Home

Polygrafie onderzoek

Polygrafie thuis - slaaponderzoek (Slaapcentrum

Een polygrafie meet gedurende één nacht de kwaliteit van de ademhaling. Met dit onderzoek kunnen we vaststellen of er tijdens de slaap momenten zijn waarop u oppervlakkiger gaat ademen (hypopneu), of zelfs even stopt met ademen (ademstop of apneu). Voor het onderzoek brengt de longfunctieanalist of medisch assistent in Isala Slaapcentrum de. Slaapregistratie-onderzoek (polygrafie) Bij een polygrafie (PG) worden meerdere lichaamsfuncties tijdens de slaap gemeten. Het onderzoek laat zien of er sprake is van slaapapneu. Dit onderzoek vindt in principe bij u thuis plaats, tenzij de medisch specialist vindt dat het onderzoek in het ziekenhuis plaats moet vinden Om te onderzoeken welke problemen zich voordoen tijdens het slapen en wat daarvan de oorzaak is, kan een slaapregistratie worden gedaan. Dit onderzoek heet een polygrafie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een diagnose worden gesteld, of wordt nog aanvullend onderzoek gedaan

Een polygrafie onderzoekt uw ademhaling, het zuurstofgehalte, uw spieractiviteit, snurk en lichaamshouding tijdens uw slaap. Over dit onderzoek Wat we gaan doe Binnenkort krijgt u een slaaponderzoek. Hierbij kijken we naar hoe uw lichaam werkt tijdens de slaap. In medische termen wordt dit polygrafie genoemd. De meetapparatuur wordt op het Slaapcentrum Bernhoven (route 118) op uw lichaam (op een t-shirt met korte mouwen) bevestigd. Ook krijgt u een polsband Polygrafie (PG) - slaaponderzoek. Aantal behandelingen of onderzoeken volgens de wettelijke norm. Afspraak maken. 075 650 70 01 Online afspraak maken. Toegangstijden. Eerste polibezoek binnen 7 dagen. Openingstijden poli. op werkdagen van 08.00 - 17.00. Polikliniek Het onderzoek. Uw behandelend arts heeft voor u een slaaponderzoek (polygrafie) aangevraagd. Voor dit onderzoek krijgt u een afspraak op de longfunctie afdeling, waar een longfunctie analist (e) u het onderzoek zal uitleggen en u het meetapparaat mee naar huis zal geven. U slaapt dus thuis met het apparaat . Tijdens de nachtelijke registratie.

Polygrafie/polysomnografie | SpringerLink

Uw arts heeft VIVISOL gevraagd om bij u een slaaponderzoek te verichten. Dit heet een polygrafi e (PG). Een polygrafi e registreert uw slaap en signaleert verstoringen. Denk aan ademhalingsstilstanden (apneus), snurkgedrag en dalingen van het zuurstofgehalte in het bloed Afbeeldingen aansluiten patient polygrafie. U heeft een afspraak in het ziekenhuis (ingang Z) voor het ophalen van de meetinstrumenten en instructies voor de polygrafie. Na het ophalen bevestigt u zelf, uw partner of uw naaste 's avonds thuis de meetinstrumenten op uw lichaam. De patiënt is volledig aangesloten voor de polygrafie Hoe gaat het onderzoek? Het onderzoek gebeurt thuis, maar de meetapparatuur wordt aangebonden in het Spaarne Gasthuis op de afgesproken tijd op polikliniek longgeneeskunde. U krijgt metertjes op verschillende plaatsen op uw bovenlichaam geplaatst. Hieronder leest u welke dat zijn en waarom u deze krijgt. Het aanbinden duurt ongeveer 20 minuten

