetes huisartsenpraktijk POH praktijkondersteuners sensortechnologie Suikerziekte Diabetes type II overgewicht hart-en vaatziekten Diabetes mellitus type 2 diabeteszorg. Bij het Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 worden twee patiënt casussen besproken. Deze gaan over sensor technologie & behandeling van diabetes type 2 met overgewicht en hart- en vaatziekten V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) August 4, 2015 · Adviseur Nellie Kolk van V&VN geeft antwoord op je vragen over het nieuwe landelijke scholingsmodel voor herregistratie in het BIG-register

V&VN: 8e Nationaal Pijncongres. Wij nodigen u van harte uit voor de 8e editie van Nationaal Pijncongres op dinsdag 10 april 2018. De bijeenkomst vindt plaats in de ReeHorst, Ede. De inschrijving is reeds geopend en onderstaand vindt u meer algemene informatie en details over het programma. Deadline vroege inschrijving: 16 januari 2018 Hena Mukhtar | Utrecht, Utrecht, Nederland | Coördinator Evenementen & Sponsoring bij V&VN Verpleegkundig Specialisten | Large experience at national and international level / Solution driven and team player / Strong communication skills / Developing interest / All-round assistant. | 148 connecties | Volledig profiel van Hena op LinkedIn en bekijken en connectie make De voorzitter van V&VN afdeling Oncologie fungeert als gezicht van de afdeling en geeft leiding aan de zeven bestuursleden, de beleidsmedewerker, secretaresse en de acquisiteur. Zoals zichtbaar in het organogram, zijn onder de paraplu van de afdeling diverse commissies Omschrijving. Lipohypertrofie Diabetes is een aandoening die veel voorkomt, en die de komende jaren zelfs steeds meer zal voorkomen. Bij een groep patiënten met diabetes wordt door verpleegkundigen en verzorgenden een deel van de zorg overgenomen zoals het bepalen van de bloedglucosewaarde, het injecteren van insuline, het observeren van werking en bijwerkingen van de behandeling, het. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Registratie na opleiding tot Verpleegkundig Specialist V&V

Our 7 Best VPN Services For 2021. Compare and Find Your Ideal VPN and Browse Securely! 7 Top VPN Services For All Needs. Compare Now & Get Unlimited Bandwidth < Register Per 26 november 2009 is het oude afdelingsregister gesloten en is het kwaliteitsregister V&V met het deskundigheidsgebied SPV, geopend. Meer informatie over inschrijving, uitleg en de voorwaarden kunt u vinden op de aparte website van het kwaliteitsregister kwaliteitsregistervenv.n Als verzorgende ben je niet geregistreerd in het BIG-register. Voor inschrijving in het Kwaliteitsregister heb je een digitale kopie van je diploma nodig. Je krijgt daarna van V&VN een nummer dat je door moet geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots

Register Zorgprofessionals: register voor niet - V&V

‎Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Register V&V. Download Register V&V and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch Donderdag 4 februari jl. hebben de NVK, V&VN VS en NAPA hun handtekening gezet onder het 'Consensusdocument taakherschikking physician assistants en/of verpleegkundig specialisten in de kindergeneeskunde'. In het consensusdocument worden handvatten aangereikt hoe je op een verantwoorde manier taken kunt herschikken van een kinderarts aan een physician assistant (PA) of verpleegkundig. Dit kunt u opzoeken in het BIG-register. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Iedereen kan het register raadplegen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing. Daarnaast verzorgt het BIG-register de erkenning van buitenlandse diploma's. Laatst gecontroleerd op 12 mei 2021