Slaapapneuonderzoek: polygrafie. U heeft in overleg met uw arts besloten een slaaponderzoek te laten doen. Tijdens dit onderzoek worden onder andere uw ademhaling, het zuurstofgehalte van uw bloed en de houding waarin u ligt gemeten. Met het onderzoek registreren wij uw slaapgedrag Een polygrafie is een onderzoek waarmee een indruk wordt verkregen van hoe u slaapt, snurkt en/of stopt met ademen. Het onderzoek vindt bij u thuis plaats. U krijgt van ons een apparaat (een polygraaf) mee, waarmee u thuis één nacht gaat slapen. Via een band om uw borst en om uw buik en met een sensor onder uw neus wordt uw ademhaling gemeten Een polygrafie is een onderzoek tijdens de slaap, waarbij we kijken of je 's nachts goed doorademt en of het zuurstofgehalte in het bloed normaal blijft. Ook meten we de snelheid van je hartslag. Bij een polygrafie (PG) worden meerdere lichaamsfuncties tijdens de slaap gemeten

Polygrafieën (PG) thuis Een polygrafie (PG) is een onderzoek naar slaapproblemen en de mogelijke oorzaak is. Het onderzoek kijkt met diverse apparatuur naar onder andere slaappatroon, hartritme, ademhaling, snurken en het zuurstofgehalte in het bloed tijdens de nacht. Het onderzoek is thuis Tijdens een polysomnografie wordt gedurende een nacht de kwaliteit van de ademhaling en slaap gemeten. Het doel is om eventuele ademhalingsstoornissen en/of -problemen tijdens de slaap op te sporen of uit te sluiten

Het beperkt slaaponderzoek wordt vaak in CWZ gedaan, maar het kan eventueel ook thuis. Een polygrafie gebeurt altijd in CWZ. U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie. U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie WAAROM EEN POLYGRAFIE? Door middel van een polygrafie verrichten we metingen tijdens uw slaap. Daarmee kunnen we verstoringen signaleren. Denkt u daarbij aan ademhalingsstilstanden (apneus), snurkgedrag en/of dalingen van het zuurstofgehalte in uw bloed. De metingen worden als volgt verricht Met een polygrafie doen we met name onderzoek naar eventuele problemen met de ademhaling in de slaap. We meten dan in de nacht uw ademhaling, het snurkgeluid, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartritme. Zo kunnen we vaststellen of er sprake is van slaapapneu (OSAS). Dit onderzoek vindt altijd thuis plaats

Polygrafie Poliklinisch slaaponderzoek In overleg met uw behandelend arts is besproken dat u een slaaponderzoek krijgt (polygrafie). U komt voor dit onderzoek naar locatie Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich moet voorbereiden Wat is een polygrafie? Bij een polygrafie wordt tijdens uw slaap uw ademhaling en snurk gedrag gemeten. Het doel is om te onderzoeken of u last heeft van ademhalingsstoornissen of snurkproblemen. Dit wordt gemeten met sensoren Polygrafie is een uitgebreider onderzoek dat de adembewegingen vastlegt via banden om borst en buik. Een neusbrilletje meet de luchtstroom en op elk moment van de nacht wordt de slaaphouding vastgesteld. Ook het snurken wordt gemeten. Dit onderzoek kan zowel in de thuissituatie als in het ziekenhuis plaatsvinden

Slaapregistratie-onderzoek (polygrafie) St

Het polygrafie onderzoek klinisch Binnenkort krijgt u een polygrafie-onderzoek in ons ziekenhuis. Dit is een onderzoek waarbij we tijdens uw slaap metingen doen van een aantal functies van uw lichaam. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op voor het stellen van de diagnose en de therapie. In deze folder leest u meer over d Een polygrafie is een onderzoek, waarbij tijdens de slaap gegevens worden geregistreerd. Met u is afgesproken dat de polygrafie thuis plaatsvindt. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Polygrafie Het doel van een polygrafie is om de oorzaak van uw slaapproblemen te achterhalen Urodynamisch onderzoek met 1 kanaal (uroflowmetrie). 039870: Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen. 039875: Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 039876: Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anale manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 03987

Polygrafie › Kenniscentrum Slaapaandoeningen Slingeland

Onderzoek - Polygrafie-onderzoek - Erasmus M

Slaaponderzoek, basis thuis (polygrafie) - Bernhove

  1. Polygrafie, of kortweg PG, is een slaaponderzoek waarbij we de hele nacht verschillende lichamelijke functies bij u meten via elektroden en sensoren. We doen dit onderzoek wanneer u mogelijk last heeft van een gestoorde ademhaling tijdens de nacht (slaapapneu, ofwel OSAS). Uw ademhaling, hartslag en beweging worden geregistreerd terwijl u slaapt
  2. polyGrafie (pG), thuiSreGiStratie naam: Bij dit onderzoek kijken we naar bepaalde functies van uw lichaam tijdens de nacht. U slaapt gewoon thuis tijdens dit onderzoek. U komt op de dag van het onderzoek naar het ziekenhuis zodat de slaaplaborant de meetapparatuur kan bevestigen
  3. Slaaponderzoek (polygrafie) (longfunctie) Slaaponderzoek (polygrafie) (longfunctie) Snurken; apneu; slaapregistratie; Code. LON.007. Versie. 170317. Stuur door Favoriet Lees voor Folder opene
  4. U heeft binnenkort een afspraak voor een PG. Dit staat voor polygrafie en betekent dat u een slaaponderzoek krijgt. Met elektroden registreren we verschillende lichaamssignalen die verband houden met uw ademhaling tijdens de slaap. In deze folder vertellen we u hoe u zich het beste kunt voorbereiden en hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Thuis.
  5. Klinisch Slaaponderzoek (Polygrafie) Uw afspraken 1/ Voor de Slaapregistratie is voor u een bed gereserveerd voor één nacht op afdeling Longgeneeskunde van Rode Kruis Ziekenhuis. U kunt zich daar om 22.00 uur melden. U hoeft zich niet beneden 2/ Uw afspraak voor longfunctie onderzoek
  6. derd ademhaalt
  7. Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek (polygrafie) te laten doen. Dit is een onderzoek waarmee tijdens uw slaap (`s nachts)uw hartslag, ademhaling, lichaamshouding en de hoeveelheid zuurstof in uw bloed worden geregistreerd. Het onderzoek wordt gedaan bij de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Maastricht UMC+ op niveau 2

Ook alle polygrafie signalen worden meegenomen, inclusief beenbewegingen en infrarode video observatie. Dit onderzoek wordt vooral verricht bij verdenking op andere slaapstoornissen dan OSAS of indien de eerder verrichte polygrafie geen duidelijkheid heeft gegeven. Denk hierbij aan: Restless Legs en Narcolepsie Dit onderzoek heet een polysomnografie (PSG) of polygrafie (PG). Met dit onderzoek herkennen we verstoringen tijdens de slaap. Denk hierbij aan ademstilstanden (apneus), snurken en/of dalingen van het zuurstofgehalte in uw bloed. Gewoon bij u thuis. Het slaaponderzoek voeren we bij u thuis uit Polygrafie Inleiding U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten een slaapregistratie (polygrafie) te laten doen. Dit is een onderzoek naar mogelijk snurken en/of slaapapneu (OSAS=Obstructief Slaap Apneu Syndroom).Uw behandelend arts heeft u al geïnformeerd over dit onderzoek. Hier kunt u alles rustig nalezen Polygrafie. Er zijn drie soorten onderzoeken die samen een uitgebreid slaaponderzoek vormen. Het eerste deel bestaat uit een polygrafie (PG). Tijdens een polygrafie wordt er gekeken naar de ademhaling, eventuele snurkgeluiden, de hartslag, het zuurstofgehalte, de beenspier aanspanningen en de lichaamspositie gekeken PG: Polygrafie. Een tweede type slaaponderzoek is de polygrafie. Als de arts het vermoeden heeft dat er sprake is van alleen slaapapneu, zonder dat er sprake is van andere slaapstoornissen, en de patiënt is verder gezond, dan wordt vaak een polygrafie gedaan

Dit heet een polygrafie. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om een diagnose te stellen. In de Divi Polygrafie wordt aan de patiënt uitgelegd wat een polygrafie is en wat er precies gemeten wordt tijdens het onderzoek. Een polygrafie vindt vaak thuis plaats. De patiënt moet daarom de instrumenten zelf aansluiten (polygrafie). In deze folder wordt kort uitgelegd wat dit is en hoe het wordt uitgevoerd. Wat is een slaaponderzoek Tijdens het slaaponderzoek wordt uw slaappatroon door sensoren gemeten. U krijgt daarvoor een registratiekastje mee naar huis. Doel Het doel van het onderzoek is te beoordelen of er tijdens uw slaap onregelmatigheden optreden. Polygrafie Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van uw ademhaling tijdens de slaap onderzocht. Voorbereiding Neem een T-shirt met korte mouwen mee. Dit T-shirt doet u tijdens het onderzoek aan en daarmee gaat u thuis slapen. Als u zonder BH wilt slapen, kunt u deze voor het onderzoek uitdoen. Neem ook een ruim vest, blouse of ja Slaapregistratie (polygrafie) Een slaapregistratie of polygrafie is een onderzoek dat tijdens uw slaap plaatsvindt. Met behulp van dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen tijdens de slaap gemeten worden, zoals snurken, stoppen met ademen en veranderingen in het zuurstofgehalte in het bloed Patiënteninformatie + medicatielijst. Onderzoek: polygrafie. Patiënteninformatie + medicatielijst Onderzoek: polygrafie Aanmelden bij de inschrijvingen op het gelijkvloers, 15 minuten voor het afgesproken uur. Indien u verhinderd bent op de afgesproken dag/tijd, Nadere informati

Polygrafie (PG) - slaaponderzoek - Zaans Medisch Centru

Slaaponderzoek thuis (polygrafie) - Riva

Stap 2: Onderzoek door middel van sleepview polygrafie. De sleepview polscomputer krijgt u mee naar huis en draagt u meerdere nachten om te kunnen registreren of u apneu heeft. Zo'n onderzoek wordt polygrafie of slaapregistratie genoemd. Tijdens uw slaap worden verschillende slaapgegevens geregistreerd Voor het onderzoek van de slaap kunnen de nrs 477374 - 477385 of 477234 - 477245 aangerekend worden voor zover de voorwaarden van de omschrijving vervuld zijn. Het in dit geval herhaald aanrekenen van een EEG (nr. 477131 - 477142), al dan niet op dezelfde dag, ambulant of gehospitaliseerd, is een omzeilen van de betrokken nomenclatuur en is niet toegelaten Bij de snurk- en slaappolikliniek kunt u terecht voor onderzoek naar de ernst en mogelijke oorzaak van uw slaapproblemen, waarna de verschillende behandelmogelijkheden met u worden besproken. Een en ander vindt zoveel mogelijk poliklinisch plaats. Meestal zal het onderzoek worden ingezet door middel van een polygrafie onderzoek slaapapneu-onderzoek (polygrafie/ polysomnografie) uitgevoerd. Op grond van polygrafie of polysomnografie wordt bij 70% van deze patiënten SAS gediagnosticeerd. Indien SAS is vastgesteld, krijgt de patiënt een CPAP proefbehandeling aangeboden. Bij ongeveer 50% van alle CVA-patiënten wordt door middel van slaaponderzoe

Bij dit slaaponderzoek, ook wel polygrafie genoemd, worden er tijdens uw slaap verschillende lichaamsfuncties geregistreerd. De meetapparatuur wordt in het ziekenhuis aangebracht en hiermee gaat u 's avonds thuis slapen. onderzoek een uitnodiging per e-mail of per post. 07-01-2020 Onderzoek Slaaponderzoek PG thuis Bij een polygrafie (PG) onderzoekt de arts welke problemen er kunnen ontstaan tijdens de slaap en wat daarvan de oorzaak is. U krijgt verschillende soorten elektroden op uw lichaam en een opnamekastje. Daarmee meet de laborant tijdens uw slaap wat e Het onderzoek De Pre-Polygrafie (oftewel vooronderzoek) vindt bij u thuis plaats. U dient zelf voor het slapen gaan de polsband met sensor om uw vinger voor de zuurstofmeting om te doen. Doe dit pas als u gaat slapen. De recorder registreert het zuurstofgehalte in het bloed

Het slaaponderzoek - Nyx slaapinstituut

Afbeeldingen aansluiten patient polygrafie › Kenniscentrum

De aanvrager van het onderzoek kiest de methode die het beste bij u past. Deze informatiefolders 'Slaaponderzoek bij u thuis' geven u informatie over slaapregistratie bij u thuis. Voor het onderzoek slaapt u thuis met apparatuur van het ziekenhuis. Folder Slaaponderzoek bij u thuis (polysomnografie) Folder Slaaponderzoek bij u thuis (polygrafie Slaapregistratieonderzoek: Polygrafie (PG) Onderzoek naar vooral de ademhaling tijdens de slaap. Voorbereiding Gebruik vooraf aan het onderzoek geen make-up, gezichtscrème of bodylotion. Eventuele medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken, tenzij de arts die u behandelt anders aangeeft. Verloop van het onderzoek Als er na een polygrafie meer informatie nodig is, wordt een polysomnografie afgesproken. Slaapdrukmeting Bij dit onderzoek ligt de patiënt verspreid over de dag 4 of 5 keer gedurende 20 minuten op bed in een stille en verduisterde kamer. Hij krijgt dan het verzoek om te gaan slapen

Bij het lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Bij polygrafie komen ook bij deze patiënt 2 aandoeningen aan het licht: gedurende nachtelijke uitgebreide polygrafie in de kliniek blijkt de slaapefficiëntie, dat wil zeggen de hoeveelheid werkelijke slaap ten opzichte van de tijd die in bed wordt doorgebracht, slechts 66 te zijn Polygrafie is een onderzoek om nader te bekijken of er ademhalingsstoornissen tijdens de slaap optreden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetapparatuur. Met behulp van verschillende elektrodes en banden kan een registratie tijdens de slaap gemaakt worden. De voorbereidin

Slaapapneuonderzoek: polygrafie - Rijnstat

Polygrafie Franciscus Gasthuis Datum en tijd 1e afspraak: Balie 176/ balie 150 Datum en tijd uitslag polygrafie: Balie 176/ telefonisch consult onderzoek met u tijdens het spreekuur op de polikliniek. U heeft deze afspraak op de voorzijde van deze folder staan. D Verkennend onderzoek naar de waarde van de aanwending van een polygraaftest doorheen de strafrechtsketen Masterproef neergelegd tot het behalen van Polygrafie wordt uitgeoefend in het kader van het vooronderzoek in strafzaken en situeert zich dus op het niveau van de opsporing. Met het.

Polygrafie Samen met uw behandelend arts heeft u besloten een onderzoek (polygrafie) te laten doen. Dit is een onderzoek waarmee tijdens uw slaap (`s nachts)uw hartslag, ademhaling, lichaamshouding en de hoeveelheid zuurstof in uw bloed worden geregistreerd. Het onderzoek wordt gedaan bij d Behandelingen en onderzoeken Slaapgeneeskunde. Hieronder vindt u een overzicht van de behandelingen en onderzoeken waarvoor u terecht kunt bij Slaapgeneeskunde. A. A-filter toepassen. B. B-filter toepassen. C. C-filter toepassen. D Onderzoeken. Afhankelijk van de klachten en problematiek kan er aanvullend onderzoek verricht worden. Onderzoeken die verricht kunnen worden zijn: Melatonine onderzoek; slaapregistratie (CEEG) actigrafie ; polygrafie ; slaapdrukmeting ; maintenance of wakefulness test ; Behandeling. We behandelen eerst aandoeningen die u heeft en die van. Bij een nieuw onderzoek was volgens hen een polygrafie voldoende. De uitslag van die polygrafie, die een paar weken later gedaan is, was: - Ik zit net op de grens tussen milde en matige OSAS, gemiddelde AHI is 15,0/h (ODI 15.5/h) - Mijn zuurstofgehalte daalt gemiddeld zo'n 3,5%

In het Bernhoven hebben we 2 soorten slaaponderzoeken: een basis onderzoek (polygrafie) en een uitgebreid onderzoek (polysomnografie). Afhankelijk van uw klachten wordt, u ingedeeld voor een van deze onderzoeken. Nistelrodenseweg 10 5406 PT Uden T: (0413) 40 40 40 I: www.bernhoven.n Polygrafie. Het Eindhovens eerstelijns diagnostisch centrum Diagnostiek voor U voerde een uitgebreide pilot uit met polygrafisch onderzoek naar OSAS. In opdracht van de NZa werd gekeken of polygrafie een erkende status kon krijgen als onderdeel van de diagnostiek in de eerste lijn Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor het stellen van de diagnose€en behandeling. Dit onderzoek is nagenoeg pijnloos. Wat is een EEG registratie met polygrafie EEG is een afkorting voor Elektro-encephalogram. Bij een EEG-onderzoek meten we de elektrische activiteit van de hersenen OSAS wordt vastgesteld door middel van een slaaponderzoek, zoals een polygrafie of polysomnografie, of door een slaap-waakkalender bij te houden. Polygrafisch en polysomnografisch onderzoek en de verschillen ertussen worden besproken en er wordt kort ingegaan op de verschillende ziektebeelden en definities Samenvatting Polygrafie - recht - BMLT - forensische onderzoek. Polygraphie slides in een duidelijke document. Voorbeeld 2 van de 8 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld schending auteursrecht; Voorbeeld 2 van de 8 pagina's. In winkelwagen.

Laboratoriumbepalingen Onderzoeken en diensten Scholingen Contact Klachten Etten-Leur Bredaseweg 165, 4872 LA Postbus 228, 4870 AE Rotterdam Vlambloem 21, 3068 JE Postbus 8661, 3009 A onderzoek bestaat uit een combinatie van EEG-registratie met polygrafie. Dit laatste is een meting van de ademhaling, spieractiviteit van het been en de kin, zuurstofwaarde van het bloed, de oogbewegingen en de hartslag. Het onderzoek levert belangrijke informatie op voor het stellen van de diagnose€en behandeling. Di van polygrafie te verkrijgen voor elk van deze groe-pen moet nog veel werk verzet worden. Gewenning en rechtspraak De patiënt zal steeds minder angst hebben voor de apparatuur en zal steeds beter in staat zijn patronen te vor-men en of te onderdrukken. Onderzoek van Gru-bin en collega's (2004) heeft aangetoond dat he polygrafisch onderzoek (wachttijd 3 weken). zonodig worden afspraken met kno-arts, kaakchirurg of neuroloog geregeld. eveneens wordt een orienterend laboratorium onderzoek, een ecg en een longfunctie onderzoek afgesproken. korte beschrijving gang van zaken rond het polygrafisch onderzoek de dag van het polygrafisch (pg) onderzoek worden. Tijdens dit onderzoek wordt de slaaphouding, hartactie, borst-buikademhaling, mond-neusademhaling en het snurken gemeten terwijl u slaapt. Ook wordt het zuurstofgehalte in het bloed bepaald. Zo comfortabel mogelijk Samen met uw specialist maken we een zo comfortabel mogelijk slaaponderzoek mogelijk, namelijk thuis in uw eigen bed

Slaapwaakcentrum Albert Schweitzer ziekenhuis

Polygrafie. Voor dit slaaponderzoek krijgt u een registratie-apparaat waar u thuis een nacht mee gaat slapen. Terwijl u slaapt worden de ademhaling, het snurken en het zuurstofgehalte gemeten. Voor het meten van de ademhaling krijgt u banden om borst en buik en een neusbrilletje in de neus.. Polygrafie Inleiding Uw arts heeft voor u een Polygrafie aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw arts. Voorbereiding De apparatuur mag niet nat worden. U kunt dus niet meer douchen als de recorder bevestigd is

Het onderzoek polygrafie Omschrijving en doel van het onderzoek polygrafie Een polygrafie is een onderzoek waarbij gemeten wordt of de behandeling met Mandibulair Repositie apparaat (MRA beugel) effect heeft op de aanwezige slaapapneu tijdens de slaap. Bij deze test worden volgende metingen uitgevoerd: E.K.G.: meten van de regelmaat e Het onderzoek (polygrafie) De longfunctie analist sluit de apparatuur aan en geeft u uitleg. Tijdens het slaaponderzoek worden gedurende één nacht diverse lichaamsfuncties gemeten en geregistreerd, zoals: Pagina 3 van 4 Hartslag. Zuurstofgehalte in uw bloed Een slaapapneu-onderzoek (polygrafie) kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden in Goes of Vlissingen. Uitgebreide slaaponderzoek (polysomnografie) vindt klinisch plaats in Vlissingen. Verwijzing. Zowel huisartsen als specialisten kunnen u doorverwijzen naar het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen Er is voor u een afspraak gemaakt voor slaaponderzoek (Polygrafie), waarbij u thuis slaapt. Tijdens het slaaponderzoek worden de ademhaling, het snurken en het zuurstofgehalte gemeten. In deze folder staat hoe u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Ook vindt u informatie over het verloop van het onderzoek

Het afgenomen bloed wordt onderzocht op de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en de zuurgraad. In de Divi wordt aandacht besteed aan de voorzorg, het onderzoek en de nazorg en risico's. Na het zien van de Divi weet de patiënt hoe de arteriepunctie verloopt Eerstelijns diagnostische centra, verenigd in de SAN, kunnen polygrafie aanbieden aan de huisarts ter ondersteuning van de diagnostiek van het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) in de eerste lijn. De huisarts kan zijn vermoeden op OSAS laagdrempelig toetsten. Voor patiënten is het onderzoek, dicht bij huis en buiten de klinische setting, weinig belastend

Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een slaapstoornis: 1-1-2019 31-12-2019 060607006: 15A324: Polygrafie | Zenuwstelsel slaapstoornis: Ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis: 1-1-2019 31-12-2019 060607007: 15A32 Voorafgaand aan het onderzoek mag u 6 uur geen (zware) inspanning verrichten. Kom daarom niet te voet of met de fiets. MPH met farmacon/ Testduur: 30 minuten Bij dit onderzoek wordt bepaald of uw ademniveau verandert bij een snellere ademhaling voor en na longmedicatie. Afspraakinstructie: 1. Voor het onderzoek moet u stoppen met longmedicatie Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat. De audicien informeert u als u een verwijzing van een KNO-arts of audiologisch centrum nodig heeft. Besnijdenis Medisch noodzakelijke besnijdenis Bevalling en kraamzorg Bevalling Zwangerschapscursussen: - het leefstijlprogramma Slimmer Zwanger - cursussen die u voorbereiden op de bevallin

Slaaponderzoek - Medisch Spectrum TwenteLonggeneeskunde | Spaarne GasthuisSlaapapneu - Zaans Medisch Centrum

Pilot OSAS diagnostiek in de eerstelijn. Slaapapneu (OSAS) is een veel voorkomende aandoening waarbij de ademhaling veelvuldig stopt tijdens de slaap. Onbehandelde slaapapneu kan resulteren in vermoeidheidsklachten gedurende de dag en onherstelbare gezondheidsproblemen (zoals diabetes, hart- & vaatziekten en cholesterolproblemen) PolyGrafie (PG) Bij dit onderzoek wordt er met verschillende soorten electroden gemeten wat er gebeurt met bijvoorbeeld uw hartritme, ademhaling, zuurstofgehalte in het bloed (SaO2) en de luchtstroom uit uw neus tijdens de avond en nacht. Er wordt gemeten of dat u misschien last heeft van ademstops (apneu) of andere aandoeningen Vervolgens wordt u, afhankelijk van de uitslag van het polygrafie onderzoek, gezien door de KNO-arts, longarts of de neuroloog. Zij zullen eventueel aanvullend onderzoek afspreken en/of een behandeling voorstellen. Bereikbaarheid slaapconsulenten. Van maandag tot met donderdag is er een slaapconsulent aanwezig Onderzoeken. In onze polikliniek kunt u met een verwijzing van uw huisarts verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet wat u kunt verwachten, hebben we bij elk onderzoek voor u de belangrijkste informatie op een rijtje gezet. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u ze dan gerust