Leden V&VN V

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Kwaliteitsregister V&V Verpleegkundigen Verzorgenden. Bijgewerkt op 10-4-2020. Specificaties. Accreditatiepunten V&VN. 1. Gemiddelde studieduur. 1-2 uur. Toegang na aanschaf. 12 maanden. Terug naar overzicht. € 9,9 De Kernset bevat bovendien een verzameling gestandaardiseerde patiëntproblemen die laten zien hoe de nieuwe aanpak werkt. Dit meldt het platform QruxxTech. 'Verpleegkundigen vind je overal: in het ziekenhuis, de wijkzorg, de thuiszorg, de ouderenzorg en de ggz', aldus Renate Kieft van V&VN Omschrijving. Deze cursus vormt een introductie in pijn en pijnbestrijding, vooral gezien vanuit een verpleegkundig en verzorgend perspectief.. Toets je kennis! Doel is een inleiding te geven op de vele aspecten van pijn en pijnbestrijding. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bestaande kennis te toetsen door middel van proefvragen en toetsen. . Verder is in de cursus informatie te vinden. KABIZ -Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg- voert als onafhankelijke organisatie de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren in de zorg uit. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheids- bevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd De NVvPO is de belangenvereniging voor alle praktijkondersteuners. Ons beleid is erop gericht alle praktijkondersteuners, ongeacht hun achtergrand, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. Samen sterk, nu en voor de toekomst

V&VN vindt het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden altijd actueel geschoold zijn en beheert daarom het Kwaliteitsregister V&V. Op basis van wensen van gebruikers wordt het register continu doorontwikkeld. Samen met verpleegkundigen en verzorgenden heeft V&VN de afgelopen maanden de app ontwikkeld. De belangrijkste voordelen van de app Created by Raja Narayan.Watch the next lesson: https://www.khanacademy.org/test-prep/nclex-rn/rn-integumentary-system-physiology/rn-integumentary-system/v/wh.. Versie april 2016 Ledenadministratie V&VN Fijn dat je lid wilt worden van V&VN! Voor slechts € 69,- per jaar ben je al basislid van V&VN én kun je je kosteloos inschrijven in het Kwaliteitsregister V&V. Vind je het ook belangrijk om bij te blijven op je specifieke vakgebied? Word dan óók lid van een afdeling of platform dat bij jou past 15 punten V&VN Startdatum: 22 september 8-daagse opleiding Wzd-functionaris in de gehandicaptenzorg Speciaal voor de gehandicaptenzorg. Startdatum: 22 september 40 PE-punten Startdatum 29 september 2021 | Driedaagse cursus Medisch straf- en.

Vraag een verwijzing aan uw behandelend arts, wondconsulent met een afgeronde opleiding tot wondconsulent aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam of verpleegkundig specialist. De wondconsulent of verpleegkundig specialist moet ingeschreven staan in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van de V&VN Voor dit referaat is accreditatie toegekend bij de V&VN, Verpleegkundig specialisten Register en POH-GGZ. 'Gewoon Goed Gezin' Dinsdag 8 juni 2021 16.30 - 18.00 uur . In dit referaat willen we de aandacht vestigen op de verschillende rollen die cliënten kunnen vervullen. Mediant heeft 'Gewoon Goed Gezin' als speerpunt gekozen voor 2021

Nieuws V&VN afdeling Pijnverpleegkundigen | V&VNRegister voor Verpleegkundige Specialisten | V&VN

Via onderstaande link kom je bij de site van V&VN met alle antwoorden over het kwaliteitsregister. Mocht je antwoord er niet bij staan, neem dan contact op met telefoonnummer: 030-291 90 50 (bereikbaar elke werkdag van 9:00 uur tot 17:00 uur) Vragen over het kwaliteitsregister BEREIKBAARHEID I.V.M. CORONAVIRUS. De Keuringsraad is zowel telefonisch als per mail bereikbaar. zorg draagt voor de openbaarmaking van financiële relaties tussen zorgaanbieders en het bedrijfsleven in een centraal register. www.transparantieregister.nl: Keuringsraad - Contact +31 (0)20 408 06 86 . Telefonisch spreekuur . KOAG/KAG Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Het Kwaliteitsregister staat voor één, uniform landelijk register voor alle verpleegkundigen en verzorgenden en is voor het vastleggen van de deskundigheidsbevorderende activiteiten, gebaseerd op de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering